Begrotingsdebat #3 | Identiteitsverklaring weer in de schijnwerpers

29 november 2022
Bij de behandeling van de Onderwijsbegroting op 24 november werd weer een motie ingediend over de reformatorische identiteitsverklaringen in het onderwijs. Kamerleden van Bij1, GroenLinks, SP, D66 en PvdA vinden dat in zo’n verklaring niet het Bijbelse standpunt over huwelijk en seksualiteit genoemd mag worden.

Wat er ook met de motie gebeurt, duidelijk is dat deze verklaringen onverminderd onder het vergrootglas liggen.

De minister heeft aangegeven in het voorjaar van 2023 met een reactie te komen op de vorig jaar hierover aangenomen motie en op het advies van de Onderwijsraad uit oktober 2021 (Grenzen stellen, ruimte laten).

Wat deze Kamerleden vergeten, is dat onderwijs altijd een levensbeschouwelijk uitgangspunt heeft, en dat de wetgever niet zou moeten bepalen welke levensbeschouwelijke ideeën de ouders hun kinderen via de school wel en niet mogen meegeven. Zie hierover bijvoorbeeld ook het artikel in het Nederlands Juristenblad, ‘Basiswaarden als bindmiddel’.

Lees ook:

Mr. drs. J. (Jaco) van den Brink
Onderwijsadvocaat
Stel een vraag
Overzicht nieuws

Gerelateerd

06 maart 2023

Redelijkheid in de rechtszaal bij uitspraak over bekostiging

Deze uitspraak van de Raad van State d.d. 1 maart 2023 over bekostiging laat op een mooie manier zien dat de bestuursrechter soms ook de redelijkheid laat meewegen. Een bestuur dat te laat een subsidie had aangevraagd, krijgt van de rechter toch de helft ervan toegekend op grond van de belangenafweging.

Lees verder
02 maart 2023

Bijbels onderwijzen verankerd in het schoolplan

De meeste scholen zijn volop bezig met het schoolplan 2023-2027. Als KOC Diensten helpen we u graag om het concept van Bijbels onderwijzen hierin een plaats te geven.

Lees verder