Consultatiereactie | Terugdringen verzuim én werkdruk in basisonderwijs

29 september 2022
De VBSO en VGS hebben een consultatiereactie ingediend op het wetsvoorstel ‘Terugdringen verzuim’.

Het wetsvoorstel ‘Terugdringen verzuim’ heeft betrekking op reële nood bij kinderen en gezinnen. Zeker voor ons als scholen en schoolbesturen in het primair onderwijs (met jonge kinderen) zien we een belangrijke opgave om schoolverzuim zoveel mogelijk tegen te gaan.

Het wetsvoorstel bevat ook zinvolle instrumenten waar scholen en samenwerkingsverbanden zich al veelvuldig van bedienen.

VBSO en VGS kunnen zich ook vinden in een verduidelijking van eisen aan het verzuimbeleid. Het voorgestelde art. 5a lid 1 Wpo heeft dan ook onze instemming (met uitzondering van de nieuwe bevoegdheid voor regering of minister om aanvullende voorschriften op te stellen). Ook is het goed dat duidelijke bepalingen over gegevensuitwisseling de noodzakelijke samenwerking tussen scholen, gemeenten en samenwerkingsverbanden mogelijk maken.

Administratieve last

Daarnaast zien we in dit voorstel echter te hoge verwachtingen van regelgeving, en te weinig fiducie in de motivatie van scholen zelf. Als dit voorstel wet wordt, creëert het voor scholen teveel nieuwe (potentiële) administratieve verplichtingen:

  1. Mogelijke specifieke eisen aan het verzuimbeleid a.g.v. de delegatie in art. 5a lid 1 Wpo;
  2. De uitvoerige verzuimregistratieverplichtingen (geoorloofd én ongeoorloofd, en per uur) a.g.v. de formulering van art. 5a lid 2 Wpo;
  3. De uitvoerige gecategoriseerde verzuimregistratieverplichtingen a.g.v. de delegatiebepaling van art. 5a lid 2 Wpo.

Veelal is bij scholen goed in beeld bij welke kinderen het verzuim zorgelijke vormen aanneemt. Het is dan ook niet gerechtvaardigd om een tijdrovend administratief systeem op te tuigen om al het verzuim van alle leerlingen per uur te registeren. Hoezeer er ook gewerkt kan worden met geautomatiseerde registratie, het is in alle gevallen onvermijdelijk dat het leidt tot beduidend meer administratief werk voor scholen.

Conclusie

Juist in deze tijd van werkdruk én personeelstekort is het in onze optiek onverstandig om deze maatregelen te nemen.

Stimuleer scholen om door middel van een doordacht verzuimbeleid, en een gerichte verzuimregistratie, tijdig de risicogevallen te signaleren en daarop in te spelen. Maar dat verdient een maatwerkaanpak; een alomvattende verzuimregistratie schiet aan dit doel voorbij.

Mr. drs. J. (Jaco) van den Brink
Onderwijsadvocaat
Stel een vraag
Overzicht nieuws

Gerelateerd

06 maart 2023

Redelijkheid in de rechtszaal bij uitspraak over bekostiging

Deze uitspraak van de Raad van State d.d. 1 maart 2023 over bekostiging laat op een mooie manier zien dat de bestuursrechter soms ook de redelijkheid laat meewegen. Een bestuur dat te laat een subsidie had aangevraagd, krijgt van de rechter toch de helft ervan toegekend op grond van de belangenafweging.

Lees verder
02 maart 2023

Bijbels onderwijzen verankerd in het schoolplan

De meeste scholen zijn volop bezig met het schoolplan 2023-2027. Als KOC Diensten helpen we u graag om het concept van Bijbels onderwijzen hierin een plaats te geven.

Lees verder