Wat hebt gij daar voor een dienst?

2 april 2024
U bent onderwijzer, leidinggevende, bestuurder, toezichthouder. Vaak stelt u een vraag aan de ander. De toezichthouder stelt vragen aan de bestuurder, de onderwijzer aan de kinderen. Stel dat het een keer andersom gaat en de kinderen u een vraag stellen: waarom bent u onderwijzer, leidinggevende, bestuurder, toezichthouder? Wat is dan uw antwoord?

Vraag

In Exodus 12 stelt Mozes dat als kinderen aan hun vader vragen: ‘Wat hebt gij daar voor een dienst?’, dat de vaders daarop antwoord moeten kunnen geven. Nu de vraag aan u. Als een kind deze vraag aan u stelt, wat is dan uw antwoord? Kunt u dan een correct antwoord geven over uw rol en verantwoordelijkheid en dat u van harte het christelijk onderwijs (onder)steunt? Of, kunt u de vraag ook heel persoonlijk beantwoorden? Om het wat theologisch te zeggen: niet alleen voorwerpelijk, maar ook onderwerpelijk? Het is namelijk een persoonlijke vraag ‘gij’. Wat is de waarde en betekenis voor u persoonlijk?

En antwoord?

In de afgelopen weken is het lijden en sterven van Christus herdacht en Zijn opstanding uit de doden. Eeuwen voordat het Lam Gods stierf, moest er een volkomen lam worden geslacht. Alleen als het bloed van dit lam aan de zijposten (van het hart) en de bovendorpel (van het geweten) zat, ging de verderfengel voorbij. ‘Wanneer Ik het bloed zie, zal Ik ulieden voorbijgaan’. Kennen we de waarde van het Lam, kennen we de noodzaak van Zijn verzoenend werk? Weten we door genade dat Zijn bloed ook ons reinigt van alle zonden? Zonder bloedstorting is er geen vergeving. Hoe goed we ook onze verantwoordelijkheid kunnen nemen, buiten Christus is geen leven. En hoe kan het heil van de kinderzielen ons echt wegen, als we zonder Christus leven? Onderwijzer, leidinggevende, bestuurder, toezichthouder, wat hebt gij daar voor een dienst?

A.R. (Arno) Bronkhorst MME
Bestuurder
Stel een vraag
Overzicht nieuws

Gerelateerd

23 april 2024

Doe mee met beproeven kerndoelen burgerschap

De SLO heeft op 6 maart jl. de conceptkerndoelen burgerschap aangeboden aan minister Paul (Onderwijs). Scholen mogen er nu een poosje mee oefenen en er commentaar op leveren. VGS en VBSO roepen hun leden op dat te doen om vast te stellen of de doelen ook voor christelijk-reformatorische scholen werkbaar zijn.

Lees verder
23 april 2024

Verduidelijk én reduceer de deugdelijkheidseisen

Werk aan heldere, maar ook haalbare verwachtingen in de richting van schoolbesturen.

Lees verder