Trainingen voor toezichthouders | Meldt u zich ook aan?

10 oktober 2022
Principe 3 van de Code Goed Bestuur vraagt de aandacht voor de professionalisering van toezicht en bestuur. Als VBSO willen we hieraan graag dienstbaar zijn aan u als lid. We organiseren (ook) dit seizoen zowel een basistraining als een verdiepingstraining. Meldt u zich ook aan?

Het programma van beide trainingen is afgestemd op de nieuwe Code Goed Bestuur (die tijdens de regioavonden besproken wordt). Wie de trainingen volgt, bekwaamt zich (verder) in goed toezicht zoals bedoeld in de Code Goed Bestuur. In deze training wordt verbinding gelegd tussen theorie en praktijk: bespreking van casussen en praktische vragen.

In company & op maat

Deze trainingen kunt u ‘in company’ en op maat volgen. Het is mogelijk om de inhoud van deze trainingen in te passen in maatwerktrajecten die sommige besturen zijn gestart om de Code Goed Bestuur te implementeren.

Ook kunt u kiezen voor een middag- en avondprogramma op een centrale locatie in het land.

1 | Basistraining | voor beginnende toezichthouders

  • In-company & op maat
  • Of D.V. 17 november 2022 in Leerdam

Bekijk hier het programma en meld u aan!

2 | Verdiepende training | voor toezichthouders die zich verder willen professionaliseren (deze training kan heel goed na de basistraining gevolgd worden)

  • In-company & op maat
  • Of D.V. 19 januari 2023 in Leerdam

Bekijk hier het programma en meld u aan!

Aanmelden

We zien uw aanmeldingen met belangstelling en uiterlijk D.V. 4 november tegemoet!

A.R. (Arno) Bronkhorst MME
Bestuurder
Stel een vraag
Overzicht nieuws

Gerelateerd

06 maart 2023

Redelijkheid in de rechtszaal bij uitspraak over bekostiging

Deze uitspraak van de Raad van State d.d. 1 maart 2023 over bekostiging laat op een mooie manier zien dat de bestuursrechter soms ook de redelijkheid laat meewegen. Een bestuur dat te laat een subsidie had aangevraagd, krijgt van de rechter toch de helft ervan toegekend op grond van de belangenafweging.

Lees verder
02 maart 2023

Bijbels onderwijzen verankerd in het schoolplan

De meeste scholen zijn volop bezig met het schoolplan 2023-2027. Als KOC Diensten helpen we u graag om het concept van Bijbels onderwijzen hierin een plaats te geven.

Lees verder