School, ouders, leerlingen, privacy

In de praktijk komen hierover regelmatig vragen over naar voren. Die kunt u aan de VBSO-advocaat stellen. Eventueel kan de VBSO ook een thema-middag op school verzorgen.

Mogelijke onderwerpen:

  • Welke mogelijkheden heb ik voor kwetsbare leerlingen?
  • Het ontwikkelingsperspectief: hoe ver moet de school gaan in de zorg voor individuele leerlingen?
  • Welke informatie moet ik delen met instanties, en welke mag ik niet zomaar delen?
  • Welke informatie mag of moet de school aan ouders en verzorgers verstrekken?
  • Hoe kan ik het beste communiceren met ouders over gevoelige kwesties?
  • Hoe flexibel kan het toelatingsbeleid zijn, zonder inconsequent te worden?
  • Wanneer is school aansprakelijk voor ongevallen?
Naar overzicht diensten