ANBI Groepsbeschikking

De stichtingen en verenigingen die bij de VBSO zijn aangesloten, hebben de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Deze status geeft bepaalde rechten, zoals de fiscale aftrekbaarheid van giften. De status houdt ook verplichtingen in, met name om gegevens over de instelling te publiceren. Overigens hebben de VBSO-leden hun ANBI-status als gevolg van de groepsbeschikking: dat betekent dat de VBSO deze status in één keer voor alle aangesloten schoolbesturen heeft aangevraagd en verkregen. Voor de verplichtingen maakt dat geen verschil: elk schoolbestuur moet afzonderlijk aan deze plicht voldoen.

Standaardformulier Belastingdienst

Sinds 1 januari 2021 is het verplicht om dit standaardformulier van de Belastingdienst te gebruiken om uw gegevens te publiceren.

Ter toelichting op het formulier:

  • Voor de ANBI-verplichtingen is het invullen van dit formulier voldoende ter publicatie.
  • Sommige vragen behoeven niet te worden ingevuld wanneer er in het formulier een link wordt opgenomen naar het beleidsplan, c.q. het jaarverslag. Er staat dan in de vraagstelling: “vul … in, of vul hieronder de URL in naar …”.
  • Wanneer u hiernaar verwijst in plaats van het invullen van de vraag, dan moet dat document uiteraard wel vindbaar zijn achter de link.
  • Overigens moet de jaarrekening (met bestuursverslag) op andere gronden in elk geval ook gepubliceerd worden.

Meer toelichting op de publicatieplicht vindt u op de website van de Belastingdienst.

Jaarlijks op 1 juli moet het formulier ingevuld en gepubliceerd zijn, met de gegevens van het voorafgaand kalenderjaar.

VBSO-website of eigen website

Veel VBSO-leden maken gebruik van de mogelijkheid om de gegevens te publiceren op de website van de VBSO, samen met het jaarverslag. Noodzakelijk is dat niet, u kunt het ook op een eigen website publiceren. Dat geldt overigens ook voor de jaarstukken: u kunt zelf bepalen of de informatie op een eigen website of op die van de VBSO wordt gepubliceerd.

Hieronder vindt u jaarstukken van de VBSO en van de bij de VBSO aangesloten scholen (sortering per jaar-plaatsnaam-organisatie).

Meer informatie

2022-VBSO-ANBI formulier-Belastingdienst-2022 2022-VBSO-ANBI formulier-Jaarrekening 2022 2022-Barneveld-Ochten-Rehoboth Onderwijs & Zorg-ANBI formulier Belastingdienst 2022 2022-Barneveld-Ochten-Rehoboth Onderwijs & Zorg-Jaarrekening 2022 2022-Ederveen-Calvijnschool & Hilversum-P. Dathenusschool-ANBI formulier Belastingdienst 2022 2022-Ederveen-Calvijnschool & Hilversum-P. Dathenusschool-Jaarrekening 2022 2022-Hilversum-Ver t verstr v bao op ref gr te H'sum-ANBI formulier Belastingdienst 2022 2022-Hilversum-Ver t verstr v bao op ref gr te H'sum-Jaarrekening 2022 2022-Veenendaal-Dr.-C.-Steenblokschool-ANBI-formulier-Belastingdienst-2022 2022-Vriezenveen-Joh. Bogermanschool-ANBI formulier Belastingdienst 2022 2022-Vriezenveen-Joh. Bogermanschool-Jaarrekening 2022 2022-Waardenburg-St. Onderst. Fin. Bel. Ver. Verstr. Ref. Onderwijs-Publicatie ANBI 2021-Alblasserdam-Nieuw-Lekkerland-ANBI formulier Belastingdienst 2021 2021-Alblasserdam-Nieuw-Lekkerland-Jaarrekening 2021 2021-Barneveld-Ochten-Rehoboth Onderwijs & Zorg-ANBI formulier Belastingdienst 2021 2021-Barneveld-Ochten-Rehoboth Onderwijs & Zorg-Jaarrekening 2021 2021-Ederveen-Calvijnschool & Hilversum-P. Dathenusschool-ANBI formulier Belastingdienst 2021 2021-Ederveen-Calvijnschool & Hilversum-P. Dathenusschool-Jaarrekening 2021 2021-Hilversum-Ver t h verstr v bao op ref gr te H'sum-ANBI formulier Belastingdienst 2021 2021-Veenendaal-Dr. C. Steenblokschool-ANBI formulier Belastingdienst 2021 2021-Veenendaal-Dr. C. Steenblokschool-Jaarrekening 2021 2021-Vriezenveen-Joh. Bogermanschool-ANBI formulier Belastingdienst 2021 2021-Vriezenveen-Joh. Bogermanschool-Jaarrekening 2021 2021-Waardenburg-Eben-Haezerschool-Jaarrekining incl. ANBI formulier Belastingdienst 2021 2020-VBSO-ANBI formulier Belastingdienst 2020 2020-VBSO-Jaarrekening 2020 2020-VBSO-Beleidsplan 2020 2020-Alblasserdam & Nieuw-Lekkerland-ANBI-formulier-Belastingdienst-2020.pdf 2020-Alblasserdam & Nieuw-Lekkerland-Jaarrekening 2020 2020-Barneveld-Eben-Haezerschool-ANBI-formulier-Belastingdienst-2020 2020-Barneveld-Eben-Haëzerschool-Jaarrekening 2020 2020-Barneveld-Ochten-Rehoboth Onderwijs & Zorg-ANBI formulier Belastingdienst 2020 2020-Barneveld-Ochten-Rehoboth Onderwijs & Zorg-Jaarrekening 2020 2020-Ederveen-Calvijnschool & Hilversum-P. Dathenusschool-ANBI formulier Belastingdienst 2020 2020-Ederveen-Calvijnschool & Hilversum-P. Dathenusschool-Jaarrekening 2020 2020-Hilversum-Ver t h verstr v bao op ref gr-ANBI formulier Belastingdienst 2020 2020-Rhenen-Eben-Haëzerschool-ANBI formulier Belastingdienst 2020 2020-Rhenen-Eben-Haëzerschool-Jaarrekening 2020 2020-Uddel-Rehobothschool-ANBI-formulier-Belastingdienst-2020 2020-Veenendaal-Dr. C. Steenblokschool-ANBI formulier Belastingdienst 2020 2020-Veenendaal-Dr. C. Steenblokschool-Jaarrekening 2020 2020-Vriezenveen-Joh. Bogermanschool-ANBI formulier Belastingdienst 2020 2020-Vriezenveen-Joh. Bogermanschool-Jaarrekening 2020 2020-Waardenburg-Eben-Haezerschool-ANBI formulier Belastingdienst 2020 2020-Waardenburg-Eben-Haezerschool-Jaarrekening 2020 2020-Waardenburg-Eben-Haezerschool-Beleidsdocumenten 2020 2019-VBSO-publicatie ANBI 2019-VBSO-jaarrekening 2019 2019-Alblasserdam-Nieuw-Lekkerland-Publicatie ANBI 2019 2019-Alblasserdam-Nieuw-Lekkerland-Jaarrekening 2019 2019-Andel-Ds. G. Voetiusschool-Publicatie-ANBI 2019-Andel-Ds. G. Voetiusschool-jaarrekening 2019 2019-Arnemuiden-Joos van Larenschool-Publicatie ANBI 2019-Arnemuiden-Joos van Larenschool-jaarrekening 2019 2019-Barneveld-Ochten - Rehoboth Onderwijs en Zorg-Publicatie ANBI 2019-Barneveld-Ochten - Rehoboth Onderwijs en Zorg-jaarrekening 2019 2019-Barneveld-Ochten - Rehoboth Onderwijs en Zorg-Accountantsverslag 2019 2019-Bruinisse-Ds. Pieter van Dijkeschool-Publicatie ANBI 2019-Bruinisse-Ds. Pieter van Dijkeschool-jaarrekening 2019 2019-Ederveen-Calvijnschool-Publicatie ANBI 2019-Ederveen-Calvijnschool-jaarrekening 2019 2019-Goes-Dr. C. Steenblokschool-Publicatie ANBI 2019-Goes-Dr. C. Steenblokschool-jaarrekening 2019 2019-Gorinchem-Ds. Koelmanschool-Publicatie ANBI 2019-Gouda-Graaf Jan van Nassauschool-Publicatie ANBI 2019-Gouda-Graaf Jan van Nassauschool-jaarverslag 2019 2019-Hilversum-Petrus Dathenusschool-Publicatie ANBI 2019-Hilversum-Petrus Dathenusschool-ANBI beleidsplan 2019-Hilversum-Petrus Dathenusschool-Jaarrekening 2019 2019-Katwijk-Ds. G. Voetiusschool-Publicatie ANBI 2019-Rhenen-Eben-Haëzerschool-jaarverslag en jaarrekening 2019 2019-Rhenen-Eben-Haëzerschool-Stg. t. h. verstrekken v. B.O. op Ger. Grondslag-Publicatie ANBI 2019 2019-Stavenisse-Rehobothschool-Publicatie ANBI 2019-Stavenisse-Rehobothschool-jaarrekening 2019 2019-Terneuzen-Ds. D.L. Aangeenbrugschool-Publicatie ANBI 2019-Uddel-Rehobothschool-Publicatie ANBI 2019-Uddel-Rehobothschool-jaarrekening 2019 2019-Veenendaal-Dr. C. Steenblokschool-Publicatie ANBI 2019-Vriezenveen-Joh. Bogermanschool-Publicatie ANBI 2019-Vriezenveen-Joh. Bogermanschool-jaarverslag 2019 2019-Vriezenveen-Joh. Bogermanschool-jaarrekening 2019 2019-Waardenburg-Eben-Haëzerschool-Publicatie ANBI 2019-Waardenburg-Eben-Haëzerschool-jaarrekening 2019 2019-Waardenburg-St. Onderst. Fin. Bel. Ver. Verstr. Ref. Onderwijs-Publicatie ANBI 2019-Waardenburg-St. Onderst. Fin. Bel. Ver. Verstr. Ref. Onderwijs-Jaarrekening 2019 2018-Alblasserdam-Nieuw-Lekkerland-Publicatieplicht ANBI 2018 2018-Alblasserdam-Nieuw-Lekkerland-Jaarrekening 2018 2018-Barneveld-Eben-Haezerschool-Publicatie ANBI 2018-Barneveld-Eben-Haëzerschool - jaarrekening 2018 2018-Katwijk Ds. G. Voetiusschool-Jaarverslaggeving 2018 2018-Oosterend-Timotheusschool-ANBI-Verslag 2018-Opheusden-VCOG-Publicatie ANBI 2018-Opheusden-VCOG-bestuursverslag en jaarrekening 2018-Rhenen-Eben-Haëzerschool-publicatie ANBI 2018-Rhenen-Eben-Haëzerschool-jaarverslag 2018 2018-Rhenen-Eben-Haëzerschool-jaarverslag 2018-handtekeningenblad 2018-Terneuzen Ds. D.L. Aangeenbrugschool-Bestuursverslag 2018 2018-Terneuzen Ds. D.L. Aangeenbrugschool-Jaarrekening 2018 2018-Veenendaal-Dr. C. Steenblokschool-Jaarrekening 2018 deel 1 2018-Veenendaal-Dr. C. Steenblokschool-Jaarrekening 2018 deel 2 2018-Veenendaal-Dr. C. Steenblokschool-Jaarrekening 2018 - accountentsverklaring 2018-Waardenburg-St. Onderst. Fin. Bel. Ver. Verstr. Ref. Onderwijs-Publicatie ANBI 2018-Waardenburg-St. Onderst. Fin. Bel. Ver. Verstr. Ref. Onderwijs-Jaarrekening 2018 Naar overzicht diensten

Steun voor school en gezin

Neem contact op