Terugblik regioavond Code Goed Bestuur

24 september 2021
Op 14 en 21 september jl. heeft de VBSO regioavonden georganiseerd in het kader van de implementatie van de Code Goed Bestuur. In deze eerste ronde stond het eerste principe uit de Code centraal: ‘Het bestuur zorgt voor goed onderwijs aan de kinderen’. Hoe ga ik hiermee om?

Ondergetekende heeft ‘goed onderwijs’ in zijn bijdrage belicht vanuit identiteit en historie. Wat zijn kernelementen van goed onderwijs? Daarnaast heeft VBSO-jurist mr. drs. J. (Jaco) van den Brink ‘goed onderwijs’ belicht vanuit de actualiteit. Hij sprak over de wettelijke eisen, persoonsvorming en wat de maatschappij verwacht en tot slot wat vanuit onze grondslag onze maatschappelijke opdracht is.

Implementatie

Voor een goede implementatie is een checklist voor een nulmeting gepresenteerd. Deze kan gebruikt worden om bij uw instelling na te gaan welke punten bij uw schoolbestuur aandacht behoeven om op alle belangrijke punten aan de Code Goed Bestuur te voldoen. Bovendien is een advies opgesteld voor de implementatie van de verplichtende bepalingen uit de Code Goed Bestuur én verplichtingen uit de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR).

VBSO-leden hebben de checklisten en adviezen kosteloos toegezonden gekregen. Mocht u geen lid zijn en wel belangstelling hebben voor deze documenten, dan kunt u die tegen vergoeding ontvangen. Neem contact op met organisatieadviseur L.G. (Leon) Bolier (zie hieronder).

Ondersteuning

Graag ondersteunen we u als VBSO om de Code Goed Bestuur op een goede wijze te implementeren.

Speciaal voor toezichthouders hebben we een vernieuwd trainingsaanbod geïntroduceerd. Dit aanbod wordt afgestemd op de inhoud van de nieuwe Code Goed Bestuur. Dus wie de trainingen volgt, bekwaamt zich (verder) in goed toezicht zoals bedoeld in de Code Goed Bestuur. Ontdek de mogelijkheden en meld u zich aan!

Mocht u meer informatie willen of vragen hebben, neem gerust contact op.

We mogen terugzien op waardevolle avonden, waarbij het goed deed om elkaar weer te kunnen ontmoeten. We wensen u veel wijsheid toe in uw verantwoordelijke werk!

A.R. (Arno) Bronkhorst MME
Bestuurder
Stel een vraag
L.G. (Leon) Bolier
Organisatieadviseur
Stel een vraag
Overzicht nieuws

Gerelateerd

06 juni 2024

Studiedagen | burgerschap en diversiteit

Komend najaar organiseert VGS in samenwerking met Driestar Educatief en KOC studiedagen burgerschap en diversiteit.

Lees verder
06 juni 2024

Audit Burgerschap

Lees verder