Code Goed Bestuur: Goed onderwijs voor alle kinderen

6 september 2021
Tijdens de VBSO-regioavonden in september 2021 staat het eerste principe uit de Code Goed Bestuur centraal: “Het bestuur zorgt voor goed onderwijs voor alle kinderen.”

Hiermee zijn uw bestuur en uw school vanaf het begin bezig geweest. Evenwel is het goed om ook nu met elkaar te doordenken wat dit betekent, ook in de huidige tijd. De uitwerkingen van dit principe uit de Code Goed Bestuur kunnen ons daarbij helpen, terwijl we op sommige punten vanuit onze identiteit vooral eigen accenten leggen.

Onderwijsvisie

Belangrijk punt is bijvoorbeeld het schoolplan, met de onderwijsvisie die leidend is voor zowel het beleid van het bestuur, als het werk voor de klas. Het is ook goed (in zekere zin ook al wettelijk voorgeschreven) om het team op een bepaalde manier te betrekken bij het uitwerken van de onderwijsvisie.

Denk voor de uitgangspunten aan vragen als: hoe zien we het kind, en het levensdoel van het kind? Hoe belangrijk is de klas als groep? Wat is de rol van de leraar, en zijn of haar gezag? En meer praktisch: welke methoden kiezen we voor verschillende vakken? Hoe gaan we om met moeilijk gedrag?

Identiteit

In de formulering en uitwerking van dit principe schemert de opvatting door van veel mensen, dat alle scholen ook voor alle kinderen toegankelijk moeten zijn. Nu is het, om te beginnen, niet vreemd om te zeggen dat op scholen ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid rust. We moeten eventuele samenwerking met andere scholen (in de regio) dan ook niet onnodig uit de weg gaan. Tegelijkertijd: onze primaire verantwoordelijkheid is om in het verlengde van de opvoeding en het kerkelijk werk, de kinderen een Bijbelse vorming mee te geven. Voor deze identiteit is van belang dat ouders hier ook achter staan en daarom hanteren we een hierop gebaseerd toelatingsbeleid.

Regioavonden

Op de regioavonden in Barneveld (D.V. 14 september) en Bruinisse (21 september) zal dit thema nader uitgewerkt worden. Lees meer informatie en/of meld u zich aan via de bovenstaande links.

Mr. drs. J. (Jaco) van den Brink
Onderwijsadvocaat
Stel een vraag
Overzicht nieuws

Gerelateerd

16 september 2021

Welkom bij De Viersprong-bijeenkomst

Na een cursusjaar waarin je een periode thuisonderwijs moest geven en na een lange zomervakantie is het een onderwerp dat elke kleuterleerkracht bezighoudt: hoe bevorder ik een positief en veilig pedagogisch klimaat in mijn kleuterklas?

Lees verder
16 september 2021

‘Opstapje’ naar de basisschool

Lees verder