Project Vitale woordcultuur

Digitale media hebben een enorme impact op het leven van kinderen, jongeren en hun opvoeders. We zien een toenemende ontlezing, met als ernstig gevolg het afdrijven van Woord en woordcultuur en daardoor de verduistering van de genademiddelen. Ook zien we door sociale media de wereldgelijkvormigheid, ofwel assimilatie met seculier denken zich als nooit tevoren manifesteert.

Wat nodig is, is een vitalisatie van de woordcultuur en het belang van het Woord door evenwichtige distantie van de digitalisering en beeldcultuur. In de wetenschap dat de Heere werkt door Woord en Geest, het Woord het door God verordineerde middel tot zaligheid is (Joh.5:39) en iedere aanslag of verduistering daarvan in de weg van onze dure plicht moet worden bestreden (Spr.13:13a) en (1 Joh.2:5). Dit is een duidelijk een identiteitsgebonden thema dat om toerusting en vorming in verbinding vraagt in overeenstemming met de doopbelofte.

Met dit project willen we het belang van een Woord- en woordgerichte cultuur bevorderen door onder meer hierover het gesprek te stimuleren en informatie, handreikingen en materialen aan te bieden.

Meer weten?

Neem contact op met:
D. (Dirk) van Elzelingen
dvanelzelingen@koc.nu