Doelstelling

Het doel van de VBSO – Vereniging tot bevordering van schoolonderwijs op gereformeerde grondslag – is schoolonderwijs op gereformeerde grondslag te bevorderen. De vereniging heeft als grondslag de onveranderlijke waarheid, die is geopenbaard in Gods Woord en beleden in de Drie Formulieren van Enigheid. De vereniging zet zich op verschillende manieren in om dit doel te bereiken:

 • Ondersteuning van leden bij de oprichting, instandhouding en bloei van scholen.
 • Behandeling van arbeidsrechtelijke vraagstukken en geschillen door verschillende commissies.
 • Voorlichting en advisering over de toepassing en naleving van wettelijke voorschriften.
 • Becommentariëring van wetsvoorstellen en beleidsnotities van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Laatste nieuws

Toon alle nieuws
07 augustus 2020

Medezeggenschap

Tot 11 september ligt een concept wetsvoorstel in de internetconsultatie ter inzage, ter u...

Lees verder
07 augustus 2020

Huisvesting

Uit een Kamerbrief d.d. 9 juli 2020 blijkt dat de minister enkele wetswijzigingen op het t...

Lees verder
07 augustus 2020

Schoolondersteuningsprofiel

Dit document (kortweg: SOP) moet elke school opstellen om te omschrijven welke vormen van ...

Lees verder

Taken

 • Beleidsvorming met oog voor de identiteit

  Onderwijsrecht, arbeidsrecht en andere rechtsgebieden. De VBSO houdt ontwikkelingen in wet- en regelgeving nauwgezet ...
  Lees verder

 • Cursus Identiteit

  Wilt u zich verdiepen in de identiteit van christelijk onderwijs op gereformeerde grondslag? De Cursus Identiteit bie...
  Lees verder

 • Ledenservice

  Allerlei scholen nemen diensten af bij KOC Diensten. Daarnaast zijn de meeste van deze scholen lid van de VBSO. Lede...
  Lees verder

 • ANBI Groepsbeschikking

  Namens de scholen (de rechtspersonen waar ze van uitgaan) heeft de VBSO de ANBI-status aangevraagd. Deze status is al...
  Lees verder

Dienstverlening

Belangenbehartiging

VBSO verzorgt de belangenbehartiging voor het christelijk onderwijs op gereformeerde grondslag. We brengen bij de politiek, in de media en in andere organisaties de belangen van onze leden onder de aandacht. Dit doen we vanuit onze grondslag, op constructieve wijze en oplossingsgericht voor onze leden en anderen.

Belangenbehartiging valt onder de verantwoordelijkheid van de bestuurder, in samenspraak met het VBSO-team. Zij stemmen af, werken samen met en laten zich voeden door leden, BVD Advocaten inzake beleid en opinievorming richting politiek, bestuurders en beleidsmakers en VGS (bestuurder VBSO participeert in belangenbehartigersoverleg van de VGS).

Juridische advisering

Op het gebied van juridische zaken werkt de VBSO nauw samen met BVD advocaten. De samenwerking  houdt in dat onderwijsadvocaat mr. drs. J. (Jaco) van den Brink uw vaste aanspreekpunt en vraagbaak is vanuit BVD advocaten. Bij hem kunt u rechtstreeks terecht voor specialistische vragen op juridisch vlak; waar nodig betrekt hij bij de beantwoording van uw vragen ook collega’s uit zijn team. Hij is beschikbaar als u graag even wilt sparren met een specialist.

Daarnaast kunt u onze website raadplegen voor informatie en nieuws over algemene onderwijsrechtelijke thema’s. Vanuit BVD advocaten wordt deze informatie steeds up-to-date gehouden.

Financiële advisering

Wat betreft financiële advisering is er een alliantie met Van Ree Accountants.

Aansluiting

De VBSO staat onder toezicht van de synode van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland.

Welke scholen kunnen lid worden?

 • verenigingen en stichtingen die een school in stand houden of willen stichten
 • én instemmen met de grondslag van de VBSO.

Ruim vijfentwintig basisscholen zijn bij ons aangesloten. Daarnaast zijn alle kerkelijke gemeenten behorende tot de Gereformeerde Gemeenten in Nederland lid van de VBSO.

Steun voor school en gezin

Neem contact op