Wat wij doen

Vanuit de VBSO bieden we dienstverlening op een hoog kwaliteitsniveau en  behartigen we de belangen van onze scholen. Daarbij willen we voor het christelijk onderwijs op gereformeerde grondslag van betekenis zijn door te signaleren en maatschappelijke ontwikkelingen principieel te duiden. Meer dan ooit is het immers voor onze scholen van belang om de Bijbelse en maatschappelijke roeping te verstaan.

Belangenbehartiging

VBSO verzorgt de belangenbehartiging voor het christelijk onderwijs op gereformeerde grondslag. We brengen bij de politiek, in de media en in andere organisaties de belangen van onze leden onder de aandacht. Dit doen we vanuit onze grondslag, op constructieve wijze en oplossingsgericht voor onze leden en anderen.

Belangenbehartiging valt onder de verantwoordelijkheid van de bestuurder, in samenspraak met het VBSO-team. Zij stemmen af, werken samen met en laten zich voeden door:

 • de leden (schoolbesturen en kerkenraden)
 • BVD Advocaten (inzake beleid en opinievorming richting politiek, bestuurders en beleidsmakers)
 • het belangenbehartigersoverleg van de VGS

Ledenservice

Voor aangesloten leden (kerkenraden en schoolbesturen) worden vanuit de jaarlijkse contributie en bijdragen een aantal zaken kosteloos, gedaan:

 • belangenbehartiging
 • regiobijeenkomsten
 • informatievoorziening over actuele onderwerpen
 • nieuwsberichten
 • identiteitsgebonden doordenking en/of ondersteuning
 • commissies
 • ANBI-groepsbeschikking
 • advisering wat betreft juridische zaken (niet zijnde procedures) tot een bepaald aantal uren

Bij de advisering wat betreft juridische zaken worden kosteloos 5 uur per schoolbestuur ter beschikking gesteld en daar bovenop per 50 leerlingen 1 uur. Als meerdere scholen vallen onder één bestuur, dan mogen de gezamenlijk uren van de scholen op bestuursniveau worden ingezet. Advisering die boven genoemd aantal uren uitkomt zal conform gemaakte prijsafspraken worden gefactureerd. Daarbij worden de eerste drie uur per school verrekend tegen het uurtarief van onderwijsadvies van KOC Diensten en de meerdere uren conform het tarief van BVD advocaten.

Zie verder de uitwerkingen op de pagina dienstverlening.

Juridische dienstverlening

Met BVD advocaten, een kantoor dat de achterliggende decennia veel onderwijsrechtelijke expertise heeft opgebouwd, zijn afspraken gemaakt over een structurele samenwerking. De betrokken advocaten van BVD advocaten hebben de nodige affiniteit met de VBSO-achterban en het christelijk onderwijs op gereformeerde grondslag.

De samenwerking betekent allereerst dat onderwijsadvocaat mr. drs. Jaco van den Brink uw vaste aanspreekpunt en vraagbaak is vanuit BVD advocaten. Bij hem kunt u rechtstreeks terecht voor specialistische vragen op juridisch vlak; waar nodig betrekt hij bij de beantwoording van uw vragen ook collega’s uit zijn team (Bertjan Agteresch, André Bussink, Jan Eerbeek, Arjan Klaassen, Nellieke Oudijn). Hij is beschikbaar als u graag even wilt sparren met een specialist.

Hier vindt u contactgegevens van Jaco van de Brink.

Bekijk ook ons aanbod wat betreft juridische diensten.

Ondersteuning projecten

De VBSO ondersteunt de volgende projecten:

Verder draagt de VBSO financieel bij aan:

De ondersteuning zal zoveel als mogelijk worden verzorgd door medewerkers van KOC Diensten en KOC Visie, waarbij vooraf per project duidelijk zal worden gemaakt wat kosteloos is en wat gefactureerd zal worden tegen het geldende tarief voor onderwijsadvies.