Nieuwsberichten

Hier vindt u nieuws van KOC Diensten, KOC Visie en VBSO. Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Voor alle genoemde data geldt D.V.

Vorige
Volgende
28 mei 2020

Subsidieregeling Inhaal- en ondersteuningsprogramma’s

Deze week is een Regeling gepubliceerd van de beide onderwijsministers, voor aanvullende s...

VBSO Lees verder
27 mei 2020

Bereikbaarheid zomervakantie 2020

Ook in de zomervakantie is KOC Diensten bereikbaar (beperkt).

KOC Diensten Lees verder
26 mei 2020

Reflectie op thuisonderwijs – terug naar normaal?

Niet eerder in de recente geschiedenis heeft het onderwijsveld zo’n ingrijpende periode ...

KOC Diensten Lees verder
26 mei 2020

Data Driedaagse PCM training bekend

In het in het schooljaar 2020-2021 wordt er opnieuw een driedaagse training aangeboden ove...

KOC Diensten Lees verder
22 mei 2020

Onderwijs is gebaat bij klaslokaal als werkplaats

De kunde van het lesgeven is het juiste moment aanvoelen om leerstof uit te diepen en waar...

KOC Diensten Lees verder
22 mei 2020

Doe mee aan het lezersonderzoek van Criterium

Met het lezersonderzoek willen we een betere afstemming met de lezersgroep bereiken. Daar hebben we u bij nodig.

KOC Visie Lees verder
20 mei 2020

Werkplaats Startende leerkracht

De werkplaats is een leergemeenschap waarin startende leraren in samenwerking met onderwij...

KOC Diensten Lees verder
20 mei 2020

Basisscholen per 8 juni D.v. weer helemaal open!

Op 19 mei is door de regering bekendgemaakt dat de basisscholen vanaf 8 juni weer volledig...

VBSO Lees verder
20 mei 2020

Wet meer ruimte voor nieuwe scholen door de Eerste Kamer

In de nieuwsberichten van 15 november 2019 en 22 april 2020 is dit wetsvoorstel ook bespro...

VBSO Lees verder
07 mei 2020

Traveling the world

Een eigentijdse aardrijkskundemethode voor het christelijk basisonderwijs. De inschrijfdat...

KOC Diensten Lees verder
07 mei 2020

Corona-lesbrieven

KOC Diensten heeft in de afgelopen weken lesmateriaal ontwikkeld waarin aandacht is voor d...

KOC Diensten Lees verder
07 mei 2020

Leerachterstand?

Het woord leerachterstand veronderstelt een visie op ontwikkeling en leren die nuance beho...

KOC Diensten Lees verder
07 mei 2020

Groepsdynamiek – Geef je gevoel eens voorrang

Geef je gevoel eens voorrang en maak contact. Dat gaat aan het leren vooraf. Heb daarbij o...

KOC Diensten Lees verder
07 mei 2020

Handreikingen voor opstart lessen WIG en Taal Actief

Hoe start je als leerkracht de reken- en taallessen weer op en geef je vorm aan het onderw...

KOC Diensten Lees verder
07 mei 2020

Schildserie en 75 jaar vrijheid

Verschillende lessen van de bekende Schildserie zijn goed bruikbaar bij de herdenking van 75 jaar vrijheid.

KOC Visie Lees verder
07 mei 2020

We blijven achter u staan!

Directeuren en leerkrachten heten vanaf maandag 11 mei de kinderen weer welkom op school. ...

KOC Diensten Lees verder
07 mei 2020

(Op)nieuw (weer) normaal en altijd bijzonder

Het weer open gaan van de scholen is organisatorisch geregeld. Vanaf maandag 11 mei is de ...

KOC Diensten Lees verder
30 april 2020

Wijzigingen in aandacht voor jubilea en afscheid

Gelet op de maatregel dat alle evenementen tot 1 september moeten worden afgelast en er re...

KOC Diensten Lees verder
24 april 2020

Geef scholen ruimte in vormgeving herstart

Reformatorische scholen en leerkrachten hebben maatwerk nodig om herstart vorm te geven. B...

VBSO Lees verder
23 april 2020

Toekomst VBSO

In oktober j.l. zijn alle leden van de VBSO geïnformeerd over de wijze waarop invulling w...

VBSO Lees verder
23 april 2020

Algemene ledenvergadering VBSO verzet naar D.V. 26 september a.s.

Het bestuur van de VBSO heeft besloten om in verband met de huidige situatie de jaarlijkse...

VBSO Lees verder
23 april 2020

Scholen weer open, wij blijven van dienst

Vanaf D.V. 11 mei gaan de scholen weer open, waarbij er voor iedere school ruimte is voor ...

KOC Diensten Lees verder
23 april 2020

Staat van het onderwijs

De inspectie heeft woensdag 22 april jongstleden haar jaarlijkse Staat van het onderwijs g...

VBSO Lees verder
22 april 2020

Videobellen in veelvoud: maak de juiste keus!

Videobellen vanuit huis neemt tijdens de Coronacrisis een hoge vlucht. De keus van applica...

VBSO Lees verder
22 april 2020

Wet Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen uitgesteld

De beoogde inwerkingtreding van dit wetsvoorstel is met één jaar uitgesteld.

VBSO Lees verder
22 april 2020

Onderwijs na 11 mei

Op 21 april is door de minister-president meer duidelijkheid gegeven over de maatregelen n...

VBSO Lees verder
20 april 2020

Endanwordjeleraar.nl: hét nieuwe vacatureplatform voor het christelijk-reformatorisch onderwijs

Het is zover: het nieuwe vacatureplatform van de gezamenlijke christelijk-reformatorische ...

KOC Diensten Lees verder
17 april 2020

Voor als de scholen weer open gaan

21 april zal het kabinet aankondigen welke vervolgmaatregelen zij zullen treffen. Hierbij ...

KOC Diensten Lees verder
15 april 2020

Hoe gaan we om met de ledenvergadering?

In een eerder nieuwsbericht (d.d. 6 april) is hierop ingegaan, maar vorige week is er door...

VBSO Lees verder
08 april 2020

Tot hoever geldt de AVG nog tijdens de coronacrisis?

Hoe zit het met de privacy als je thuiswerkt tijdens de coronacrisis? We plaatsen met enig...

VBSO Lees verder
06 april 2020

Route bij vragen, zorgen of problemen

Bij wie kan ik terecht met mijn zorgen als het thuis niet gaat zoals ik graag zou willen? ...

KOC Diensten Lees verder
06 april 2020

Kroon en Koning

In deze tijd staat er, vanwege de enorme impact, wereldwijd één onderwerp centraal. De c...

KOC Diensten Lees verder
06 april 2020

Dienstbaar in crisistijd

‘Dienstbaar aan school en gezin’ is de korte samenvatting waarvoor de stichting ds. G....

KOC Diensten Lees verder
06 april 2020

Bestelling Parallelversie WIG 4. Laatste mogelijkheid!!

Oproep om werkmaterialen voor de parallelversie van WIG4 te bestellen.

KOC Visie Lees verder
06 april 2020

Let extra op gezinnen met zorgen

Voor een kind met een gedragsproblematiek is thuis moeten blijven erg ingewikkeld. Ouders ...

KOC Diensten Lees verder
04 april 2020

Inspectie past toezicht tot de zomervakantie aan

Gelet op de meest recente maatregelen van het kabinet in verband met de coronacrisis, heef...

KOC Diensten Lees verder
04 april 2020

Uitstel herregistratie schoolleiders mogelijk

Komt uw herregistratie in de knel door de gevolgen van de coronacrisis, dan zijn er mogelijkheden tot uitstel.

KOC Diensten Lees verder
04 april 2020

Ontschotten

Het kabinet moet de middelen voor onderwijs en voor ondersteuning en zorg in onderwijs ‘...

KOC Diensten Lees verder
04 april 2020

Vragen vanuit kerkenraden

Ook kerkenraden worden in deze weken geconfronteerd met moeilijke situaties. Bijvoorbeeld ...

KOC Diensten Lees verder
04 april 2020

Repetities Vertel het door! (deel 2) gereed

We kunnen u meedelen dat we repetities kunnen leveren voor deel 2 van 'Vertel het door!'.

KOC Visie Lees verder
04 april 2020

Thuiswerken vanwege de coronacrisis (II): de reiskostenvergoeding

Zoals niemand ontgaan is, volgen kinderen afstandsonderwijs. Het onderwijsgevend personeel...

VBSO Lees verder
04 april 2020

Thuiswerken vanwege de coronacrisis (I): een verantwoorde thuiswerkplek

De coronacrisis ontgaat niemand. Ook scholen kampen met de gevolgen van het coronavirus. V...

VBSO Lees verder
04 april 2020

De coronacrisis en tijdelijke dienstverbanden met uitzicht op vast: wat te doen?

Hoewel de coronacrisis voor het onderwijs niet zozeer financiële gevolgen lijkt te hebben...

VBSO Lees verder
03 april 2020

De NOW-regeling in het onderwijs

De laatste dagen komt de NOW-regeling regelmatig in het nieuws. De concrete vraag komt op ...

VBSO Lees verder
03 april 2020

Intrekking van verleende verloven

In deze bijzondere tijd kan het zijn dat werknemers bepaalde verloven willen intrekken. De...

VBSO Lees verder
03 april 2020

Loondoorbetaling tijdens het coronavirus

Wegens het coronavirus kan het zijn dat werknemers hun werk tijdelijk niet kunnen verricht...

VBSO Lees verder
03 april 2020

COVID-19 en onderwijs – belangrijke vragen

Het corona-virus treft ook Nederland hard. De gevolgen zijn in het dagelijks leven te merk...

VBSO Lees verder
24 maart 2020

Op afstand dichtbij

Hoe kunnen (na)scholingen en individuele begeleiding zo goed mogelijk doorgaan of alsnog w...

KOC Diensten Lees verder
24 maart 2020

Vraagbaak voor ouders

Ouders en hun gezin tot steun zijn in deze Coronacrisis. Hoe doen we dat? In deze nieuwe s...

KOC Diensten Lees verder
23 maart 2020

KOContact brengt gezin, kerk en school bijeen

De scholen dicht heeft grote impact op de scholen en alle gezinnen. Deze ‘ongekende’ s...

KOC Diensten Lees verder
18 maart 2020

Open Brief: Reformatorische scholen gesloten: een veelzeggende maatregel

Aan alle kinderen, jongeren, ouders, leraren, leidinggevenden, besturen en betrokkenen in ...

KOC Diensten Lees verder
16 maart 2020

Coronavirus

Voor onze overheid is het een bijzonder moeilijke tijd. Welke maatregelen moeten er wel/ni...

KOC Diensten Lees verder
16 maart 2020

Bereikbaarheid KOC Diensten, KOC Visie en VBSO

Het is een heel ingrijpende tijd. De maatregelen die vanwege het coronavirus genomen moete...

KOC Diensten Lees verder
09 maart 2020

Gewijzigde subsidieregeling voor onderwijsassistenten die leraar willen worden

Onderwijsassistenten die willen doorleren voor leraar, worden gestimuleerd door gunstiger subsidievoorwaarden.

VBSO Lees verder
02 maart 2020

Benoeming manager KOC Diensten, afd. Scholen en KOC Visie

Graag willen we jullie meedelen dat in de vacature voor manager KOC Diensten, afd. Scholen...

KOC Diensten Lees verder
29 februari 2020

Afscheid onderwijsadviseur Jaco van den Broek

Na bijna drie jaar als onderwijsadviseur werkzaam te zijn geweest, is Jaco van den Broek e...

KOC Diensten Lees verder
29 februari 2020

Regioavonden VBSO – Present en Personeelsbeleid

Identiteitsgebonden personeelsbeleid vraagt blijvende aandacht. Als VBSO denken we u hieri...

VBSO Lees verder
28 februari 2020

Wet bestuur en toezicht rechtspersonen

De Tweede Kamer heeft eindelijk ingestemd met het Wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtsp...

VBSO Lees verder
28 februari 2020

Terugblik Netwerkbijeenkomst Schouder aan Schouder

Op vrijdag 14 februari jl. ontmoetten zo’n 15 gespreksleiders elkaar op onze Netwerkbije...

KOC Diensten Lees verder
28 februari 2020

Passend verbinden

Op vrijdag 7 februari jl. gingen vertegenwoordigers van het onderwijs en jeugdhulpzorginst...

KOC Diensten Lees verder
28 februari 2020

TaalOceaan bijeenkomst: een zinvolle gedachtewisseling

Op 19 februari vond in Veenendaal een bijeenkomst plaats over de nieuwe methode Taaloceaan...

KOC Diensten Lees verder
28 februari 2020

Column: Hij heeft een hechtingsstoornis…

Kinderen met een hechtingsprobleem. Een volgende hype in onderwijsland? Dat hadden vroeger...

KOC Diensten Lees verder
28 februari 2020

Terugblik: Conferentie Passend Verbinden IV

Vrijdag 7 februari j.l. vond de vierde editie van de conferentie Passend Verbinden plaats....

KOC Diensten Lees verder
28 februari 2020

AP-bestuurder: Onderwijs zal steeds meer met privacy te maken krijgen

De AVG lijkt voor veel scholen nog vaak een ‘moetje’. In de toekomst zal dit anders wo...

VBSO Lees verder
Vorige
Volgende

Steun voor school en gezin

Neem contact op