Disclaimer

Aansprakelijkheid
De websites van VBSO, KOC Diensten, KOC Visie, Criterium, KLS en Projectgroep Media zijn zorgvuldig samengesteld. VBSO, KOC Diensten, KOC Visie, Criterium, KLS en Projectgroep Media aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, direct dan wel indirect, ten gevolge van eventuele fouten of vergissingen in de inhoud van de websites. Dit geldt voor de eigen websites en voor de inhoud van websites van andere partijen waarnaar verwijzingen zijn opgenomen.

Alle informatie en materialen op de websites van VBSO, KOC Diensten, KOC Visie, Criterium, KLS en Projectgroep Media zijn bedoeld voor algemene informatie doeleinden. De informatie op deze websites kan niet worden beschouwd als een advies. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Als afnemer van deze informatie bent u zelf verantwoordelijk voor keuze, gebruik en beslissingen op basis van de verstrekte informatie.

Het bovenstaande geldt ook voor de berichten die worden gepubliceerd in de Nieuwsbrief van de VBSO, KOC Diensten, KOC Visie en Projectgroep Media.

Wijzigingen
VBSO, KOC Diensten, KOC Visie, Criterium, KLS en Projectgroep Media behouden zich het recht voor de op via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Auteursrecht
Op deze website rust een auteursrecht van VBSO, KOC Diensten, KOC Visie, Criterium, KLS en Projectgroep Media. De informatie die op deze site staat, mag echter vrij worden verspreid, mits voor niet-commerciële doeleinden. Daarbij dient nadrukkelijk te worden aangegeven dat de aangeboden informatie niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming mag worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt. Bij gebruik van de informatie van deze website dient altijd bronvermelding plaats te vinden. Andere vormen van gebruik of uitgave zijn alleen toegestaan, indien hiervoor schriftelijke toestemming van VBSO, KOC Diensten, KOC Visie, Criterium, KLS of Projectgroep Media is verkregen.