Passend onderwijs: wetsvoorstel, OPP-handreiking en brugfunctionarissubsidie

17 oktober 2023
Drie nieuwsfeiten over passend onderwijs: het wetsvoorstel, OPP-handreiking en subsidie brugfunctionaris

Het wetsvoorstel

De regering heeft op 20 september het wetsvoorstel ingediend voor “versterking positie ouders en leerlingen in passend onderwijs”. De consultatieversie hiervan is in dit VBSO-nieuwsbericht besproken en het wetsvoorstel wijkt hier inhoudelijk nauwelijks vanaf. Namens VBSO/VGS is hierop ook een reactie ingediend.

  • Het wetsvoorstel introduceert een “hoorrecht” voor alle leerlingen bij het opstellen van een OPP, waarna school aan het kind uitlegt wat er met zijn of haar opmerkingen gedaan wordt.
  • Daarnaast introduceert de wet een verplicht ouder- en jeugdsteunpunt bij elk samenwerkingsverband. Het steunpunt moet informatie en ondersteuning geven aan ouders en leerlingen, alleen gericht op hun belang.
  • Ten slotte zal het verplichte ‘schoolondersteuningsprofiel’ veranderen in een paragraaf met “ondersteuningsaanbod van de school” in de schoolgids.

OPP-handreiking

Het steunpunt passend onderwijs (van PO-raad en VO-raad) heeft in september 2023 de Handreiking ontwikkelingsperspectief (OPP) uitgebracht. Het betreft een mooi opgezet document, waarin de meest essentiële informatie helder en handzaam op een rij staat. Vooral over de vagen:

  • Wanneer is een OPP verplicht?
  • Hoe moet dat tot stand komen?
  • Wat moet erin staan?

Subsidie brugfunctionaris

De Minister voor PO/VO wil een subsidie lanceren voor het aanstellen van een “brugfunctionaris” op school, die tot taak krijgt om bij kinderen waar veel overleg of contact nodig is met ouders of hulpverlening, de verbindende schakel te zijn. Voor deze taak blijken IB’ers, leerkrachten en directeuren steeds vaker te weinig tijd te hebben. De brugfunctionaris kan ook fungeren als aanspreekpunt voor lichte jeugdhulp/smw.

De subsidie wordt opengesteld in het voorjaar van 2024 en kan dan naar verwachting worden aangevraagd. De subsidie kent een beperkt budget en is bedoeld voor de scholen “die het hard nodig hebben” (15% van het totaal).

Hier is de Kamerbrief te vinden, waar dit op pag. 4-7 wordt toegelicht.

Mr. drs. J. (Jaco) van den Brink
Onderwijsadvocaat
Stel een vraag
Overzicht nieuws

Gerelateerd

23 november 2023

Voorstanders onderwijsvrijheid winnen verkiezingen

Met een mildere toon en een constructieve houding heeft PVV-leider Geert Wilders zijn partij de grootste gemaakt in de Tweede Kamer. Het is een enorme politieke aardverschuiving.

Lees verder
16 november 2023

Is de onderwijsvrijheid veilig bij de politieke partijen? [serie] – deel 6

D.V. volgende week 22 november mogen we weer naar de stembus om een nieuwe Tweede Kamer te kiezen. Alles wijst op een politieke aardverschuiving. De uitslag was nooit zo onvoorspelbaar als nu. Blijft de onderwijsvrijheid bestaan? Om daar antwoord op te geven, analyseren we deze weken verschillende verkiezingsprogramma’s en de voorstellen die de partijen doen over onderwijsvrijheid.

Lees verder