Wat betekent de WBTR voor u?

6 september 2021
Op 1 juli 2021 is de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) in werking getreden. Het gaat om wijzigingen van het Burgerlijk Wetboek, in de voorschriften voor stichtingen en verenigingen.

In deze bijdrage hebben we de belangrijkste nieuwe punten uit deze wet al op een rij gezet.

De wetswijziging sluit inhoudelijk nauw aan op de Code Goed Bestuur (verschillende onderdelen overlappen elkaar). Als VBSO nemen we de WBTR dus mee in de advisering en ondersteuning over de Code Goed Bestuur, richting u als schoolbesturen.

Voor zowel de WBTR als de Code geldt: het gaat niet zozeer om grote of ingrijpende veranderingen. Wel wordt nog eens extra de nadruk gelegd op het belang van met name de volgende punten:

  1. Integriteit in het bestuur
    Een bestuurder of toezichthouder (hierna kortweg: bestuurslid) met een tegenstrijdig belang in een bepaalde kwestie mag niet deelnemen aan de beraadslaging en besluitvorming. Denk bijvoorbeeld aan een bestuurslid met een aannemersbedrijf en een eventuele opdracht aan dat bedrijf voor een onderhoudsklus. Let ook op de andere functies van een (kandidaat-)bestuurslid: is dat in het algemeen verenigbaar met het voor 100% dienen van het belang van de school of scholen?
  2. Onafhankelijk toezicht
    De toezichthouders moeten bijvoorbeeld voldoende informatie krijgen van de bestuurders.
  3. Aansprakelijkheid?
    De wet bevat een bepaalde specifieke aansprakelijkheidsregel, en dat kan misschien tot onrust leiden bij bestuursleden. Die bezorgdheid is niet nodig. Het gaat alleen hierom: als een schoolbestuur failliet is gegaan, dan kunnen bestuurders of bestuursleden aansprakelijk zijn als zij hun taak onbehoorlijk hebben vervuld – en als die onbehoorlijke taakvervulling ook de oorzaak is van het faillissement. Onbehoorlijke taakvervulling is er alleen als iemand duidelijk zeer onverantwoorde risico’s neemt. Er is wel een risico wanneer niet jaarlijks de jaarrekening van het voorgaande jaar met accountantsverklaring gepubliceerd worden. Dat is dus van belang om consequent te doen.

Meer weten?

Neem gerust contact op met ondergetekende.

Mr. drs. J. (Jaco) van den Brink
Onderwijsadvocaat
Stel een vraag
Overzicht nieuws

Gerelateerd

30 november 2021

Reactie VBSO en VGS op experiment onderwijszorgarrangementen

Het ministerie van OCW en het ministerie van VWS willen de combinatie onderwijs en zorg voor jongeren met een complexe ondersteuningsbehoefte beter regelen. De regering heeft daarom als concept het Besluit experiment onderwijszorgarrangementen ter inzage gelegd.

Lees verder
22 november 2021

Slob: Veiligheidsbeleid moet van papier af komen

Dankzij de Wet veiligheid op school staat sociale veiligheid bij alle scholen op het netvlies. Vrijwel allemaal hebben ze op papier hun beleid op orde. Maar dat beleid moet nu ‘van het papier af komen en onderdeel worden van de dagelijkse praktijk.’

Lees verder