ANBI Groepsbeschikking

Namens de scholen (de rechtspersonen waar ze van uitgaan) heeft de VBSO de ANBI-status aangevraagd. Deze status is als groepsbeschikking toegekend. Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Voor instellingen die de ANBI-status aanvragen, geldt de volgende vereiste. De instelling moet zich voor 90% inzetten voor het algemeen nut. Om aangewezen te worden als ANBI, moet een instelling ook aan bepaalde voorwaarden voldoen.

VBSO-scholen kunnen hun jaarstukken op de website van de VBSO plaatsen.

Een ANBI moet binnen zes maanden na afloop van het boekjaar haar jaarstukken elektronisch publiceren. Uw jaarstukken van het voorgaande jaar moeten vóór D.V. 1 juli gepubliceerd worden op onze website. We moeten de jaarcijfers op tijd publiceren. Anders lopen we het risico onze ANBI-status met terugwerkende kracht te verliezen.

De website van de Belastingdienst geeft meer informatie over de voorwaarden voor een ANBI-status. Ook vindt u daar informatie over de bijbehorende belastingvoordelen.

Hieronder vindt u de jaarstukken van de VBSO-scholen.

Meer informatie

2018-Alblasserdam-Nieuw-Lekkerland-Jaarrekening 2018 2018-Alblasserdam-Nieuw-Lekkerland-Publicatieplicht ANBI 2018 2018-Barneveld-Ochten Rehoboth Onderwijs & Zorg-Jaarrekening 2018 2018-Barneveld-Ochten Rehoboth Onderwijs & Zorg-Publicatie ANBI 2018-Ederveen en Hilversum scholen-Jaarrekening 2018 2018-Ederveen en Hilversum scholen-Publicatiegegevens ANBI 2018-Goes-Dr. C. Steenblokschool-Jaarrekening 2018 2018-Goes-Dr. C. Steenblokschool-Publicatie ANBI 2018-Gouda-Graaf Jan van Nassauschool-jaarverslag 2018 2018-Gouda-Graaf Jan van Nassauschool-publicatie ANBI 2018-Hilversum-Petrus Dathenusschool-ANBI beleidsplan 2018-Hilversum-Petrus Dathenusschool-Jaarrekening 2018 2018-Hilversum-Petrus Dathenusschool-Publicatie ANBI 2018-Opheusden-VCOG-bestuursverslag en jaarrekening 2018-Opheusden-VCOG-Publicatie ANBI 2018-Rhenen-Eben-Haëzerschool-jaarverslag 2018 2018-Rhenen-Eben-Haëzerschool-jaarverslag 2018-handtekeningenblad 2018–Rhenen-Eben-Haëzerschool-publicatie ANBI 2018-Veenendaal-Dr. C. Steenblokschool-Jaarrekening 2018 deel 1 2018-Veenendaal-Dr. C. Steenblokschool-Jaarrekening 2018 deel 2 2018-Veenendaal-Dr. C. Steenblokschool-Jaarrekening 2018 - accountentsverklaring 2018-Veenendaal-Dr. C. Steenblokschool-Publicatie ANBI 2018-Vriezenveen-Joh. Bogermanschool-Jaarrekening 2018 2018-Vriezenveen-Joh. Bogermanschool-Publicatieplicht ANBI 2018 2018-Waardenburg-Eben-Haëzerschool-Jaarrekening 2018 2018-Waardenburg-Eben-Haëzerschool-Publicatie ANBI 2018-Andel Ds. G. Voetiusschool-Jaarverslaggeving 2018 2018-Andel Ds. G. Voetiusschool-Publicatie ANBI 2018-Arnemuiden Joos van Larenschool-Jaarverslaggeving 2018 2018-Arnemuiden Joos van Larenschool-Publicatie ANBI 2018-Bruinisse Ds. Pieter van Dijkeschool-Jaarverslaggeving 2018 2018-Bruinisse Ds. Pieter van Dijkeschool-Publicatie ANBI 2018-Katwijk Ds. G. Voetiusschool-Jaarverslaggeving 2018 2018-Katwijk Ds. G. Voetiusschool-Publicatie ANBI 2018-Terneuzen Ds. D.L. Aangeenbrugschool-Bestuursverslag 2018 2018-Terneuzen Ds. D.L. Aangeenbrugschool-Jaarrekening 2018 2018-Terneuzen Ds. D.L. Aangeenbrugschool-Publicatie ANBI 2018-Barneveld-Eben-Haëzerschool - jaarrekening 2018 2018-Barneveld-Eben-Haezerschool-Publicatie ANBI 2018-Oosterend-Timotheusschool-ANBI-Verslag Naar overzicht taken

Steun voor school en gezin

Neem contact op