Alles over Bijbels onderwijzen

De VBSO heeft onder de noemer Bijbels onderwijzen een model met 33 uitgangspunten ontwikkeld om christelijk onderwijs vorm te geven. Deze webpagina geeft een overzicht of verwijst naar alle relevantie informatie.

Het model & de uitgangspunten

De uitgangspunten van Bijbels onderwijzen zijn onderverdeeld in uitspraken over de onderwijzer, de leerling, de lesstof, het opvoeden, het onderwijzen en de onderwijsomgeving. Het model bevat ook een beschrijving van de grondslag, het mensbeeld en de kernopdracht van de christelijke school.

Lees alles over het model en bekijk de uitgangspunten op bijbelsonderwijzen.nu.

Bestel het boek

Het boek Bijbels onderwijzen bevat een tekst- en werkboek waarin de uitgangspunten en het model zijn uitgewerkt. Het werkboek biedt per uitgangspunt praktische handvatten voor teambezinning en individuele reflectie. Toets er bijvoorbeeld je lessen aan, gebruik ze in het teamoverleg over onderwijsontwikkelingen, bespreek ze tijdens bezinnende momenten op school of betrek ze bij het formuleren van de visie in het schoolplan.

Ook belangstelling? Bestel het boek via vbso.nu/bijbelsonderwijzen.

Symposium & regiomiddagen

Op 11 januari 2023 vond het symposium plaats waar het boek Bijbels onderwijzen met de uitgangspunten en het model zijn gepresenteerd. Daarnaast hebben diverse sprekers een referaat gehouden rondom dit thema.

Bekijk hier de highlights van dit symposium.

Tijdens de regiomiddagen voor scholen op 24 januari (Barneveld), 7 februari (’s Gravenpolder) en 21 februari (Alblasserdam) is de vertaalslag gemaakt naar de praktijk. In diverse workshops stond één van de uitgangspunten centraal.

Lees hier de terugblik op de regiomiddagen.

Aan de slag met Bijbels onderwijzen?

Hoe kan ik Bijbels onderwijzen verbinden met mijn eigen schoolpraktijk? Met deze 5 handreikingen helpen wij u graag op weg!

1. Praktisch werkboek

Stap voor stap met uw team nadenken over de betekenis van de uitgangspunten in de klas? Het werkboek van Bijbels onderwijzen biedt per uitgangspunt praktische handvatten voor teambezinning en individuele reflectie.

2. Handige piramide

Gebruik de piramide Bijbels onderwijzen om de uitgangspunten zichtbaar te maken in uw team en in de klas! Gebruik Bijbels onderwijzen als hulpmiddel bij de verdere vorming en toerusting van (startende) onderwijzers.

3. Basis voor het schoolplan

Integreer de uitgangspunten van Bijbels onderwijzen in uw nieuwe schoolplan 2023-2027. Het KOC helpt u graag bij het opstellen van uw schoolplan en het integreren van Bijbels onderwijzen hierin. Neem hiervoor contact op met Leon Bolier (lgbolier@koc.nu).

4. Begeleiding onderwijsadviseurs

De onderwijsadviseurs van KOC Diensten staat  staan voor u klaar om het model en de uitgangspunten van Bijbels onderwijzen te presenteren en hier samen met u en uw team over in gesprek te gaan (zie contactgegevens hieronder).

5. Speciale website

Houd de website bijbelsonderwijzen.nu in de gaten. Daarop zijn het model en de uitgangspunten uitgelegd. Ook publiceren we op de website vormende artikelen over actuele onderwijsontwikkelingen.

Meer weten of begeleiding nodig?

Onze onderwijsadviseurs staan voor u klaar om het model en de uitgangspunten van Bijbels onderwijzen te presenteren en hier samen met u en uw team over in gesprek te gaan.