Raad van Toezicht

De leden van de Raad van Toezicht zetten zich in om – binnen de doelstelling van de VBSO – toezicht te houden. Hierbij vormt de identiteit de grondtoon.

Dhr. A. Krijgsman (plv. voorzitter)

Dhr. A.A. Hak (lid)

Dhr. E. Verwoerd (lid)

Dhr. D. Guiljam (lid)

Dhr. A.C. van Bochove (lid)

Dhr. W. Ottema (lid)