VBSO wenst nieuwe onderwijsminister Gods zegen

11 januari 2022
De VBSO heeft de heer Wiersma gefeliciteerd met zijn benoeming tot de nieuwe minister voor Primair en Voortgezet. Tegelijk is hem en de andere leden van de regering Gods zegen toegewenst.

Bij het aantreden van een nieuwe minister die verantwoordelijk is voor het (basis)onderwijs, is het goed om ons meeleven te laten blijken en iets te vertellen over wie we zijn en waarvoor we staan.

Het is onze hartelijke wens dat de minister binnen de kaders van artikel 23 alle ruimte laat voor identiteitsgebonden onderwijs. We hebben daarom ons pleidooi waarin we tijdens de formatieperiode ruimte hebben gevraagd voor scholen van (religieuze) minderheden en hun opvattingen, ook bij deze nieuwe minister onder de aandacht gebracht.

Vanuit de VBSO zullen we, samen met de VGS, de ontwikkelingen rondom onderwijs goed volgen. Daarbij hebben we het coalitieakkoord en onze duiding daarvan goed voor ogen.

De Bijbel roept op voor overheden te bidden. Calvijn onderstreept in zijn verklaring dat dit een christenplicht is, ook als de regering vanuit een andere zienswijze handelt. Geve de Heere gebed voor de overheid, ons onderwijs en onze gezinnen.

Lees ook: De highlights uit het coalitieakkoord

A.R. (Arno) Bronkhorst MME
Bestuurder
Stel een vraag
Overzicht nieuws

Gerelateerd

20 februari 2024

Plannen met kwaliteitseisen en de Inspectie

In de Kamerbrief d.d. 27 november 2023, ‘Van heldere verwachtingen naar betere resultaten’ geeft de minister aan dat de kwaliteitseisen op onderdelen duidelijker moeten worden.

Lees verder
20 februari 2024

Twee (nieuwe) subsidieregelingen voor PO

Deze maand publiceerde de minister van OCW twee specifieke subsidieregelingen. De komende weken c.q. maanden is het mogelijk om die aan te vragen. Eén regeling is een vervolg op de bekende subsidies voor verbetering van de basisvaardigheden. De ander is in het leven geroepen om een soepeler overgang van PO naar VO te stimuleren.

Lees verder