Terugblik regioavonden Code Goed Bestuur: Professionalisering in praktijk

10 oktober 2022
Het derde principe van de Code Goed Bestuur vraagt aandacht voor de professionalisering van Toezicht en Bestuur. Tijdens de regioavonden op 13 en 27 september jl., die door de meeste schoolbesturen is bezocht, heeft Hans van ’t Land hierover gesproken.

Het kan heel groot klinken: professionaliseren. Het valt in praktijk gelukkig mee. Het is alleen wél van belang dat ieder zich er bewust van is. Hoe gaan we met elkaar om? Op welke wijze komen besluiten tot stand? Wat is de rol en verantwoordelijkheid van een toezichthouder? En hoe verhoudt zich dit met de directeur-bestuurder (of welk model ook van toepassing is)? Hoe weten we met elkaar of we met de goede dingen bezig zijn? En doen we die goed?

Het is van belang om het hier jaarlijks met elkaar over te hebben en er ééns in de paar jaar een externe bij te betrekken. Visitatie is ook heel leerzaam, om zelf mee te maken, alsook om te doen. Uitkomsten van evaluaties en visitaties bieden goede aanknopingspunten om samen het professionele gesprek daarover te voeren en ontwikkelpunten te agenderen.

Collegiale bestuurlijke visitatie

Vanuit de VBSO kunnen we adviseren en faciliteren, waarbij – zeker wat betreft collegiale bestuurlijke visitatie – dit in samenwerking met de VGS doen. Juist als het gaat om hoe we onze rollen en verantwoordelijken ten goede van onze kinderen vorm en inhoud geven, kan het helpend en verfrissend zijn om bij elkaar te kijken en een adviseur mee te laten kijken en denken.

Download de handreiking ‘Collegiale bestuurlijke visitatie’ op de themapagina Code Goed Bestuur (onder ‘Documenten’).

Trainingen voor toezichthouders

We organiseren  (ook) dit seizoen zowel een basistraining als een verdiepingstraining voor toezichthouders. Het programma van beide trainingen is afgestemd op de nieuwe Code Goed Bestuur (die tijdens de regioavonden besproken wordt). Wie de trainingen volgt, bekwaamt zich (verder) in goed toezicht zoals bedoeld in de Code Goed Bestuur. In deze training wordt verbinding gelegd tussen theorie en praktijk: bespreking van casussen en praktische vragen.

Deze trainingen kunt u ‘in company’ en op maat volgen. Het is mogelijk om de inhoud van deze trainingen in te passen in maatwerktrajecten die sommige besturen zijn gestart om de Code Goed Bestuur te implementeren. Ook kunt u kiezen voor een middag- en avondprogramma op een centrale locatie in het land.

Trainingen voor toezichthouders | Meldt u zich ook aan? – VBSO

Volgende regioavonden

De Code Goed Bestuur bestaat uit vier principes. Het laatste principe komt D.V. tijdens de volgende regioavonden in maart 2023 aan de orde. Noteert u de data alvast in de agenda?

D.V. 21 maart 2023 | Barneveld
D.V. 28 maart 2023 | Bruinisse

Met onze themapagina Code Goed Bestuur houden we u optimaal op de hoogte van alle ontwikkelingen en relevante informatie.

A.R. (Arno) Bronkhorst MME
Bestuurder
Stel een vraag
Overzicht nieuws

Gerelateerd

23 april 2024

Doe mee met beproeven kerndoelen burgerschap

De SLO heeft op 6 maart jl. de conceptkerndoelen burgerschap aangeboden aan minister Paul (Onderwijs). Scholen mogen er nu een poosje mee oefenen en er commentaar op leveren. VGS en VBSO roepen hun leden op dat te doen om vast te stellen of de doelen ook voor christelijk-reformatorische scholen werkbaar zijn.

Lees verder
23 april 2024

Verduidelijk én reduceer de deugdelijkheidseisen

Werk aan heldere, maar ook haalbare verwachtingen in de richting van schoolbesturen.

Lees verder