Pleidooi voor refo-onderwijs bij formerende partijen

6 juli 2021
Zes reformatorische onderwijsorganisaties pleiten bij de formerende partijen voor blijvende ruimte voor identiteitsgebonden onderwijs. In een brief geven VGS, VBSO, RMU, ROV, Berseba en RefSVO zes aandachtspunten voor de ‘proeve van een regeerakkoord’ die VVD en D66 deze weken gaan opstellen.

“Wij hopen dat alle leerlingen in ons land via de school met de Bijbel en de God van de Bijbel in aanraking kunnen komen. Naar onze overtuiging is het namelijk voor iedereen heilzaam om te leven zoals God dat van ons vraagt. Daarom vragen wij het nieuwe kabinet om de Bijbelse boodschap als uitgangspunt en norm te nemen voor (onderwijs)beleid. Stimuleer daartoe onderwijs dat vanuit een Bijbelse visie werk maakt van identiteits- en persoonlijkheidsvorming van leerlingen en hen zo voorbereidt op participatie in onze samenleving”, zo stellen de organisaties.

Zes aandachtspunten in een notendop

  1. Behoud ruimte voor scholen van (religieuze) minderheden en voor hun opvattingen, juist in een samenleving met een dominante, seculiere cultuur.
  2. Stimuleer sociale cohesie: niet door iedereen hetzelfde te laten doen of denken, maar juist door kinderen thuis en op school een sterke eigen identiteit mee te geven.
  3. Een acceptatieplicht lost de segregatieproblemen niet op, de mogelijkheid om een denominatief toelatingsbeleid te voeren bevestigt juist de keuzevrijheid van ouders.
  4. Burgerschapsonderwijs is belangrijk, zodat leerlingen leren verantwoordelijkheid te dragen voor de belangen van de gemeenschap in en buiten de school en belangstelling krijgen voor anderen.
  5. Zet de beweging naar inclusiever onderwijs voort om ieder kind zoveel mogelijk passend en thuisnabij onderwijs te geven.
  6. Sociale veiligheid is een belangrijk streven en krijgen we alleen als we Gods wijze raad naleven, Hem liefhebben boven alles en onze medemensen als onszelf.

Lees hier de complete brief die namens o.a. VBSO is verzonden aan de formerende partijen.

A.R. (Arno) Bronkhorst MME
Bestuurder
Stel een vraag
Overzicht nieuws

Gerelateerd

16 september 2021

Welkom bij De Viersprong-bijeenkomst

Na een cursusjaar waarin je een periode thuisonderwijs moest geven en na een lange zomervakantie is het een onderwerp dat elke kleuterleerkracht bezighoudt: hoe bevorder ik een positief en veilig pedagogisch klimaat in mijn kleuterklas?

Lees verder
16 september 2021

‘Opstapje’ naar de basisschool

Lees verder