Cursus Identiteit

Wilt u zich verdiepen in de identiteit van christelijk onderwijs op gereformeerde grondslag? De Cursus Identiteit biedt u die verdieping. Belangrijkste doelstelling van de cursus is het duidelijk maken en bevorderen van de doorwerking van de identiteit van de bij de VBSO aangesloten scholen. Deze cursus wordt door de VBSO gegeven.

Doelgroep

Deze cursus is bedoeld voor alle betrokken gemeenteleden uit de kring van de (Oud) Gereformeerde Gemeenten (in Nederland) die hun kennis over deze onderwerpen willen vergroten. Instemming met de grondslag is vereist.

Inrichting van de cursus

De cursus bestaat uit drie leerjaren. Elk cursusjaar vormt een zelfstandig geheel van tien cursusavonden. Voor elk cursusdeel kan afzonderlijk ingeschreven worden. Tijdens de cursus worden onderwerpen behandeld uit de dogmatiek van ds. G.H. Kersten en dr. C. Steenblok, de kerkgeschiedenis en onderwerpen uit de onderwijspraktijk, pedagogiek en ethiek. Verderop vindt u meer informatie over de onderwerpen die in de drie leerjaren worden behandeld.

Cursuslocaties

  • Gouda: Graaf Jan van Nassauschool, Steijnpad 1, 2805 JE Gouda, tel. 0182 – 512 691.
  • Opheusden: Eben-Haëzerschool, Lindelaan 15, 4043 MA te Opheusden, tel. 0488 – 44 14 57.

Programma

19.15 uur | zaal geopend, ontvangst met koffie
19.30 uur | opening door cursusleider
19.45 uur | aanvang lezing
20.30 uur | pauze met koffie
20.50 uur | voortgang lezing en/of gelegenheid tot stellen van vragen
21.30 uur | afsluiting door docent

Data & onderwerpen

In het jaar 2023-2024 wordt cursusdeel 1 gegeven.

Download hier het complete Programma 2023-2024 met data en onderwerpen.

Certificaat

Aan het eind van het cursusjaar kunt u desgewenst deelnemen aan een tentamen over de dogmatische vakken. Bij een met goed gevolg afgelegd tentamen wordt een certificaat uitgereikt. Om in aanmerking te komen voor een certificaat, dient aan de volgende voorwaarden te zijn voldaan:

  • U heeft ten minste 6 van de 10 avonden bijgewoond;
  • het cijfer voor het tentamen dogmatiek is zes of hoger.

Cursusgeld en betaling

De kosten voor de cursus zijn € 100,- per leerjaar, incl. koffie. Er zijn geen bijkomende kosten. Dit bedrag dient vóór de eerste cursusavond per bank te worden voldaan. Nadat uw aanmelding is ontvangen, ontvangt u hiervoor een betaalverzoek. Na betaling, ontvangt u een ontvangstbevestiging en is uw aanmelding definitief.

Aanmelden

Aanmelding voor de cursus dient te geschieden door inzending van een volledig ingevuld en ondertekend aanmeldingsformulier.

Download het aanmeldingsformulier via deze link

Naar overzicht diensten

Steun voor school en gezin

Neem contact op