VBSO wenst nieuwe onderwijsminister Gods zegen

11 januari 2022
De VBSO heeft de heer Wiersma gefeliciteerd met zijn benoeming tot de nieuwe minister voor Primair en Voortgezet. Tegelijk is hem en de andere leden van de regering Gods zegen toegewenst.

Bij het aantreden van een nieuwe minister die verantwoordelijk is voor het (basis)onderwijs, is het goed om ons meeleven te laten blijken en iets te vertellen over wie we zijn en waarvoor we staan.

Het is onze hartelijke wens dat de minister binnen de kaders van artikel 23 alle ruimte laat voor identiteitsgebonden onderwijs. We hebben daarom ons pleidooi waarin we tijdens de formatieperiode ruimte hebben gevraagd voor scholen van (religieuze) minderheden en hun opvattingen, ook bij deze nieuwe minister onder de aandacht gebracht.

Vanuit de VBSO zullen we, samen met de VGS, de ontwikkelingen rondom onderwijs goed volgen. Daarbij hebben we het coalitieakkoord en onze duiding daarvan goed voor ogen.

De Bijbel roept op voor overheden te bidden. Calvijn onderstreept in zijn verklaring dat dit een christenplicht is, ook als de regering vanuit een andere zienswijze handelt. Geve de Heere gebed voor de overheid, ons onderwijs en onze gezinnen.

Lees ook: De highlights uit het coalitieakkoord

A.R. (Arno) Bronkhorst MME
Bestuurder
Stel een vraag
Overzicht nieuws

Gerelateerd

13 januari 2022

Welkom bij de regioavonden Code Goed Bestuur (principe 2)

In 2021 zijn we gestart met een serie regioavonden rondom de nieuwe Code Goed Bestuur. Op D.V. 22 maart (Barneveld) en 29 maart 2022 (Bruinisse) staat principe 2 op het programma. Komt u ook?

Lees verder
13 januari 2022

Terugblik extra ledenvergadering

Op 11 januari 2022 heeft in Leerdam een extra ledenvergadering van de VBSO plaatsgevonden. De leden waarderen de wijze waarop invulling wordt gegeven aan het huidige VBSO-profiel. Het is essentieel om samen met school, gezin en kerk staan voor de eigen identiteit, nu en in de toekomst. Dit vraagt naast de huidige VBSO-taken om blijvende duiding, fundering en toerusting in onderwijs en opvoeding.

Lees verder