Plannen met kwaliteitseisen en de Inspectie

20 februari 2024
In de Kamerbrief d.d. 27 november 2023, ‘Van heldere verwachtingen naar betere resultaten’ geeft de minister aan dat de kwaliteitseisen op onderdelen duidelijker moeten worden.

In deze brief staat dat de minister open wettelijke begrippen, zoals ‘een stelsel van kwaliteitszorg’, een ‘ononderbroken ontwikkeling’ wil verduidelijken.

Bovendien moet er vaker ‘evidence informed’ gewerkt worden. De minister wil meer doen om verplichtingen hieromtrent vast te leggen.

In de Kamerbrief van dezelfde dag, ‘Voortgangsbrief versterking toezicht in het funderend onderwijs’, maakt de minister nog meer voornemens kenbaar. Met name de rol van de inspectie wordt genoemd: het ministerie is nog steeds voornemens om de capaciteit van de Inspectie aanzienlijk te verhogen en vaker bezoeken op scholen af te leggen. Ook om dit vaker onaangekondigd te doen.

In weerwil van de pleidooien om de stimulerende taak van de inspectie minder focus te geven of ergens anders onder te brengen (zodat de controlerende taak van de inspectie duidelijker is), wil de minister die stimulerende taak juist belangrijker maken.

De visie van het ministerie blijft nog steeds sterk gericht op sturing van bovenaf. Als VBSO benadrukken we voortdurend dat het van belang is om de scholen en schoolbesturen vertrouwen en ruimte te geven, en ook dat de ontwikkeling van kinderen zich niet met cijfers laat sturen.

Mr. drs. J. (Jaco) van den Brink
Onderwijsadvocaat
Stel een vraag
Overzicht nieuws

Gerelateerd

23 april 2024

Doe mee met beproeven kerndoelen burgerschap

De SLO heeft op 6 maart jl. de conceptkerndoelen burgerschap aangeboden aan minister Paul (Onderwijs). Scholen mogen er nu een poosje mee oefenen en er commentaar op leveren. VGS en VBSO roepen hun leden op dat te doen om vast te stellen of de doelen ook voor christelijk-reformatorische scholen werkbaar zijn.

Lees verder
23 april 2024

Verduidelijk én reduceer de deugdelijkheidseisen

Werk aan heldere, maar ook haalbare verwachtingen in de richting van schoolbesturen.

Lees verder