Overzicht | Dit zijn de plannen voor het basisonderwijs

21 september 2022
De Miljoenennota staat boordevol plannen en investeringen. Wat kunnen we verwachten voor het onderwijs?

1. Meer geld voor basisvaardigheden

De regering investeert in het verbeteren van de basisvaardigheden nodig: lezen, schrijven, rekenen en omgaan met de computer. Aan hulp bij het verbeteren van deze vaardigheden geeft het kabinet vanaf 2023 jaarlijks € 1 miljard. Dit gaat onder meer naar extra ondersteuning op scholen, hulp bij de aanschaf van lesmateriaal en een duidelijkere opdracht voor het onderwijs.

2. Hoger salaris en meer bijscholing

Voor een goede kwaliteit van het onderwijs zijn er genoeg leraren, schoolleiders en onderwijsondersteuners nodig. In 2023 trekt het kabinet onder meer geld uit voor:

  • hogere salarissen, waarbij personeel in het basisonderwijs evenveel verdient als in het voortgezet onderwijs (€ 919 miljoen);
  • bijscholen van leraren en schoolleiders (€ 128 miljoen, jaarlijks vanaf 2023).

3. Meer inzet op gelijke kansen

Voor gelijke kansen op ontwikkeling stelt het kabinet de komende jaren bij elkaar € 1 miljard beschikbaar. Daarvan besteedt het ministerie van OCW € 34 miljoen aan extra activiteiten en ondersteuning op en rond school voor leerlingen. Bijvoorbeeld huiswerkbegeleiding, techniekles en sport.

Bron: Rijksoverheid

Lees ook onze reactie:
Scholen snakken naar rust, reinheid, regelmaat en ruimte – VBSO

Tip! De VBSO en VGS geven samen de nieuwsbrief ‘Vrijheid van Onderwijs’ uit? Heeft u zich al geabonneerd? Meldt u zich aan via gbogaard@vbso.nu.

A.R. (Arno) Bronkhorst MME
Bestuurder
Stel een vraag
Overzicht nieuws

Gerelateerd

06 maart 2023

Redelijkheid in de rechtszaal bij uitspraak over bekostiging

Deze uitspraak van de Raad van State d.d. 1 maart 2023 over bekostiging laat op een mooie manier zien dat de bestuursrechter soms ook de redelijkheid laat meewegen. Een bestuur dat te laat een subsidie had aangevraagd, krijgt van de rechter toch de helft ervan toegekend op grond van de belangenafweging.

Lees verder
02 maart 2023

Bijbels onderwijzen verankerd in het schoolplan

De meeste scholen zijn volop bezig met het schoolplan 2023-2027. Als KOC Diensten helpen we u graag om het concept van Bijbels onderwijzen hierin een plaats te geven.

Lees verder