Project Scheppingsorde

De Bijbelse scheppingsorde is niet langer vanzelfsprekend. In de huidige samenleving wordt gestreden tegen de meest basale Bijbelse normen en waarden met betrekking tot man/vrouw-identiteit. Dit gaat ook onze reformatorische scholen, gezinnen en kerken niet voorbij. Het voorbeeld van de oud-leerlingen van het Gomarus, maar ook andere gebeurtenissen zoals de ophef om de Nashville-verklaring, laten dit duidelijk zien.

Het is tijd voor reflectie, bezinning en toerusting. De VBSO wil zich inzetten voor het behoud van de Bijbelse normen en waarden ten aanzien van man en vrouw, gezin, maar ook seksualiteit. Wat zegt de Bijbel over scheppingsorde, wat betekent dit voor jongens en meisjes, mannen en vrouwen? Hoe gaan we om met ieders unieke eigenschappen en welke vertaling maken we hiervan naar onderlinge (sekse)verschillen, relaties en huwelijk? Voor deze en andere soortgelijke vragen wil de VBSO toerustingsmateriaal ontwikkelen, ter bescherming van onze gezindte voor de genoemde seculiere ontwikkelingen. Dit doen we in goed contact met Bijbel Beraad M/V.

Meer weten?

Neem contact op met:
D.M.W. (Mirjam) van der Tang MA
dmwvandertang@koc.nu