Toerusting ‘dialoog onder druk’

25 juni 2024
Polarisatie in de maatschappij dringt ook onze gezindte binnen. Het gaat ook de school niet voorbij.

Verschil van mening rond Bijbelvertalingen, psalmberijmingen, kledingregels of schoolbeleid kan ervoor zorgen dat u tegenover de ander komt te staan. De dialoog staat dan onder druk. Omdat je elkaar niet begrijpt, omdat je elkaar raakt of het niet eens bent met elkaar.
Hoe gaat u hiermee om? Aan de bestuurstafel?  Of als ouders of personeelsleden een ander standpunt innemen? Hoe voert u het goede gesprek met de burgerlijke gemeente wanneer er onderwerpen aan de orde zijn waarbij u principieel van mening verschilt?

We bieden de mogelijkheid om toegerust te worden bij het voeren van de dialoog onder druk.  Houd ons aanbod D.V. september 2024 in de gaten of neem alvast contact op voor meer informatie.

Mevr. H.J. (Heidi) den Ouden
Onderwijsadviseur KOC
hjdenouden@koc.nu

Overzicht nieuws

Gerelateerd

04 juli 2024

Zomergroet

Over een paar dagen, of een enkele week, is het schooljaar 2023 – 2024 afgerond. Veel kinderen hebben onderwijs ontvangen. Onderwijzers, leidinggevenden en anderen hebben zich ingezet om dit onderwijs te geven. Na een intensieve periode, ligt een periode van rust voor. VBSO wenst iedereen van harte een goede zomervakantie toe!

Lees verder
04 juli 2024

Zomergroet

Over een paar dagen of weken is het schooljaar 2023 – 2024 afgerond. Veel kinderen hebben onderwijs ontvangen. Onderwijzers, leidinggevenden en anderen hebben zich ingezet om dit onderwijs te geven. Na een intensieve periode ligt een periode van rust voor ons. KOC wenst iedereen van harte een goede zomervakantie toe!

Lees verder