Raad van Toezicht

De leden van de Raad van Toezicht zetten zich in om – binnen de doelstelling van de VBSO – toezicht te houden. Hierbij vormt de identiteit de grondtoon.

H. van den Brink (voorzitter)

A.C. van Bochove

J. Griep

A.A. Hak

W. Ottema

D.C. van der Ploeg

A.P. Bruinooge