Producten

Voor onze leden ontwikkelen we diverse producten. Deze voldoen aan de wettelijke eisen en zijn tegelijkertijd praktisch inzetbaar, waarbij er maximale ruimte is voor een schoolspecifieke invulling.

Bijbels onderwijzen (tekst- & werkboek)

Het boek Bijbels onderwijzen bevat uitgangspunten en een model voor christelijk onderwijs. Naast een tekstboek is er een werkboek met per uitgangspunt praktische handvatten voor teambezinning en individuele reflectie. Toets er bijvoorbeeld je lessen aan, gebruik ze in het teamoverleg over onderwijsontwikkelingen, bespreek ze tijdens bezinnende momenten op school of betrek ze bij het formuleren van de visie in het schoolplan.

Lees verder >

Personeelsbeleidsplan

Vanuit de VBSO is er projectgroepen bezig met de herziening van het personeelsbeleidsplan. We streven daarbij naar documenten die voldoen aan de wettelijke eisen en tegelijkertijd praktisch inzetbaar zijn binnen de school, waarbij er maximale ruimte is voor een schoolspecifieke ‘invulling‘.

Lees verder >

Beleidskader

De VBSO heeft een eigen Beleidskader voor haar leden. Hierin staan de arbeidsvoorwaarden voor het personeel van de scholen.

Lees verder >