Begrotingsdebat #3 | Identiteitsverklaring weer in de schijnwerpers

29 november 2022
Bij de behandeling van de Onderwijsbegroting op 24 november werd weer een motie ingediend over de reformatorische identiteitsverklaringen in het onderwijs. Kamerleden van Bij1, GroenLinks, SP, D66 en PvdA vinden dat in zo’n verklaring niet het Bijbelse standpunt over huwelijk en seksualiteit genoemd mag worden.

Wat er ook met de motie gebeurt, duidelijk is dat deze verklaringen onverminderd onder het vergrootglas liggen.

De minister heeft aangegeven in het voorjaar van 2023 met een reactie te komen op de vorig jaar hierover aangenomen motie en op het advies van de Onderwijsraad uit oktober 2021 (Grenzen stellen, ruimte laten).

Wat deze Kamerleden vergeten, is dat onderwijs altijd een levensbeschouwelijk uitgangspunt heeft, en dat de wetgever niet zou moeten bepalen welke levensbeschouwelijke ideeën de ouders hun kinderen via de school wel en niet mogen meegeven. Zie hierover bijvoorbeeld ook het artikel in het Nederlands Juristenblad, ‘Basiswaarden als bindmiddel’.

Lees ook:

Mr. drs. J. (Jaco) van den Brink
Onderwijsadvocaat
Stel een vraag
Overzicht nieuws

Gerelateerd

23 april 2024

Doe mee met beproeven kerndoelen burgerschap

De SLO heeft op 6 maart jl. de conceptkerndoelen burgerschap aangeboden aan minister Paul (Onderwijs). Scholen mogen er nu een poosje mee oefenen en er commentaar op leveren. VGS en VBSO roepen hun leden op dat te doen om vast te stellen of de doelen ook voor christelijk-reformatorische scholen werkbaar zijn.

Lees verder
23 april 2024

Verduidelijk én reduceer de deugdelijkheidseisen

Werk aan heldere, maar ook haalbare verwachtingen in de richting van schoolbesturen.

Lees verder