Toezien op Bijbels onderwijzen

12 oktober 2023
Bijbels onderwijzen. Iedere toezichthouder, bestuurder, leidinggevende en onderwijzer op onze scholen wil Bijbels onderwijzen.

Allemaal hebben we daar gedachten over en beelden bij. De onderwijzer onderwijst Bijbels, vanuit innerlijke overtuiging en omdat de (directeur-)bestuurder dit graag wil. De toezichthouder heeft er wat van te vinden, dat is zijn verantwoordelijkheid. Het is dan wel helpend als we het allemaal over hetzelfde hebben en weten waarover het gaat. Want hoe houd je anders goed toezicht?

Toezicht houden

Tijdens de regioavonden in september stond het thema ‘Toezicht houden op Bijbels onderwijzen’ centraal. Met een streep onder Bijbels onderwijzen. De inleiders, Heidi den Ouden en Henk-Jan Dekker, hebben het concept toegelicht met de relevantie voor de bestuurder en toezichthouder. Dit voorzag in een behoefte en mooi om te ervaren dat toezichthouders aangaven: dit is belangrijk, hier gaat het over de kern van ons onderwijs, waar wij toezicht op hebben te houden. Tegelijk komt dan de vraag: en hoe houden we hier toezicht op? Tijdens de regioavonden in maart 2024 staat het streepje binnen hetzelfde thema onder ‘Toezicht houden’. En daarbij betrekken we de uitkomsten van de besprekingen tijdens de afgelopen regioavond.

In praktijk

Naar analogie van een andere uitspraak: Toezichthouders, bestuurders en leidinggevenden, let op uw zaak! En waar kan, zijn we u graag van dienst. Zodat we allemaal weten wat Bijbels onderwijzen ons heeft te zeggen. Alle deelnemers aan de regioavonden ontvangen binnenkort nog de presentatie van de regioavonden. Als het van toepassing is, wensen we u een goede herfstvakantie.

A.R. (Arno) Bronkhorst MME
Bestuurder
Stel een vraag
Overzicht nieuws

Gerelateerd

23 april 2024

Doe mee met beproeven kerndoelen burgerschap

De SLO heeft op 6 maart jl. de conceptkerndoelen burgerschap aangeboden aan minister Paul (Onderwijs). Scholen mogen er nu een poosje mee oefenen en er commentaar op leveren. VGS en VBSO roepen hun leden op dat te doen om vast te stellen of de doelen ook voor christelijk-reformatorische scholen werkbaar zijn.

Lees verder
23 april 2024

Verduidelijk én reduceer de deugdelijkheidseisen

Werk aan heldere, maar ook haalbare verwachtingen in de richting van schoolbesturen.

Lees verder