Nieuwsberichten

Hier vindt u nieuws van KOC Diensten, KOC Visie en VBSO. Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Voor alle genoemde data geldt D.V.

Vorige
Volgende
20 november 2019

Naar een duurzaam en verantwoord onderwijsconcept

Aan het begin van dit schooljaar zijn we gestart met het project ‘Naar een verantwoord e...

KOC Visie Lees verder
20 november 2019

Campagne: Meekijken in de klas

De komende weken zult u het ongetwijfeld voorbij zien komen: Meekijken in de klas, de camp...

KOC Diensten Lees verder
20 november 2019

Terugblik: Onderwijsdag 2019

Vrijdag 15 november heeft de tweejaarlijkse onderwijsdag plaatsgevonden. Met zo’n 300 me...

KOC Diensten Lees verder
15 november 2019

Column: Schoolleiderstekort (komingen)

Er is een lerarentekort. Maar er is ook een schoolleiderstekort. Bovendien ligt de gemidde...

KOC Diensten Lees verder
15 november 2019

Wetsvoorstel Meer ruimte voor nieuwe scholen

De wet Meer ruimte voor nieuwe scholen is door de Tweede Kamer aanvaard, eind september 2019.

VBSO Lees verder
15 november 2019

Wetsvoorstel Vrijwillige ouderbijdragen

Eind september 2019 is het wetsvoorstel Vrijwillige ouderbijdragen door de Tweede Kamer be...

VBSO Lees verder
15 november 2019

Het Cornelius Haga Lyceum

Minister Slob heeft in oktober 2019 een besluit genomen dat nog niet eerder in de voorbije...

VBSO Lees verder
15 november 2019

Hoe lang mag je leerlinggegevens bewaren?

Persoonsgegevens over leerlingen mag je niet langer bewaren dan nodig is. Maar hoe lang da...

VBSO Lees verder
15 november 2019

Inschrijving AVG-trainingen gestart!

Onlangs informeerden we u over twee nieuwe AVG-trainingen die VGS en VBSO in komend voorja...

VBSO Lees verder
13 november 2019

Naar een nieuw onderwijsresultatenmodel

Met ingang van het schooljaar 2020/2021 beoordeelt de onderwijsinspectie de leerresultate...

KOC Diensten Lees verder
22 oktober 2019

WAB binnenkort in werking

Flexwerkers na een jaar een vaste benoeming?

VBSO Lees verder
17 oktober 2019

Leerlingenvervoer en aansprakelijkheid

Leerlingenvervoer kan op verschillende manieren uitgevoerd worden. Eén daarvan is vervoer...

VBSO Lees verder
14 oktober 2019

Netwerkbijeenkomst voor PCM coördinatoren

Diverse scholen binnen het samenwerkingsverband Berséba hebben de afgelopen jaren zich ve...

KOC Diensten Lees verder
11 oktober 2019

Rubriek: Scholen zoeken scholen

Wat is een goed alternatief voor HD digibordsoftware?

KOC Diensten Lees verder
11 oktober 2019

Onderwijsdag 2019

‘Gelijk aderen op de rug van een hand. De worsteling bij het omgaan met verschillen in h...

KOC Diensten Lees verder
11 oktober 2019

Column: Lerarentekort

Het besef dat het lerarentekort op korte termijn nijpend wordt, is ook in de Haagse region...

KOC Diensten Lees verder
04 oktober 2019

Meer ruimte voor nieuwe scholen (MRNS)

Het wetsvoorstel Meer ruimte voor nieuwe scholen (MRNS) is na amendering aangenomen door de Tweede kamer.

VBSO Lees verder
02 oktober 2019

Een datalek op school: wat nu?

Een datalek op school is erg vervelend, maar komt helaas nogal eens voor. Wat moet je doen...

VBSO Lees verder
24 september 2019

Reserveer geld in begroting voor AVG

Onlangs informeerden we u over de verplichting een functionaris gegevensbescherming (FG) a...

VBSO Lees verder
13 september 2019

KOC Diensten opnieuw Cedeo-erkend

Eenmaal per twee jaar voert Cedeo onderzoek uit naar klanttevredenheid bij onderwijsadvies...

KOC Diensten Lees verder
13 september 2019

Kennismaking bestuurder

Sinds 1 september jongstleden kent de stichting ds. G.H. Kerstencentrum twee bestuurders. ...

KOC Diensten Lees verder
13 september 2019

Zelfbeeld en Zelfvertrouwen op Netwerk voor coördinatoren Sociale veiligheid

Op het Netwerk voor coördinatoren Sociale Veiligheid is er aandacht voor zelfbeeld, zelfb...

KOC Diensten Lees verder
13 september 2019

Aandacht voor het jonge kind

Voorschool, kleuterklas, de overgang naar groep 3, … Allemaal thema’s die focus verdie...

KOC Diensten Lees verder
13 september 2019

Schouder aan Schouder in the picture

Het zijn meestal de alledaagse dingen die net niet helemaal lekker lopen. Bijvoorbeeld: on...

KOC Diensten Lees verder
13 september 2019

Leerlijn Spel beschikbaar voor de onderbouw

Ons aanbod leerlijnen is weer uitgebreid. De leerlijn Spel kan vanaf het huidige cursusjaa...

KOC Diensten Lees verder
02 september 2019

Functionaris gegevensbescherming: moet dat echt?

De AVG die vorig jaar is ingegaan, heeft veel losgemaakt op scholen. Wat moet je doen met ...

VBSO Lees verder
28 juni 2019

Taaloceaan – aandacht voor woordenschat

Taalwetenschappers zijn het er met elkaar over eens: aandacht voor een uitgebreide woorde...

KOC Diensten Lees verder
28 juni 2019

Aanbod jeugdhulp ook inzetbaar op scholen!

Middels dit bericht willen we u informeren over de mogelijkheid dat medewerkers van KOC D...

KOC Diensten Lees verder
28 juni 2019

Verdiepingscursus Remedial Teaching

Onderwijsassistenten en remedial teachers staan voor de uitdaging om aan te sluiten bij de...

KOC Diensten Lees verder
28 juni 2019

Data Netwerk Onderbouw cursusjaar 2019-2020 bekend

Bent u geïnteresseerd in recente ontwikkelingen rondom het jonge kind? Wisselt u graag er...

KOC Diensten Lees verder
28 juni 2019

Nevenvestiging KOC Diensten

Per 1 mei 2019 heeft KOC Diensten een nevenvestiging in Hendrik-Ido-Ambacht.

KOC Diensten Lees verder
28 juni 2019

Gebruikmaken van een raamcontract met WWplus?

Bovenwettelijke regelingen voor werkloosheid en ziekte uit laten voeren door WWplus?

VBSO Lees verder
28 juni 2019

Eigen bezwarencommissie functiewaardering (FUWA-cie)

Aansluiting bij een van de vier landelijke bezwarencommissies functiewaardering?

VBSO Lees verder
28 juni 2019

Meldingsplicht energiebesparende maatregelen

Bent u een middelgrote verbruiker (verbruik van 50.000 kWh of 25.000 m3 aardgas of meer pe...

VBSO Lees verder
28 juni 2019

Tijdelijke regeling groot onderhoud

Moet de opbouw van de voorziening groot onderhoud gewijzigd worden?

VBSO Lees verder
28 juni 2019

Belenen en beleggen

Valt het deposito van de spaarrekening bij een bank ook onder de regeling Belenen en beleggen?

VBSO Lees verder
16 mei 2019

Data en invulling Praktijkleren voor leidinggevenden 2019 -2021

De bijeenkomsten ‘Praktijkleren voor leidinggevenden’ voor de periode 2019-2021 staan ...

KOC Diensten Lees verder
15 mei 2019

Implementatie TaalOceaan

Aanvankelijk lezen is een belangrijk onderdeel van het lesprogramma in groep 3. Hiervoor i...

KOC Diensten Lees verder
15 mei 2019

Nevenvestiging KOC Diensten

Per 1 mei 2019 heeft KOC Diensten een nevenvestiging in Hendrik-Ido-Ambacht.

KOC Diensten Lees verder
15 mei 2019

GezinsPlatform.NL

Deze maand wordt de Stichting Gezinsplatform Nederland opgericht.

KOC Diensten Lees verder
15 mei 2019

Aanpak Werkdruk in balans

KOC Diensten presenteert het aanbod ‘Werkdruk in balans’ De training is bedoeld voor o...

KOC Diensten Lees verder
15 mei 2019

Diplomering Maaike de Wit-Boeder

Sinds 6 mei 2019 is Maaike de Wit geregistreerd als NVO orthopedagoog-generalist.

KOC Diensten Lees verder
02 mei 2019

Goed onderwijs – gegrond op de identiteit en naar de maatstaven van de (onderwijs-)kwaliteit

De kernopdracht (ofwel de missie) van Reformatorische (basis-)scholen is kort samengevat: ...

KOC Diensten Lees verder
02 mei 2019

’Privacy leeft, wel verbetering nodig’

Alweer bijna een jaar geleden is de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) ingegaa...

VBSO Lees verder
02 mei 2019

10 jaar Jeugd en gezin

In januari 2009 is een officiële start gemaakt met een nieuwe afdeling van het ds. G.H. K...

KOC Diensten Lees verder
26 maart 2019

Een pseudoniem voor elke leerling: is de ECK iD gewenst?

Moet een educatieve uitgever de naam van een leerling weten? Wat is een Keten ID en is het...

VBSO Lees verder
22 maart 2019

Documenten gesprekkencyclus opvraagbaar

Hoe geeft u de gesprekkencyclus op de juiste wijze vorm? De projectgroep 'Herziening perso...

VBSO Lees verder
22 maart 2019

Drie routes voor herregistratie schoolleiders

Als Registerdirecteur Onderwijs (RDO) moet u uzelf iedere vier jaar opnieuw registreren in...

KOC Diensten Lees verder
22 maart 2019

Compensatieregeling

De Regeling compensatie transitievergoeding werd vorige week in de Staatscourant gepublice...

VBSO Lees verder
22 maart 2019

Participatie- en Vervangingsfonds; wijzigingen

De verplichte aansluiting bij Participatie- en Vervangingsfonds fonds (Pf/Vf) verdwijnt, z...

VBSO Lees verder
22 maart 2019

Wet arbeidsmarkt in balans (Wab)

De Tweede Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans (Wab). Voo...

VBSO Lees verder
22 maart 2019

Column: Oud Strijders Legioen

In Nederland geniet een leerkracht maar weinig respect. Op een lijst van 35 landen staan w...

KOC Diensten Lees verder
01 maart 2019

Handreiking Bestuursverslag

Hoe zorgt u ervoor dat uw bestuursverslag alle verplichte onderdelen bevat en tegelijk compact is?

VBSO Lees verder
20 februari 2019

Even voorstellen: Jan-Kees Karels

Als AVG-jurist versterk ik sinds januari 2019 de juridische dienstverlening van de VBSO.

VBSO Lees verder
20 februari 2019

Geboorteverlof uitgebreid

Het verlof waar medewerkers recht op hebben bij geboorte van een kind is onlangs uitgebrei...

VBSO Lees verder
20 februari 2019

KOC Diensten biedt Stapp-methode aan.

Krijgen uw leerlingen een Bijbels denkkader mee voor hun mediagebruik? Wat hebben ze nodig...

KOC Diensten Lees verder
20 februari 2019

Column: Een professioneel bestuur?

Op het moment dat ik dit zit te schrijven is het 90 jaar geleden dat de eerste kinderen de...

KOC Diensten Lees verder
30 januari 2019

School in Rhenen zoekt drie teamleiders

De Eben-Haëzerschool is een reformatorische basisschool met ca. 380 leerlingen, gelegen i...

KOC Diensten Lees verder
16 januari 2019

School in Rhenen zoekt koersbepalende directeur-bestuurder

De Eben-Haëzerschool is een reformatorische basisschool met ca. 380 leerlingen, gelegen i...

KOC Diensten Lees verder
16 januari 2019

Verbeterde meldcode per 1 januari 2019 van kracht!

Per 1 januari 2019 is er een wijziging in de wet op de meldcode van kracht. Elke organisat...

KOC Visie Lees verder
16 januari 2019

Even voorstellen: Leidinggevende Jeugd en gezin

Sinds begin deze maand werk ik als Leidinggevende van de afdeling Jeugd en gezin bij KOC Diensten.

KOC Diensten Lees verder
15 januari 2019

Terugblik: Bezinningsdag personeel KOC Diensten

‘Gewetensvol aan de slag met gedrag’. Dat was het thema waarbij we met het personeel v...

KOC Diensten Lees verder
15 januari 2019

Column: Somberen?

Hoeveel redenen zijn er niet om somber te zijn? Somber over de vele opvoedingszorgen die j...

KOC Diensten Lees verder
15 januari 2019

Opvraagbaar: documenten gesprekkencyclus

Hoe geeft u de gesprekkencyclus op de juiste wijze vorm? De VBSO helpt u daarbij met een handleiding en formats.

VBSO Lees verder
Vorige
Volgende

Steun voor school en gezin

Neem contact op