Doelstelling

Het doel van de VBSO – Vereniging tot bevordering van schoolonderwijs op gereformeerde grondslag – is schoolonderwijs op gereformeerde grondslag te bevorderen. De vereniging heeft als grondslag de onveranderlijke waarheid, die is geopenbaard in Gods Woord en beleden in de Drie Formulieren van Enigheid. De vereniging zet zich op verschillende manieren in om dit doel te bereiken:

 • Ondersteuning van leden bij de oprichting, instandhouding en bloei van scholen.
 • Behandeling van arbeidsrechtelijke vraagstukken en geschillen door verschillende commissies.
 • Voorlichting en advisering over de toepassing en naleving van wettelijke voorschriften.
 • Becommentariëring van wetsvoorstellen en beleidsnotities van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Laatste nieuws

Toon alle nieuws
28 mei 2020

Subsidieregeling Inhaal- en ondersteuningsprogramma’s

Deze week is een Regeling gepubliceerd van de beide onderwijsministers, voor aanvullende s...

Lees verder
20 mei 2020

Basisscholen per 8 juni D.v. weer helemaal open!

Op 19 mei is door de regering bekendgemaakt dat de basisscholen vanaf 8 juni weer volledig...

Lees verder
20 mei 2020

Wet meer ruimte voor nieuwe scholen door de Eerste Kamer

In de nieuwsberichten van 15 november 2019 en 22 april 2020 is dit wetsvoorstel ook bespro...

Lees verder

Taken

 • Beleidsvorming met oog voor de identiteit

  Onderwijsrecht, arbeidsrecht en andere rechtsgebieden. De VBSO houdt ontwikkelingen in wet- en regelgeving nauwgezet ...
  Lees verder

 • Cursus Identiteit

  Wilt u zich verdiepen in de identiteit van christelijk onderwijs op gereformeerde grondslag? De Cursus Identiteit bie...
  Lees verder

 • Ledenservice

  Allerlei scholen nemen diensten af bij KOC Diensten. Daarnaast zijn de meeste van deze scholen lid van de VBSO. Lede...
  Lees verder

 • ANBI Groepsbeschikking

  Namens de scholen (de rechtspersonen waar ze van uitgaan) heeft de VBSO de ANBI-status aangevraagd. Deze status is al...
  Lees verder

Dienstverlening

De regeling van de genoemde taken en van de hieronder beschreven dienstverlening wordt gecoördineerd door de coördinator bestuurlijk-juridisch advies.

De overige dienstverlening van de VBSO is ondergebracht bij KOC Diensten en KOC Visie waarmee de VBSO nauw samenwerkt. Kijk daarvoor op de website van KOC Diensten (bij het thema Juridische dienstverlening)  en op de website van KOC Visie (bij de diverse activiteiten).

Bovendien heeft de VBSO ten behoeve van een kwalitatief hoog niveau van dienstverlening allianties tot stand gebracht met BVD Advocaten, Karels juridisch advies en Van Ree Accountants. Daarnaast zijn er contacten met andere besturenorganisaties en de PO-Raad.

Stel uw vragen aan de VBSO via coordinator@vbso.nu.

Aansluiting

De VBSO staat onder toezicht van de synode van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland.

Welke scholen kunnen lid worden?

 • verenigingen en stichtingen die een school in stand houden of willen stichten
 • én instemmen met de grondslag van de VBSO.

Ruim vijfentwintig basisscholen zijn bij ons aangesloten. Daarnaast zijn alle kerkelijke gemeenten behorende tot de Gereformeerde Gemeenten in Nederland lid van de VBSO.

Steun voor school en gezin

Neem contact op