Project Magazines Nabij & Nabij Jou

Jongeren hebben meer dan ooit behoefte aan goede toerusting. Daarom hebben de VBSO en het Deputaatschap Onderwijs, Opvoeding en Catechese (DOOC) het initiatief genomen om een nieuw magazine te ontwikkelen.

Hiermee willen we jongeren uit de rechterflank van de reformatorische gezindte helpen bij het vinden van antwoorden op vragen met betrekking tot leer en leven. Dit nieuwe magazine krijgt de naam ‘Nabij Jou’ en het eerste nummer verschijnt op D.V. 1 december.

We richten ons op het overdragen van kennis, bieden toerusting bij vragen rond Bijbelse en kerkelijke thema’s en ondersteunen bij het vormen van standpunten in maatschappelijke vraagstukken op grond van Gods Woord en de Drie Formulieren van Enigheid.

Naast een editie voor jongeren wordt er ook een editie voor opvoeders ontwikkeld die in het voorjaar van 2023 wordt verwacht. Deze magazines kunnen gezien worden als opvolgers van Criterium en de Schildserie, die beide eind vorig jaar zijn gestopt.

Meer weten?

Kijk eens op www.nabijmagazine.nu en houd onze nieuwsbrieven in de gaten!

Of neem contact op met:
A.G. (Ada) de Jong
redactie@nabijmagazine.nu