Beleidskader

De VBSO heeft een eigen Beleidskader voor haar leden. Hierin staan de arbeidsvoorwaarden voor het personeel van de scholen.

De VBSO koos er om principiële redenen voor geen cao’s af te sluiten. Daarvoor heeft de VBSO de volgende reden. Gezagsverhoudingen tussen werkgevers en werknemers vinden wij belangrijk. Bij het vaststellen van een cao worden die onzes inziens niet gerespecteerd. We stellen daarom zelf voor onze scholen een Beleidskader arbeidsvoorwaarden op. Daarbij maken we gebruik van de cao van de PO-raad. Na advisering door ons DGO stellen we dit kader vast. Voor alle materiële zaken is het Beleidskader in overeenstemming met de cao. Alleen op de principiële punten kozen we voor een eigen regeling. Dit sluit aan bij de grondslag van de scholen en de besturenorganisatie.

Het Beleidskader van de VBSO kunt u opvragen. Gebruik hiervoor het contactformulier of neem telefonisch contact met ons op.

Overzicht producten