Onze dienstverlening

We ondersteunen onderwijs en opvoeding binnen onze achterban. Onze belijdenis en de doopbelofte zijn daarbij leidend. Met raad en daad dragen we bij aan het versterken van de schoolorganisatie.

Ons dienstenpakket treft u hieronder aan. Bij het gebruikmaken van onze dienstverlening gelden uiteraard onze algemene voorwaarden.