Meer perspectief op wettelijk kader bekostiging huisvesting

24 november 2022
Al jarenlang wacht het onderwijsveld op een verbeterd wettelijk kader voor de bekostiging van huisvesting. Gelukkig wordt het perspectief concreter met de Kamerbrief d.d. 23 november 2022.

Het al eerder besproken wetsvoorstel komt nu in het eerste kwartaal van 2023 in consultatie. Daarin worden het Integraal Huisvestingsplan (IHP) en Meerjarig Onderhoudsplan (MJOP) wettelijk verplicht, en moeten gemeenten en schoolbesturen hierover overleggen.

Ook worden overigens de verantwoordelijkheden van gemeenten en schoolbesturen helderder vastgelegd, onder meer bij renovatie. Vermoedelijk wordt ook het investeringsverbod voor PO-besturen opgeheven.

Verder werkt de minister aan het in beeld brengen van de kwaliteit van de bestaande gebouwenvoorraad en de mogelijkheden uit bestaande overheidsfondsen om het gebouwenbestand te verduurzamen.

We houden u op de hoogte!

Mr. drs. J. (Jaco) van den Brink
Onderwijsadvocaat
Stel een vraag
Overzicht nieuws

Gerelateerd

06 maart 2023

Redelijkheid in de rechtszaal bij uitspraak over bekostiging

Deze uitspraak van de Raad van State d.d. 1 maart 2023 over bekostiging laat op een mooie manier zien dat de bestuursrechter soms ook de redelijkheid laat meewegen. Een bestuur dat te laat een subsidie had aangevraagd, krijgt van de rechter toch de helft ervan toegekend op grond van de belangenafweging.

Lees verder
02 maart 2023

Bijbels onderwijzen verankerd in het schoolplan

De meeste scholen zijn volop bezig met het schoolplan 2023-2027. Als KOC Diensten helpen we u graag om het concept van Bijbels onderwijzen hierin een plaats te geven.

Lees verder