Project Duurzaam Onderwijsconcept

Hoe moeten we reageren op ontwikkelingen die vanuit de maatschappij op scholen afkomen? Hoe houd je daarbij vast aan de christelijke identiteit? De onderliggende vraag die hierin meespeelt is: Wat is kenmerkend voor christelijke onderwijs?

Daarom is het project ‘Naar een Duurzaam Onderwijsconcept’ gestart. Dit is een onderzoek met als doel om uitgangspunten te formuleren die richtinggevend zijn voor de vormgeving en inrichting van christelijk onderwijs.

Concreet levert dit project een model op met daarbij horende uitgangspunten (ongeveer 30). Directeuren en leerkrachten kunnen aan de hand van de uitgangspunten in gesprek over het waarom van christelijk onderwijs en antwoord geven op vragen die vanuit de maatschappij op scholen afkomen.

Per uitgangspunt wordt er verwerkingsmateriaal ontworpen dat gebruikt kan worden om bezinning in het schoolteam op gang te brengen. Daarnaast zullen de materialen gebundeld worden in een uitgave met de titel ‘Bijbels onderwijzen’ en wordt er nagedacht over een online platform waar nieuwe ontwikkelingen geduid worden aan de hand van de uitgangspunten.

De resultaten worden gepresenteerd op het symposium ‘Duurzaam Onderwijs’ op D.V. 11 januari 2023. Bent u er ook bij?

Meer weten?

Kijk dan op www.kocvisie.nu/duurzaamonderwijs en houd onze nieuwsbrieven in de gaten!

Of neem contact op met:
H.J. (Lianne) de Baat
hjdebaat@koc.nu