Nieuwsberichten

Hier vindt u nieuws van KOC Diensten, KOC Visie en VBSO. Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Voor alle genoemde data geldt D.V.

Vorige
Volgende
06 december 2022

Preview | Boek & uitgangspunten Bijbels onderwijzen

Op D.V. 11 januari 2023 vindt het symposium plaats waar het boek 'Bijbels onderwijzen' gep...

VBSO Lees verder
05 december 2022

Begrotingsdebat #4 | Kamer vraagt ook om meer zeggenschap over onderwijs

De Tweede Kamer heeft gestemd over de moties die zijn ingediend tijdens het debat over de ...

VBSO Lees verder
02 december 2022

Plannen van de Onderwijsinspectie voor 2023

Op 30 november stuurden de ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) het Ontwer...

VBSO Lees verder
02 december 2022

Uitgave VBSOpinie | Bent u ook geabonneerd?

De tweede editie van de kwartaaluitgave VBSOpinie is verschenen. Heeft u 'm al gelezen?

VBSO Lees verder
01 december 2022

Nieuw jongerenmagazine Nabij Jou verschenen

Donderdag 1 december is een nieuw jongerenmagazine verschenen: Nabij Jou. Met dit magazine...

VBSO Lees verder
29 november 2022

Begrotingsdebat #3 | Identiteitsverklaring weer in de schijnwerpers

Bij de behandeling van de Onderwijsbegroting op 24 november werd weer een motie ingediend ...

VBSO Lees verder
28 november 2022

Begrotingsdebat #2 | De kabinetsplannen rond sociale veiligheid

Op 24 november vond in de Tweede Kamer de begrotingsbehandeling plaats voor het onderwijs....

VBSO Lees verder
28 november 2022

Begrotingsdebat #1 | Liberale minister neemt touwtjes stevig in handen

“Meer sturing en toezicht”, deze woorden zou je niet snel bij een liberale minister ho...

VBSO Lees verder
24 november 2022

Meer perspectief op wettelijk kader bekostiging huisvesting

Al jarenlang wacht het onderwijsveld op een verbeterd wettelijk kader voor de bekostiging ...

VBSO Lees verder
15 november 2022

‘Bestuurder vooral afhankelijke stuurman’

‘Een bestuurder is in de eerste plaats een stuurman van zijn organisatie. Hij is iemand ...

VBSO Lees verder
15 november 2022

Training | Hoe help ik leerlingen met dyscalculie?

Herken je hem? De kleuter, die geen idee heeft wat meer is, 3 of 5? Misschien heb je een l...

KOC Diensten Lees verder
15 november 2022

Week tegen Kindermishandeling | Praat met elkaar

Het blijft een verdrietige werkelijkheid: Gemiddeld zit in elke schoolklas één kind dat ...

KOC Diensten Lees verder
15 november 2022

Ervaring uit de praktijk | De meerwaarde van jeugdhulp op de basisschool

De inzet van identiteitsgebonden jeugdhulp van KOC Diensten op de basisschool heeft vele v...

KOC Diensten Lees verder
10 november 2022

Mijn kind is hoogbegaafd: hoe ga ik hiermee om?

Misschien hebt u weleens een vermoeden gehad dat uw kind hoogbegaafd is. Waarom is het bel...

KOC Diensten Lees verder
08 november 2022

KLS-lezing ds. C. Sonnevelt | Leerkracht zijn vraagt geen roeping, maar wel gebed

Leerkracht, roeping of beroep? Over deze vraag sprak ds. C. Sonnevelt tijdens de najaarsve...

KOC Diensten Lees verder
08 november 2022

KLS-lezing ds. C. Sonnevelt | Leerkracht zijn vraagt geen roeping, maar wel gebed

Leerkracht, roeping of beroep? Over deze vraag sprak ds. C. Sonnevelt tijdens de najaarsve...

VBSO Lees verder
01 november 2022

Terugblik Schoolleidersdag 2022

Op 7 oktober organiseerden de VBSO en KOC Diensten samen met VGS en Driestar Educatief de ...

VBSO Lees verder
01 november 2022

Nieuwe schoolplanperiode: Bespreek Bijbelse onderwijsvisie

De voorbereidingen voor de nieuwe schoolplanperiode zijn of komen op gang. Een goed moment...

VBSO Lees verder
31 oktober 2022

Handreiking | Speciaal onderwijs binnen reguliere school

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft afgelopen maand een handre...

VBSO Lees verder
27 oktober 2022

Terugblik | Congres ‘Onderwijs in de democratische rechtsstaat’

Op 14 oktober vond een congres plaats over burgerschapsonderwijs en de burgerschapsopdrach...

VBSO Lees verder
19 oktober 2022

Nieuwe schoolplanperiode: Bespreek Bijbelse onderwijsvisie

De voorbereidingen voor de nieuwe schoolplanperiode zijn of komen op gang. Een goed moment...

KOC Diensten Lees verder
18 oktober 2022

Opvoeden in mediawijsheid van groot belang

Binnenkort is het de Week van de Mediawijsheid (4-11 november 2022). Hoe geeft u invulling...

KOC Diensten Lees verder
18 oktober 2022

Terugblik Schoolleidersdag 2022

Op 7 oktober organiseerden de VBSO en KOC Diensten samen met VGS en Driestar Educatief de ...

KOC Diensten Lees verder
17 oktober 2022

Vragenlijst | Denk mee over goed onderwijsbestuur

De Onderwijsraad werkt aan een advies over schoolbestuurders: hoe kunnen zij hun verantwoo...

VBSO Lees verder
17 oktober 2022

Week van de Pleegzorg | Staat uw hart en huis open?

Binnenkort is de Week van de Pleegzorg (2 - 9 november). Er zijn kinderen en jongeren in n...

KOC Diensten Lees verder
17 oktober 2022

Waarom aandacht voor mentale gezondheid nodig is

Op 10 oktober was de Dag van de Psychische Gezondheid. Voor fysieke klachten gaan we al sn...

KOC Diensten Lees verder
17 oktober 2022

Nieuw | Lectoraat Herbergzaam onderwijs i.s.m. KOC Diensten en VBSO

Deze week start de werving voor een lector Herbergzaam onderwijs. Dit lectoraat is een sam...

VBSO Lees verder
17 oktober 2022

Nieuw | Lectoraat Herbergzaam onderwijs i.s.m. KOC Diensten en VBSO

Deze week start de werving voor een lector Herbergzaam onderwijs. Dit lectoraat is een sam...

KOC Diensten Lees verder
10 oktober 2022

Trainingen voor toezichthouders | Meldt u zich ook aan?

Principe 3 van de Code Goed Bestuur vraagt de aandacht voor de professionalisering van toe...

VBSO Lees verder
10 oktober 2022

Terugblik regioavonden Code Goed Bestuur: Professionalisering in praktijk

Het derde principe van de Code Goed Bestuur vraagt aandacht voor de professionalisering va...

VBSO Lees verder
05 oktober 2022

Terugkijken | Boekpresentatie ‘Van jongs af aan geleerd’

Op vrijdag 30 september 2022 heeft in Gouda de boekpresentatie plaatsgevonden van ‘Van j...

VBSO Lees verder
04 oktober 2022

Opinie | Leerkracht moet innerlijk verbonden zijn met identiteit school

Van leerkrachten mag professionele betrokkenheid en innerlijke verbondenheid met de school...

VBSO Lees verder
03 oktober 2022

Week van het Onderwijs & de Opvoeding

Afgelopen week was het de Nationale Onderwijsweek en de Week van de Opvoeding. Daarom lees...

KOC Diensten Lees verder
03 oktober 2022

Ons kind op weg naar zelfstandigheid: “Fijn om richting te krijgen”

Wanneer een kind zelfstandig moet worden, kan het daar moeite mee hebben omdat het bijvoor...

KOC Diensten Lees verder
03 oktober 2022

Gedragsproblemen bij ons kind: “Heel fijn te weten wat er aan de hand is!”

Soms kan een kind moeilijk gedrag vertonen waarvan je niet weet hoe je ermee moet omgaan. ...

KOC Diensten Lees verder
03 oktober 2022

Lesgeven in deze tijd: “Basisschool is cruciaal voor gewetensvorming”

Het valt niet mee om Bijbelgetrouw onderwijs te geven in deze tijd. Anja Nijland weet er a...

KOC Diensten Lees verder
03 oktober 2022

Leidinggeven aan een school: “Wat mij motiveert, is het zingen van de kinderen”

Bij een directeur van een basisschool komen veel lijnen samen in de driehoek van school, g...

KOC Diensten Lees verder
03 oktober 2022

Aandacht voor jongeren in de kerk: “Zoveel prikkels die ons bezighouden”

Voor de meeste kerkenraden is het een worsteling: hoe zorgen we voor verbinding met kinder...

KOC Diensten Lees verder
30 september 2022

Nieuw | Kwartaaluitgave VBSOpinie met bezinning voor onderwijs

Als VBSO hebben we een nieuwe uitgave ontwikkeld waarin we opiniërende artikelen delen vo...

VBSO Lees verder
30 september 2022

Consultatiereactie | Versterking positie of versterking vertrouwen?

De VBSO en VGS hebben een consultatiereactie ingediend op het Wetsvoorstel Versterking pos...

VBSO Lees verder
29 september 2022

Consultatiereactie | Terugdringen verzuim én werkdruk in basisonderwijs

De VBSO en VGS hebben een consultatiereactie ingediend op het wetsvoorstel ‘Terugdringen verzuim’.

VBSO Lees verder
23 september 2022

Nieuwe maatregelen omtrent sociale veiligheid

Sociale veiligheid krijgt veel aandacht. Niet alleen op onze scholen, maar zeker ook bij d...

VBSO Lees verder
23 september 2022

Vacature | Projectleider ‘En dan ben je leraar’

De stuurgroep ‘En dan ben je leraar’ van de stichting ‘Meer Personeel Onderwijs’ z...

KOC Diensten Lees verder
23 september 2022

Vacature | Projectleider ‘En dan ben je leraar’

De stuurgroep ‘En dan ben je leraar’ van de stichting ‘Meer Personeel Onderwijs’ z...

VBSO Lees verder
21 september 2022

Overzicht | Dit zijn de plannen voor het basisonderwijs

De Miljoenennota staat boordevol plannen en investeringen. Wat kunnen we verwachten voor het onderwijs?

VBSO Lees verder
21 september 2022

Scholen snakken naar rust, reinheid, regelmaat en ruimte

Op Prinsjesdag heeft de regering de Miljoenennota voor 2023 gepresenteerd. De VBSO en VGS ...

VBSO Lees verder
13 september 2022

Vacatures: Kom jij ons team versterken?

Heb jij hart voor onderwijs en opvoeding? En wil je scholen en/of gezinnen ondersteunen va...

KOC Diensten Lees verder
13 september 2022

Routekaart | Aan de slag met Schoolplan 2023-2027

Dit schooljaar zal voor een deel in het teken staan van het komen tot een nieuw schoolplan...

KOC Diensten Lees verder
12 september 2022

Voorproefje | Scripts en woordkaarten Bijbelse Woordenschat

Psalmversjes leren op de basisschool: één van de onderdelen die het christelijk onderwij...

KOC Visie Lees verder
12 september 2022

Burgerschapexperts, denk mee met SLO over kerndoelen

De SLO - het landelijk expertisecentrum voor het curriculum – start binnenkort met de on...

VBSO Lees verder
12 september 2022

Subsidie om basisvaardigheden te verbeteren

Schoolresultaten bij de basisvaardigheden staan landelijk onder druk. De basisvaardigheden...

KOC Diensten Lees verder
12 september 2022

Waarom vormend leren lezen zo belangrijk is

De zomervakantiedip: die zul je vast herkennen als je weer start met een nieuwe klas. Leer...

KOC Diensten Lees verder
10 september 2022

Opinie | Bezinning geeft alle betrokkenen in school veerkracht en vitaliteit

Nadenken over het waarom en het waartoe van het onderwijs is broodnodig in deze uitdagende...

KOC Diensten Lees verder
10 september 2022

Opinie | Bezinning geeft alle betrokkenen in school veerkracht en vitaliteit

Nadenken over het waarom en het waartoe van het onderwijs is broodnodig in deze uitdagende...

VBSO Lees verder
09 september 2022

Handreikingen | Als je wordt buitengesloten…

De gevolgen van buitensluiten worden vaak onderschat. Vraag een willekeurige groep mensen ...

KOC Diensten Lees verder
08 september 2022

Tweeluik | Opvoeden anno 2022 is een worsteling

‘Nee, vanavond heb ik geen tijd. Om zeven uur heb ik een afspraak’, zegt vader tegen B...

KOC Diensten Lees verder
08 september 2022

Theologie en psychologie in het onderwijs: gescheiden werelden?

Hoe kun je zeggen dat een leerling kwaliteiten heeft, terwijl een mens geneigd is tot alle...

KOC Diensten Lees verder
06 september 2022

Wees voorbereid

We moeten ons voorbereiden op een nieuwe coronagolf. Dat stelt de Wetenschappelijke Raad v...

VBSO Lees verder
02 september 2022

Internetconsultatie | Wetsvoorstel terugdringen verzuim

De regering wil schoolverzuim vaker voorkomen en verder terugdringen. Dit doet zij onder a...

VBSO Lees verder
02 september 2022

Opinie | Wie Bijbels wil leven krijgt fobieën opgeplakt

Lobbyisten die andersdenkenden wegzetten als homofoob of transfoob zijn in feite ”verita...

VBSO Lees verder
02 september 2022

Meld je aan voor de VBSO-cursus Identiteit

Ook dit cursusjaar biedt de VBSO weer een cursus Identiteit aan. Deze cursus geeft verdiep...

VBSO Lees verder
02 september 2022

Openingsbericht | De scholen zijn weer begonnen

Zonovergoten en kurkdroog | U kent dat wel: soms wil je beelden en herinneringen in een pa...

VBSO Lees verder
02 september 2022

Openingsbericht | De scholen zijn weer begonnen

Zonovergoten en kurkdroog | U kent dat wel: soms wil je beelden en herinneringen in een pa...

KOC Diensten Lees verder
01 september 2022

Internetconsultatie | Versterking positie ouders en leerlingen in passend onderwijs

Met de komst van de wetgeving omtrent passend onderwijs is er veel verbeterd in de onderst...

VBSO Lees verder
Vorige
Volgende

Steun voor school en gezin

Neem contact op