Agenda

Onze activiteiten geven richting aan onderwijs en opvoeding in een complexe samenleving. Dit geeft steun. Het wekt vertrouwen als de Bijbel daarbij uitgangspunt en richtinggever is. Voor alle genoemde data geldt D.V.

Vorige
Volgende
 21 september 2021

Regioavond Bruinisse

Op D.V. 14 en 21 september 2021 organiseert de VBSO de eerste ronde van de regioavonden in het kader van de implementatie van de Code Goed Bestuur. Van harte uitgenodigd!

VBSO Lees verder
 30 september 2021

Informatiebijeenkomst Op Ontdekkingsreis

Op D.V. 30 september en 7 oktober 2021 organiseert KOC Diensten informatiebijeenkomsten over de hoogbegaafdheidsmethode Op Ontdekkingsreis. Van harte uitgenodigd om deel te nemen!

KOC Diensten Lees verder
 01 oktober 2021

Welkom op de Schoolleidersdag 2021

Op D.V. vrijdag 1 oktober wordt de jaarlijkse Schoolleidersdag georganiseerd. De Schoolleidersdag is hét moment om schoolleiders van andere christelijk-reformatorische scholen ontspannen te ontmoeten en samen te bezinnen op actuele thema’s.

KOC Diensten Lees verder
 06 oktober 2021

De Viersprong-bijeenkomst: Sensitieve Responsiviteit

Na een cursusjaar waarin je een periode thuisonderwijs moest geven en na een lange zomervakantie is het een onderwerp dat elke kleuterleerkracht bezighoudt: hoe bevorder ik een positief en veilig pedagogisch klimaat in mijn kleuterklas?

KOC Diensten Lees verder
 07 oktober 2021

Informatiebijeenkomst Op Ontdekkingsreis

Op D.V. 30 september en 7 oktober 2021 organiseert KOC Diensten informatiebijeenkomsten over de hoogbegaafdheidsmethode Op Ontdekkingsreis. Van harte uitgenodigd om deel te nemen!

KOC Diensten Lees verder
 08 oktober 2021

Netwerkbijeenkomst Schouder aan Schouder

Op D.V. vrijdag 8 oktober is er een netwerkbijeenkomst voor de gespreksleiders van Schouder aan Schouder. Van harte welkom!

KOC Diensten Lees verder
 13 oktober 2021

Studiemiddag VBSO/VGS over acceptatieplicht

Op D.V. 13 oktober willen de VBSO en VGS graag met u, als vertegenwoordigers van de achterban, in een besloten bijeenkomst nadenken over de gevolgen van een mogelijke acceptatieplicht van leerlingen. In deze bijeenkomst gaat het niet zozeer om de argumenten voor of juist tegen een dergelijke verplichting, maar om de vraag welke consequenties deze zal hebben voor scholen met een gesloten toelatingsbeleid.

VBSO Lees verder
Vorige
Volgende

Steun voor school en gezin

Neem contact op