Agenda

Onze activiteiten geven richting aan onderwijs en opvoeding in een complexe samenleving. Dit geeft steun. Het wekt vertrouwen als de Bijbel daarbij uitgangspunt en richtinggever is. Voor alle genoemde data geldt D.V.

Vorige
Volgende
 12 mei 2021

Informatiebijeenkomst Op Ontdekkingsreis (via Teams)

Op D.V. 12 mei organiseert KOC Diensten van 13.30 – 14.30 uur een online bijeenkomst (via Microsoft Teams) over de hoogbegaafdheidsmethode Op Ontdekkingsreis. Van harte uitgenodigd om deel te nemen!

KOC Diensten Lees verder
 21 mei 2021

Voorjaarsvergadering KLS

Op D.V. vrijdag 21 mei 2021 organiseert de KLS haar voorjaarsvergadering. Tijdens deze avond staat het thema ‘Zending & Evangelisatie’ centraal. Hierover zal ds. J.A. Westrate een inleiding verzorgen. Van harte welkom!

KOC Diensten Lees verder
 28 mei 2021

Scholingsbijeenkomst Schoolprogramma

KOC Diensten organiseert op D.V. 28 mei 2021 van 14:00 – 17:00 uur een scholingsbijeenkomst voor Schoolprogramma o.l.v. Cees Bos.

KOC Diensten Lees verder
 03 juni 2021

Informatiebijeenkomst Burgerschapsonderwijs (via Teams)

Op woensdagmiddag D.V. 3 juni organiseert KOC Visie van 10.30-12.00 uur een online informatiebijeenkomst over burgerschapsonderwijs. Van harte uitgenodigd!

KOC Diensten Lees verder
 05 juni 2021

Algemene Ledenvergadering

Op D.V. 5 juni 2021 zal de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de VBSO  plaatsvinden in het kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente in Nederland te Barneveld. Van harte welkom!

VBSO Lees verder
Vorige
Volgende

Steun voor school en gezin

Neem contact op