Personeelsbeleidsplan

Vanuit de VBSO is er projectgroepen bezig met de herziening van het personeelsbeleidsplan. We streven daarbij naar documenten die voldoen aan de wettelijke eisen en tegelijkertijd praktisch inzetbaar zijn binnen de school, waarbij er maximale ruimte is voor een schoolspecifieke ‘invulling‘.

De volgende documenten zijn geactualiseerd en opvraagbaar bij de VBSO.

  1. Beroepsprofiel
  2. Model identiteitsdocument
  3. Model identiteitsverklaring
  4. Professioneel statuut
  5. Begeleidingsplan nieuwe leerkrachten
  6. Vragenlijst sollicitatiegesprekken
  7. Format werkverdelingsplan
  8. Documenten in het kader van de gesprekkencyclus (Loopbaangesprek, Functioneringsgesprek, Beoordelingsgesprek)

Wanneer u één of meerdere van de documenten wilt ontvangen, neem dan contact met ons op.

Tijdens de regiovergadering is gewezen op het belang van een zorgvuldige implementatie. Wanneer u hierbij ondersteuning/advisering wilt, neem dan contact op met ons. We zullen u dan in contact brengen met een onderwijsadviseur van de VBSO of KOC Diensten die goed op de hoogte is van de diverse documenten en instrumenten en gebruik maakt van een door ons opgesteld implementatieplan.

Overzicht producten