Meer perspectief op wettelijk kader bekostiging huisvesting

24 november 2022
Al jarenlang wacht het onderwijsveld op een verbeterd wettelijk kader voor de bekostiging van huisvesting. Gelukkig wordt het perspectief concreter met de Kamerbrief d.d. 23 november 2022.

Het al eerder besproken wetsvoorstel komt nu in het eerste kwartaal van 2023 in consultatie. Daarin worden het Integraal Huisvestingsplan (IHP) en Meerjarig Onderhoudsplan (MJOP) wettelijk verplicht, en moeten gemeenten en schoolbesturen hierover overleggen.

Ook worden overigens de verantwoordelijkheden van gemeenten en schoolbesturen helderder vastgelegd, onder meer bij renovatie. Vermoedelijk wordt ook het investeringsverbod voor PO-besturen opgeheven.

Verder werkt de minister aan het in beeld brengen van de kwaliteit van de bestaande gebouwenvoorraad en de mogelijkheden uit bestaande overheidsfondsen om het gebouwenbestand te verduurzamen.

We houden u op de hoogte!

Mr. drs. J. (Jaco) van den Brink
Onderwijsadvocaat
Stel een vraag
Overzicht nieuws

Gerelateerd

06 juni 2024

Studiedagen | burgerschap en diversiteit

Komend najaar organiseert VGS in samenwerking met Driestar Educatief en KOC studiedagen burgerschap en diversiteit.

Lees verder
06 juni 2024

Audit Burgerschap

Lees verder