Doelstelling

Het doel van de VBSO – Vereniging tot bevordering van schoolonderwijs op gereformeerde grondslag – is schoolonderwijs op gereformeerde grondslag te bevorderen. De vereniging heeft als grondslag de onveranderlijke waarheid, die is geopenbaard in Gods Woord en beleden in de Drie Formulieren van Enigheid. De vereniging zet zich op verschillende manieren in om dit doel te bereiken:

 • Ondersteuning van leden bij de oprichting, instandhouding en bloei van scholen.
 • Behandeling van arbeidsrechtelijke vraagstukken en geschillen door verschillende commissies.
 • Voorlichting en advisering over de toepassing en naleving van wettelijke voorschriften.
 • Becommentariëring van wetsvoorstellen en beleidsnotities van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Taken

 • Beleidsvorming met oog voor de identiteit

  Onderwijsrecht, arbeidsrecht en andere rechtsgebieden. De VBSO houdt ontwikkelingen in wet- en regelgeving nauwgezet ...
  Lees verder

 • Cursus Identiteit

  Wilt u zich verdiepen in de identiteit van christelijk onderwijs op gereformeerde grondslag? De Cursus Identiteit bie...
  Lees verder

 • Ledenservice

  Allerlei scholen nemen diensten af bij KOC Diensten. Daarnaast zijn de meeste van deze scholen lid van de VBSO. Lede...
  Lees verder

 • ANBI Groepsbeschikking

  Namens de scholen (de rechtspersonen waar ze van uitgaan) heeft de VBSO de ANBI-status aangevraagd. Deze status is al...
  Lees verder

Dienstverlening

De regeling van de genoemde taken en van de hieronder beschreven dienstverlening wordt gecoördineerd door de coördinator bestuurlijk-juridisch advies.

De overige dienstverlening van de VBSO is ondergebracht bij KOC Diensten en KOC Visie waarmee de VBSO nauw samenwerkt. Kijk daarvoor op de website van KOC Diensten (bij het thema Juridische dienstverlening)  en op de website van KOC Visie (bij de diverse activiteiten).

Bovendien heeft de VBSO ten behoeve van een kwalitatief hoog niveau van dienstverlening allianties tot stand gebracht met BVD Advocaten, Karels juridisch advies en Van Ree Accountants. Daarnaast zijn er contacten met andere besturenorganisaties en de PO-Raad.

Stel uw vragen aan de VBSO via coordinator@vbso.nu.

Nieuwsbrief

Lees hier de nieuwsberichten uit onze periodieke nieuwsbrief. Daarin treft u nieuws aan voor degenen die betrokken zijn bij bestuur, toezicht en management van scholen en in het algemeen bij onderwijs, opvoeding en jeugd.
Scribenten zijn deskundigen werkzaam bij KOC Diensten, BVD Advocaten, Van Ree accountants, en organisaties die zich bewegen op het gebied van bestuurlijk-juridische dienstverlening, onderwijs, opvoeding en jeugdzorg.

Aansluiting

De VBSO staat onder toezicht van de synode van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland.

Welke scholen kunnen lid worden?

 • verenigingen en stichtingen die een school in stand houden of willen stichten
 • én instemmen met de grondslag van de VBSO.

Ruim vijfentwintig basisscholen zijn bij ons aangesloten. Daarnaast zijn alle kerkelijke gemeenten behorende tot de Gereformeerde Gemeenten in Nederland lid van de VBSO.

Steun voor school en gezin

Neem contact op