VBSO wenst nieuwe onderwijsminister Gods zegen

11 januari 2022
De VBSO heeft de heer Wiersma gefeliciteerd met zijn benoeming tot de nieuwe minister voor Primair en Voortgezet. Tegelijk is hem en de andere leden van de regering Gods zegen toegewenst.

Bij het aantreden van een nieuwe minister die verantwoordelijk is voor het (basis)onderwijs, is het goed om ons meeleven te laten blijken en iets te vertellen over wie we zijn en waarvoor we staan.

Het is onze hartelijke wens dat de minister binnen de kaders van artikel 23 alle ruimte laat voor identiteitsgebonden onderwijs. We hebben daarom ons pleidooi waarin we tijdens de formatieperiode ruimte hebben gevraagd voor scholen van (religieuze) minderheden en hun opvattingen, ook bij deze nieuwe minister onder de aandacht gebracht.

Vanuit de VBSO zullen we, samen met de VGS, de ontwikkelingen rondom onderwijs goed volgen. Daarbij hebben we het coalitieakkoord en onze duiding daarvan goed voor ogen.

De Bijbel roept op voor overheden te bidden. Calvijn onderstreept in zijn verklaring dat dit een christenplicht is, ook als de regering vanuit een andere zienswijze handelt. Geve de Heere gebed voor de overheid, ons onderwijs en onze gezinnen.

Lees ook: De highlights uit het coalitieakkoord

A.R. (Arno) Bronkhorst MME
Bestuurder
Stel een vraag
Overzicht nieuws

Gerelateerd

06 juni 2024

Studiedagen | burgerschap en diversiteit

Komend najaar organiseert VGS in samenwerking met Driestar Educatief en KOC studiedagen burgerschap en diversiteit.

Lees verder
06 juni 2024

Audit Burgerschap

Lees verder