Nieuw trainingsaanbod voor toezichthouders

6 juli 2021
Komend najaar introduceert de VBSO een vernieuwd aanbod om als toezichthouder (verder) te professionaliseren. In deze vooraankondiging delen we wat u kunt verwachten.

Goed toezicht vraagt om professioneel handelen van elke individuele toezichthouder en van het toezichthoudend orgaan als collectief.

Daarom introduceert de VBSO in D.V. het komende najaar een vernieuwd aanbod om als toezichthouder (verder) te professionaliseren. Dit aanbod wordt afgestemd op de inhoud van de nieuwe Code Goed Bestuur. Dus wie de trainingen volgt, bekwaamt zich (verder) in goed toezicht zoals bedoeld in de Code Goed Bestuur.

Er zijn verschillende mogelijkheden:

1 | Training voor beginnende toezichthouders

Een training van 2 tot 4 dagdelen voor beginnende toezichthouders. Daarin zullen o.a. de volgende zaken inclusief een doorvertaling naar de praktijk aan bod komen:

a Welke verantwoordelijkheid, taak en rol heeft de toezichthouder als…

  • …toezichthouder?
  • …‘critical friend’ van het bestuur of de bestuurder?
  • …werkgever van het bestuur of de bestuurder?

b Wat is rolvastheid en hoe bewaak ik die voor mezelf en binnen het collectief?

c Het omgaan met ontvangen informatie, het ophalen van andere relevantie informatie en het beoordelen van de waarde ervan.

Waar en wanneer?

  • Regio Veenendaal: D.V. 17 februari en 7 april
  • Regio Hendrik-Ido-Ambacht: D.V. 17 maart en 14 april

Verdere informatie volgt komend najaar via onze website en de nieuwsbrieven.

2 | Training voor toezichthoudende besturen

Een training op maat voor toezichthoudende besturen die als collectief willen professionaliseren. Mogelijke thema’s die aan de orde kunnen komen zijn:

a. Rolvastheid
b. Het omgaan met informatie en signalen vanuit de organisatie of van buitenaf.
c. Het waarderen van informatie op relevantie
d. Het verkrijgen van relevante informatie die nodig is om goed toezicht te kunnen houden
e. Het omgaan met (bestuurlijke) rapportages
f. Toezien op identiteit
g. Toezien op onderwijskwaliteit
h. Toezien op het verandervermogen van de organisatie (al dan niet i.c.m. het toezien op de professionalisering binnen de organisatie)

Neem voor meer informatie en/of het maken van een afspraak contact op met dhr. W.H. (Wim) Heenck via whheenck@vbso.nu.

3 | Verdiepende trainingen

In een later stadium wordt een verdiepende training van 2 dagdelen voor toezichthouders ontwikkeld. Deze training kan bijvoorbeeld bestaan uit sessies waar (enkele van de) bovenstaande thema’s een plaats krijgen.

W.H. (Wim) Heenck
Organisatieadviseur
Stel een vraag
Overzicht nieuws

Gerelateerd

13 oktober 2021

Blijf in gesprek over Bijbelse onderwijsvisie

De Code Goed Bestuur voor het basisonderwijs is vernieuwd.
Deze vereist zorg voor ”goed onderwijs”, op basis van een goed doordachte onderwijsvisie. Als voorbereiding op de nieuwe schoolplanperiode is het nuttig om hierover na te denken. Wat is elementair voor christelijk onderwijs op onze scholen, juist nu?

Lees verder
12 oktober 2021

Bezint eer ge begint

De Week van het Onderwijs ligt achter ons. Er was op allerlei manieren aandacht voor het belang van goed onderwijs. Op 5 oktober stond, zoals jaren gebruikelijk, de leraar centraal. Jij als leraar doet ertoe. Je plaats en positie in de klas is ongelooflijk belangrijk.

Lees verder