Nieuwsberichten

Hier vindt u nieuws van KOC Diensten, KOC Visie en VBSO. Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Voor alle genoemde data geldt D.V.

Vorige
Volgende
30 november 2021

Reactie VBSO en VGS op experiment onderwijszorgarrangementen

Het ministerie van OCW en het ministerie van VWS willen de combinatie onderwijs en zorg vo...

VBSO Lees verder
22 november 2021

Slob: Veiligheidsbeleid moet van papier af komen

Dankzij de Wet veiligheid op school staat sociale veiligheid bij alle scholen op het netvl...

VBSO Lees verder
16 november 2021

Het coronavirus heerst: de mens wikt, God beschikt

Op dit moment ondervinden velen van ons de gevolgen van het coronavirus. Er zijn weinig ge...

KOC Diensten Lees verder
16 november 2021

Nieuw project (i.s.m. de GBS): De taal van de Bijbel voor het kind van nu

Iedere week psalmen leren én begrijpen valt lang niet altijd mee voor kinderen. In sommig...

KOC Visie Lees verder
16 november 2021

Digitale media verzwakking van geweten?

“Waren ze nog maar meer onder de indruk..!” “Waar is het beslag onder het Woord toch...

KOC Visie Lees verder
12 november 2021

Wat wij willen om meer thuiszitters aan onderwijs te helpen

Op uitnodiging van D66 heeft de VGS – mede namens de VBSO – op maandag 8 november deel...

VBSO Lees verder
12 november 2021

Slob: Ruimte voor school begint waar wet eindigt

De nieuwe burgerschapswet biedt scholen volgens het kabinet ‘veel ruimte’ voor een eig...

VBSO Lees verder
11 november 2021

Kindermishandeling: ‘… dichterbij dan je denkt’

Elk jaar wordt er in november de Week tegen Kindermishandeling gehouden! Dit jaar staat de...

KOC Diensten Lees verder
10 november 2021

Vijf praktische tips om lezen te bevorderen

Wil je werken aan leesbegrip? Besteed dan aandacht aan leesbevordering in de klas. En vold...

KOC Diensten Lees verder
09 november 2021

Resultaten eerste voortgangsrapportage Nationaal Programma Onderwijs

Als gevolg van corona hebben veel leerlingen in het onderwijs achterstanden opgelopen. Dit...

KOC Diensten Lees verder
04 november 2021

Vacatures: Kom jij ons team versterken?

KOC Diensten heeft diverse vacatures! We zoeken ambulant hulpverleners, zowel voor regio N...

KOC Diensten Lees verder
02 november 2021

Dankdag in deze tijd(somstandigheden)

We beleven Dankdag in een bijzonder zorgvolle tijd. Daarom willen we uw aandacht vragen vo...

VBSO Lees verder
02 november 2021

Extra VBSO-ledenvergadering op D.V. 11 januari 2022

Op D.V. 11 januari organiseert de VBSO een extra ledenvergadering. Wilt u deze datum in uw...

VBSO Lees verder
01 november 2021

Wat deelnemers zeggen over de VBSO-mediatraining

Recent heeft de VBSO in samenwerking met EMG een mediatraining georganiseerd. Lees waarom ...

VBSO Lees verder
01 november 2021

Ondersteuning implementatie Code Goed Bestuur

Op de onlangs gehouden regioavonden is het eerste principe van de Code Goed Bestuur behand...

VBSO Lees verder
29 oktober 2021

KOC Diensten opnieuw Cedeo-erkend

Uit het klanttevredenheid van Cedeo bij KOC Diensten bleek een tevredenheidsscore van 100%...

KOC Diensten Lees verder
29 oktober 2021

VBSO pleit met andere organisaties voor onderwijspolitiek op hoofdlijnen

In een brief aan de informateurs vraagt de VBSO samen met andere organisaties om een overh...

VBSO Lees verder
29 oktober 2021

Profielorganisaties kritiseren wet Uitbreiding bestuurlijk instrumentarium

Het kabinet wil graag sneller kunnen ingrijpen bij scholen waar de kwaliteit of veiligheid...

VBSO Lees verder
27 oktober 2021

Burgerschapswet: wat wordt verwacht?

Sinds 1 augustus is de aangescherpte burgerschapswet in werking. Het is goed om even wat z...

VBSO Lees verder
26 oktober 2021

Zo kunt u zich als toezichthouder(s) professionaliseren

Goed toezicht vraagt om professioneel handelen van elke individuele toezichthouder en van ...

VBSO Lees verder
26 oktober 2021

#formatievideo Kansenongelijkheid bestrijden via scholen of gezinnen?

In deze video gaan we in gesprek met Kamerleden Bisschop (SGP) en Van Meenen (D66) over de...

VBSO Lees verder
26 oktober 2021

Video: waarom rijke gezinsdag belangrijker is dan rijke schooldag

D66 stelt dat een rijke schooldag de oplossing is om kansenongelijkheid tegen te gaan. In ...

KOC Diensten Lees verder
26 oktober 2021

Gezocht: redacteuren voor nieuw magazine & online platform van VBSO / DOOC

Ben of ken jij een geschikte kandidaat? Lees dan snel verder of stuur dit bericht door!

VBSO Lees verder
13 oktober 2021

Blijf in gesprek over Bijbelse onderwijsvisie

De Code Goed Bestuur voor het basisonderwijs is vernieuwd. Deze vereist zorg voor ”goed...

VBSO Lees verder
12 oktober 2021

Bezint eer ge begint

De Week van het Onderwijs ligt achter ons. Er was op allerlei manieren aandacht voor het b...

KOC Diensten Lees verder
08 oktober 2021

PvdA dient wetsvoorstel in om artikel 23 te moderniseren

De PvdA heeft dinsdag officieel haar wetsvoorstel ingediend om artikel 23 van de Grondwet ...

VBSO Lees verder
07 oktober 2021

Hoe kerkenraad en school in verbinding blijven #WvhO

De Week van het Onderwijs is een goede gelegenheid om te laten zien waarom uw betrokkenhei...

KOC Diensten Lees verder
06 oktober 2021

Wanneer relatie tussen onderwijs-overheid gaat spannen #WvhO

De Week van het Onderwijs is een goede gelegenheid om te laten zien waarom uw betrokkenhei...

KOC Diensten Lees verder
06 oktober 2021

Tweede Kamer wil af van identiteitsverklaringen op scholen

De VBSO vindt het onbegrijpelijk dat de Tweede Kamer identiteitsverklaringen (zoals die op...

VBSO Lees verder
05 oktober 2021

De Leraar centraal

Deze weken is er veel aandacht voor onderwijs en opvoeding. Het zijn de weken van…, zoal...

VBSO Lees verder
05 oktober 2021

VBSO: Onderwijsraad legt vinger op de zere plek

De Onderwijsraad adviseert de overheid en het onderwijs zich te houden aan de rechtstaat. ...

VBSO Lees verder
05 oktober 2021

Opvoeden met… autisme: hoe doe je dat? #WvdO

Voor veel ouders is de praktijk van opvoeden weerbarstig. Ambulant hulpverlener Ben Evink ...

KOC Diensten Lees verder
04 oktober 2021

Waarom betrokken ouders bij onderwijs zo belangrijk is #WvhO

De Week van het Onderwijs is een goede gelegenheid om te laten zien waarom uw betrokkenhei...

KOC Diensten Lees verder
01 oktober 2021

Debat over Gomarus: gevolgen voor onderwijsvrijheid?

Op 30 september debatteerde de Tweede Kamer over het Inspectierapport (d.d. 7 september 20...

VBSO Lees verder
01 oktober 2021

Regionale bijeenkomst netwerk sociale veiligheid

De VBSO en VGS nodigen haar leden uit voor het bijwonen van een regionale thema-avond over...

VBSO Lees verder
24 september 2021

Terugblik regioavond Code Goed Bestuur

Op 14 en 21 september jl. heeft de VBSO regioavonden georganiseerd in het kader van de imp...

VBSO Lees verder
21 september 2021

VBSO/VGS presenteren alternatieve Troonrede

Vier keer viel dit jaar het woord “onderwijs” in de Troonrede. Het onderwijs verdient ...

VBSO Lees verder
20 september 2021

Aandacht voor de Week van het Onderwijs

Binnenkort is het de Week van het Onderwijs (D.V. 4 t/m 8 oktober). Een mooie gelegenheid ...

KOC Diensten Lees verder
17 september 2021

Praktijkleren voor leidinggevenden: doet u ook mee?

Binnenkort start het tweejarige traject 'Praktijkleren voor leidinggevenden'. Wilt u zich ...

KOC Diensten Lees verder
16 september 2021

Welkom bij De Viersprong-bijeenkomst

Na een cursusjaar waarin je een periode thuisonderwijs moest geven en na een lange zomerva...

KOC Diensten Lees verder
16 september 2021

‘Opstapje’ naar de basisschool

Wilt u ouders ondersteunen om kinderen op een gezinsgerichte manier voor te bereiden op de...

KOC Diensten Lees verder
14 september 2021

In gesprek over vragen rondom opvoeding

In de Week van de Opvoeding draaide het om ontmoeting en uitwisseling van kennis – van, ...

KOC Diensten Lees verder
07 september 2021

Verantwoording over Nationaal Programma Onderwijs

Scholen krijgen in september een vragenlijst over de schoolscan en het schoolprogramma voo...

KOC Diensten Lees verder
07 september 2021

Wat er wijzigt in onderzoekskaders Onderwijsinspectie

Sinds 2017 is het bestuur uitgangspunt van het inspectietoezicht. De werkwijze is onlangs ...

VBSO Lees verder
06 september 2021

Wat betekent de WBTR voor u?

Op 1 juli 2021 is de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) in werking getreden. He...

VBSO Lees verder
06 september 2021

Code Goed Bestuur: Goed onderwijs voor alle kinderen

Tijdens de VBSO-regioavonden in september 2021 staat het eerste principe uit de Code Goed ...

VBSO Lees verder
06 september 2021

Hoeveel tijdelijke arbeidscontracten mogelijk?

Wat als u een werknemer na drie tijdelijke arbeidscontracten wilt houden, maar een vaste a...

VBSO Lees verder
06 september 2021

Welkom bij de VBSO-regioavonden

Op D.V. 14 en 21 september 2021 organiseert de VBSO de eerste ronde van de regioavonden in...

VBSO Lees verder
03 september 2021

100 jaar VGS: Voor Geloofwaardige Samenwerking

De Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs (VGS) bestaat inmiddels een eeuw. Dit is h...

VBSO Lees verder
02 september 2021

Jubileum: afdeling Jeugd en gezin bestaat 12,5 jaar

Op 1 augustus 2021 was het 12,5 jaar geleden dat de afdeling Jeugd en gezin van KOC Dienst...

KOC Diensten Lees verder
31 augustus 2021

Indringende boodschap en woord op zijn tijd

Aan het begin van dit nieuwe schooljaar is het goed om als directeuren, schoolleiders, bes...

VBSO Lees verder
31 augustus 2021

Aan de slag met nieuwe wet burgerschapsonderwijs

Het nieuwe cursusjaar is begonnen. De wet op burgerschapsonderwijs is een feit. Klinkt dez...

KOC Diensten Lees verder
31 augustus 2021

Openingswoord: Vertel van de torens, vesting en paleizen

Wellicht herkent u het: je hebt iets vaker gelezen, maar nu trekt het ineens de aandacht. ...

KOC Diensten Lees verder
02 augustus 2021

Informatiebijeenkomsten hoogbegaafdheidsmethode Op Ontdekkingsreis

Op D.V. 30 september en 7 oktober 2021 organiseert KOC Diensten (opnieuw) informatiebijeen...

KOC Diensten Lees verder
23 juli 2021

Identiteitsgebonden hulpverlening is helpend

Er bestaat veel behoefte aan een hulpverlener met een gelijke levensbeschouwing en gesprek...

KOC Diensten Lees verder
09 juli 2021

VBSO/VGS wijzen PvdA op alternatieven acceptatieplicht

PvdA-Kamerlid De Hoop wil artikel 23 van de Grondwet (over de vrijheid van onderwijs) mode...

VBSO Lees verder
06 juli 2021

Terugblik schoolseizoen en zomergroet

Nog enkele dagen of weken, en de school zal zes weken gesloten zijn. Gelukkig niet in verb...

KOC Diensten Lees verder
06 juli 2021

Burgerschapsopdracht: wat zijn de verplichtingen?

Het wetsvoorstel Burgerschapsopdracht is op 22 juni ook door de Eerste Kamer aangenomen. D...

VBSO Lees verder
06 juli 2021

Nieuw trainingsaanbod voor toezichthouders

Komend najaar introduceert de VBSO een vernieuwd aanbod om als toezichthouder (verder) te ...

VBSO Lees verder
06 juli 2021

Pleidooi voor refo-onderwijs bij formerende partijen

Zes reformatorische onderwijsorganisaties pleiten bij de formerende partijen voor blijvend...

VBSO Lees verder
06 juli 2021

Nieuwe structuur voor bestuur en toezicht VBSO

Op de ledenvergadering van 3 juli jl. is ingestemd met het voorstel om het huidige VBSO-be...

VBSO Lees verder
06 juli 2021

Save the date: regioavonden in september 2021

Met ingang van 1 januari j.l. is de herziene Code Goed Bestuur van kracht. Tijdens de regi...

VBSO Lees verder
05 juli 2021

Dit zijn de NPO-bedragen (per leerling)

Via het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) komt volgend schooljaar zo’n € 700 per lee...

KOC Diensten Lees verder
02 juli 2021

Eisen en ruimte van het ontwikkelingsperspectief (OPP)

Sinds de invoering van passend onderwijs in 2014 is het ontwikkelingsperspectief (OPP) nie...

KOC Diensten Lees verder
Vorige
Volgende

Steun voor school en gezin

Neem contact op