Nieuwsberichten

Hier vindt u nieuws van KOC Diensten, KOC Visie en VBSO. Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Voor alle genoemde data geldt D.V.

Vorige
Volgende
07 augustus 2020

Medezeggenschap

Tot 11 september ligt een concept wetsvoorstel in de internetconsultatie ter inzage, ter u...

VBSO Lees verder
07 augustus 2020

Huisvesting

Uit een Kamerbrief d.d. 9 juli 2020 blijkt dat de minister enkele wetswijzigingen op het t...

VBSO Lees verder
07 augustus 2020

Schoolondersteuningsprofiel

Dit document (kortweg: SOP) moet elke school opstellen om te omschrijven welke vormen van ...

VBSO Lees verder
29 juli 2020

Jubilerend Kerstencentrum richt zich sterker op toerusting

Dienstbaar zijn aan school en gezin: dat is het doel van de Stichting Ds. G. H. Kerstencen...

KOC Diensten Lees verder
16 juli 2020

Korstiaan Karels heeft een andere baan

Per 1 september D.V. gaat Korstiaan Karels voor een deel van de week voor de reformatorisc...

KOC Diensten Lees verder
16 juli 2020

Visiegestuurd methoden ontwikkelen

In 2019 is de werkgroep methodeontwikkeling in het primair reformatorisch onderwijs gestar...

VBSO Lees verder
11 juli 2020

Uitbreiding instrumenten Ministerie en Inspectie

Vanuit diverse wetsvoorstellen komen de laatste maanden op allerlei wijzigingen naar voren...

VBSO Lees verder
11 juli 2020

Motie invoeren acceptatieplicht

In het kader van het racismedebat is door onder meer de Tweede Kamerleden Marijnissen (SP)...

VBSO Lees verder
04 juli 2020

Laat de school vind- en werkplaats voor jeugdhulp zijn

„Samenwerking met jeugdhulp, zoveel mogelijk in of dicht bij de school, is noodzakelijk....

KOC Diensten Lees verder
02 juli 2020

Signaleringswaarde normatief eigen vermogen

Deze week is een rapport gepubliceerd waarin een formule wordt voorgesteld om aan te duide...

VBSO Lees verder
02 juli 2020

Zomergroet

Een bijzonder schooljaar ligt (bijna) achter ons. In het afgelopen half jaar hebben we all...

KOC Diensten Lees verder
02 juli 2020

Aanpassing WIG 5

De besprekingen met Malmberg over de aanpassing van WIG 5 verlopen positief.

KOC Visie Lees verder
02 juli 2020

Documenten uit het personeelsbeleidsplan zijn beschikbaar

De werkgroep die zich bezig houdt met de herziening van de documenten uit het personeelsbe...

VBSO Lees verder
02 juli 2020

Jubileumjaar – we vieren het samen én bij u in de regio

Op 1 augustus 2020 is het veertig jaar geleden dat het ds. G.H. Kerstencentrum is opgerich...

KOC Diensten Lees verder
02 juli 2020

Regio-avonden september: Burgerschap

Het wetsvoorstel Burgerschap ligt er. De impact van dit wetsvoorstel is groot voor ons chr...

VBSO Lees verder
02 juli 2020

Onderwijsadviseurs

De werving voor onderwijsadviseurs, die enkele weken geleden is uitgezet, heeft positieve...

KOC Diensten Lees verder
02 juli 2020

Bijgestelde onderzoekskaders onderwijsinspectie

Per 1 augustus 2020 worden bijgestelde onderzoekskaders van de onderwijsinspectie van kracht.

KOC Diensten Lees verder
01 juli 2020

Even voorstellen: Sander de Looff

Het is goed om via deze weg kennis met elkaar te maken. Mijn naam is Sander de Looff. In h...

KOC Diensten Lees verder
01 juli 2020

Even voorstellen: Lianne de Baat

Mijn naam is Lianne de Baat, werkzaam als leerkracht in de bovenbouw van het basisonderwij...

KOC Diensten Lees verder
01 juli 2020

Even voorstellen: Helèn de Jong

Helèn de Jong is in 1993 gestart als kleuterjuf en heeft daarna een brede ervaring opgeda...

KOC Diensten Lees verder
01 juli 2020

Even voorstellen: Dirk van Elzelingen

In een tijd waarin kinderogen steeds eerder en intensiever in aanraking komen met digitale...

KOC Diensten Lees verder
26 juni 2020

Jonge rentmeesters: stimuleren van eigenaarschap

Hoe moet deze leerling straks naar het Voortgezet Onderwijs? Hij is zo makkelijk. Zij denk...

KOC Diensten Lees verder
26 juni 2020

Goed geworteld en blijvend gevoed

Een boom heeft licht en water nodig om stevig te wortelen, goed te groeien en fris te blij...

KOC Diensten Lees verder
26 juni 2020

Jubileumactiviteiten – wijziging data gezinsdag

Zoals eerder gemeld en in de jaarplanning opgenomen willen we onderwijsmiddagen en kerkenr...

KOC Diensten Lees verder
26 juni 2020

Data en invulling Praktijkleren voor leidinggevenden 2020 -2021

De bijeenkomsten ‘Praktijkleren voor leidinggevenden’ voor de periode 2020-2021 staan ...

KOC Diensten Lees verder
26 juni 2020

Column: Burgerschapsonderwijs

Gelukkig, alle onderzochte reformatorische scholen houden zich aan de wet als het gaat om ...

KOC Diensten Lees verder
19 juni 2020

Begeleiding bij de invoering van uw nieuwe rekenmethode

In samenwerking met Malmberg wordt door Driestar Educatief en KOC Diensten de methode Were...

KOC Diensten Lees verder
18 juni 2020

Ontwikkelingsgericht assessment voor Leerkracht en IB-er PO

Wilt u inzicht in de deskundigheid en de ontwikkeling van uw (toekomstige) leerkracht(en) ...

KOC Diensten Lees verder
18 juni 2020

Christelijk onderwijs is (ook) (burgerschaps)vorming?!

Hoe vorm ik mijn kinderen tot christelijke burgers? Wat kan ik eraan doen dat de kinderen ...

KOC Diensten Lees verder
18 juni 2020

Evaluatie Passend Onderwijs

Wat heeft Passend Onderwijs de afgelopen zes jaar opgeleverd? Daarover is een onderzoeksr...

VBSO Lees verder
18 juni 2020

Aanvullend geboorteverlof per 1 juli 2020

Naast het vaderschapsverlof van het aantal werkuren per week, kan per 1 juli 2020 vijf wek...

VBSO Lees verder
18 juni 2020

Reminder voor werkgevers PO: werk aan het functieboek

Uiterlijk 1 augustus 2020 zouden schoolbesturen hun functiegebouw voor OOP- en directiefun...

VBSO Lees verder
18 juni 2020

Uitstel indienen jaarstukken 2019

Op aanvraag kan het bevoegd gezag uitstel krijgen voor indiening van de jaarstukken 2019, ...

VBSO Lees verder
18 juni 2020

Wijziging subsidieregeling doorstroom PO-VO

De subsidieregeling doorstroom PO-VO wordt in verband met de coronamaatregelen gewijzigd: ...

VBSO Lees verder
18 juni 2020

Update coronarichtlijnen

Gelukkig mogen de kinderen alweer enkele weken helemaal naar school. We hopen dat dit zo b...

VBSO Lees verder
18 juni 2020

Good Governance

Hoe is toezicht en bestuur in uw situatie geregeld? Hoe vaak kijkt u als toezicht en bestu...

VBSO Lees verder
18 juni 2020

Burgerschap

Het wetsvoorstel Burgerschap ligt er. De impact van dit wetsvoorstel lijkt groot voor ons ...

VBSO Lees verder
18 juni 2020

(Ver)nieuw(d) aanbod

Met genoegen bieden we u het (ver)nieuw(d)e aanbod van KOC Diensten aan, zowel van de afde...

KOC Diensten Lees verder
18 juni 2020

Inspiratiemiddag ‘Lessen van de lockdown’

Sommige leerlingen zijn opgebloeid van het thuisonderwijs. Welke lessen trekken we uit de ...

KOC Diensten Lees verder
18 juni 2020

Veiligheid in huis

Kinderen floreren het best in een stabiele en liefdevolle omgeving. Maar wat is de praktij...

KOC Diensten Lees verder
18 juni 2020

Identiteit, ten koste van …?

De identiteit van de school staat of valt met de man of vrouw voor de klas. We zijn het er...

KOC Diensten Lees verder
18 juni 2020

Meer jeugdhulp op school

Onderwijsprofessionals vragen om meer jeugdhulp op de school. Uit de evaluatie van het pas...

KOC Diensten Lees verder
18 juni 2020

Malmberg stapt over op nieuwe software

De methodesoftware van Malmberg gaat vanaf volgend schooljaar veranderen. Omdat veel van o...

KOC Diensten Lees verder
18 juni 2020

Pilot jeugdhulp Urk

Sinds 1 februari 2020 werkt een ambulant hulpverlener van KOC Diensten als jeugdhulpverlen...

KOC Diensten Lees verder
16 juni 2020

Persbericht: Mediavorming blijft nodig: van denktank naar netwerk voor mediabezinning

Stichting Mediawijzer heeft haar jaarverslag over 2019 gepubliceerd. De activiteiten van M...

KOC Visie Lees verder
12 juni 2020

Advies Onderwijsraad vooruitzien jonge generaties

Op verzoek van de ministers Van Engelshoven en Slob heeft de Onderwijsraad advies uitgeb...

VBSO Lees verder
04 juni 2020

VBSO versterkt samenwerking met BVD advocaten

VBSO werkt al enige tijd samen met BVD advocaten op het gebied van juridische zaken. Mogel...

VBSO Lees verder
03 juni 2020

Werving medewerkers

Er loopt een werving voor onderwijsadviseurs en een psycholoog/orthopedagoog. We kijken er...

KOC Diensten Lees verder
03 juni 2020

We staan achter u

In de afgelopen periode hebben we vanuit KOC Diensten geprobeerd achter u te staan. Onze m...

KOC Diensten Lees verder
03 juni 2020

(Ver)nieuw(d) aanbod 2020 – 2021

Als dienstverlener is het van belang goed aan te sluiten bij de wensen en behoeften van kl...

KOC Diensten Lees verder
03 juni 2020

Jubileumjaar – we vieren het samen én bij u in de regio

Op 1 augustus 2020 is het veertig jaar geleden dat het ds. G.H. Kerstencentrum is opgerich...

KOC Diensten Lees verder
03 juni 2020

De scholen open – blijf bezinnen

Inmiddels is de school weer school, omdat de kinderen er zijn. De ogen-blik (nu nog belang...

KOC Diensten Lees verder
28 mei 2020

Subsidieregeling Inhaal- en ondersteuningsprogramma’s

Deze week is een Regeling gepubliceerd van de beide onderwijsministers, voor aanvullende s...

VBSO Lees verder
27 mei 2020

Bereikbaarheid zomervakantie 2020

Ook in de zomervakantie is KOC Diensten bereikbaar (beperkt).

KOC Diensten Lees verder
26 mei 2020

Reflectie op thuisonderwijs – terug naar normaal?

Niet eerder in de recente geschiedenis heeft het onderwijsveld zo’n ingrijpende periode ...

KOC Diensten Lees verder
26 mei 2020

Data Driedaagse PCM training bekend

In het in het schooljaar 2020-2021 wordt er opnieuw een driedaagse training aangeboden ove...

KOC Diensten Lees verder
22 mei 2020

Onderwijs is gebaat bij klaslokaal als werkplaats

De kunde van het lesgeven is het juiste moment aanvoelen om leerstof uit te diepen en waar...

KOC Diensten Lees verder
22 mei 2020

Doe mee aan het lezersonderzoek van Criterium

Met het lezersonderzoek willen we een betere afstemming met de lezersgroep bereiken. Daar hebben we u bij nodig.

KOC Visie Lees verder
20 mei 2020

Werkplaats Startende leerkracht

De werkplaats is een leergemeenschap waarin startende leraren in samenwerking met onderwij...

KOC Diensten Lees verder
20 mei 2020

Basisscholen per 8 juni D.V. weer helemaal open!

Op 19 mei is door de regering bekendgemaakt dat de basisscholen vanaf 8 juni weer volledig...

VBSO Lees verder
20 mei 2020

Wet meer ruimte voor nieuwe scholen door de Eerste Kamer

In de nieuwsberichten van 15 november 2019 en 22 april 2020 is dit wetsvoorstel ook bespro...

VBSO Lees verder
07 mei 2020

Traveling the world

Een eigentijdse aardrijkskundemethode voor het christelijk basisonderwijs. De inschrijfdat...

KOC Diensten Lees verder
07 mei 2020

Corona-lesbrieven

KOC Diensten heeft in de afgelopen weken lesmateriaal ontwikkeld waarin aandacht is voor d...

KOC Diensten Lees verder
07 mei 2020

Leerachterstand?

Het woord leerachterstand veronderstelt een visie op ontwikkeling en leren die nuance beho...

KOC Diensten Lees verder
Vorige
Volgende

Steun voor school en gezin

Neem contact op