Commissies

De VBSO heeft diverse commissies ingesteld. Scholen van de VBSO kunnen een beroep doen op deze commissies. VBSO-leden kunnen bij ingrijpende vraagstukken of conflicten een beroep doen op de commissies. De commissies van de VBSO delen uw identiteit.

Onder de VBSO vallen onderstaande juridische commissies.

Bestuurlijk Juridische Commissie

Deze commissie is een advieslichaam van het VBSO-bestuur. De commissie geeft gevraagd en ongevraagd bestuurlijk juridisch advies. Het bestuur van de VBSO en/of de besturen van de aangesloten scholen zijn de doelgroep. Het belang van uw school staat centraal.

Commissie van Beroep

Deze commissie doet uitspraken in zaken over de rechtspositie van het personeel. U kunt hierbij denken aan schorsing, overplaatsing en onthouding van promotie. De Commissie van Beroep is niet bevoegd om te oordelen over ontslagbesluiten.

Geschillencommissie DGO

Bereikt het Decentraal Georganiseerd Overleg (DGO) ergens geen overeenstemming over? Komt de besturenorganisatie niet tot een besluit vanwege onvoldoende duidelijkheid? De geschillencommissie DGO zoekt samen met u naar een oplossing.

Stichting Borgstellingfonds

Uw school ontvangt subsidie van de overheid. Soms ontvangt een school onterecht een voorschot op deze subsidie. De school moet het voorschot terugbetalen. Stichting Borgstellingsfonds kan dan optreden als borg tegenover het rijk of de gemeente.

Bezwarencommissie Functiewaardering

U stelt een functiewaardering vast voor een nieuwe functie binnen uw school. Iemand dient echter een bezwaarschrift in tegen deze functiewaardering. De Bezwarencommissie Functiewaardering geeft in deze situatie bruikbaar advies. We zoeken naar een oplossing waarin alle partijen zich kunnen vinden.

Klachtencommissie

De commissie adviseert in zaken die overeenkomstig de Klachtenregeling VBSO en KOC worden voorgelegd. Alle VBSO-scholen zijn in bezit van deze Klachtenregeling.

Identiteitscommissie

Op een basisschool is de identiteit van de medewerkers van groot belang. We willen onze kinderen verbinden aan het fundament van Schrift en belijdenis. Wil uw bestuur een dienstverband opzeggen door verschil van mening over de identiteit? Onze Identiteitscommissie adviseert over ontslag vanwege een geschil over identiteit.

Naar overzicht diensten

Steun voor school en gezin

Neem contact op