Klik hier voor de Vacature Bestuurlijk-juridisch adviseur 

Doelstelling

Het doel van de VBSO – Vereniging tot bevordering van schoolonderwijs op gereformeerde grondslag – is schoolonderwijs op gereformeerde grondslag te bevorderen. De vereniging heeft als grondslag de onveranderlijke waarheid, die is geopenbaard in Gods Woord en beleden in de Drie Formulieren van Enigheid. De vereniging zet zich op verschillende manieren in om dit doel te bereiken:

 • Ondersteuning van leden bij de oprichting, instandhouding en bloei van scholen.
 • Behandeling van arbeidsrechtelijke vraagstukken en geschillen door verschillende commissies.
 • Voorlichting en advisering over de toepassing en naleving van wettelijke voorschriften.
 • Becommentariëring van wetsvoorstellen en beleidsnotities van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Taken

 • Beleidsvorming met oog voor de identiteit

  Onderwijsrecht, arbeidsrecht en andere rechtsgebieden. De VBSO houdt ontwikkelingen in wet- en regelgeving nauwgezet ...
  Lees verder

 • Cursus Identiteit

  Wilt u zich verdiepen in de identiteit van christelijk onderwijs op gereformeerde grondslag? Deze cursus is zowel ges...
  Lees verder

 • Ledenservice

  Allerlei scholen nemen diensten af bij KOC Diensten. Daarnaast zijn de meeste van deze scholen lid van de VBSO. Lede...
  Lees verder

 • ANBI Groepsbeschikking

  Namens de scholen (de rechtspersonen waar ze van uitgaan) heeft de VBSO de ANBI-status aangevraagd. Deze status is al...
  Lees verder

Aansluiting

De VBSO staat onder toezicht van de synode van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland.

Welke scholen kunnen lid worden?

 • verenigingen en stichtingen die een school in stand houden of willen stichten
 • én instemmen met de grondslag van de VBSO.

Ruim vijfentwintig basisscholen zijn bij ons aangesloten. Daarnaast zijn alle kerkelijke gemeenten behorende tot de Gereformeerde Gemeenten in Nederland lid van de VBSO.

De coördinerende taken rond haar doelstelling  voert de VBSO zelf uit. Dit zijn de hiervoor genoemde taken. De overige dienstverlening van de VBSO is ondergebracht bij KOC Diensten en KOC Visie waarmee de VBSO nauw samenwerkt. Kijk daarvoor op de website van KOC Diensten (bij het thema Juridische dienstverlening)  en op de website van KOC Visie (bij de diverse activiteiten).

Steun voor school en gezin

Neem contact op