Burgerschap

18 juni 2020
Het wetsvoorstel Burgerschap ligt er. De impact van dit wetsvoorstel lijkt groot voor ons christelijk onderwijs op gereformeerde grondslag. Dit vraagt om bezinning en doordenking.

De VBSO organiseert daarom in september 2020 D.V. een ronde regioavonden met als thema: Burgerschap – wetsvoorstel vanuit identiteit, historie, grondwet en onderwijsrecht getoetst. Het thema zal ingeleid worden door dr. E.G. Bosma (vanuit identiteit en historie) en mr. drs. J. van den Brink (vanuit grondwet en onderwijsrecht). De regioavonden vinden plaats op 17 september in Bruinisse en op 23 september in Barneveld (in een zaal van het kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente in Nederland ter plaatse).

Vanwege de urgentie van dit thema – het raakt de identiteit van het gehele reformatorische onderwijs – en omdat het van belang is gezamenlijk een gedegen visie te vormen, zijn op deze avonden naast leden van de VBSO ook de leden van de VGS welkom. Wilt u de data alvast in de agenda noteren? Een specifieke uitnodiging met agenda volgt nog.

Lees ook

A.R. (Arno) Bronkhorst MME
Bestuurder
Stel een vraag
Overzicht nieuws

Gerelateerd

02 juli 2020

Signaleringswaarde normatief eigen vermogen

Deze week is een rapport gepubliceerd waarin een formule wordt voorgesteld om aan te duiden wanneer de reserves zo groot zijn hiervan verantwoording moet worden gegeven: de signaleringswaarde. Is die verantwoording niet overtuigend, dan beschouwt de Inspectie de reserves als bovenmatig.

Lees verder
02 juli 2020

Regio-avonden september: Burgerschap

Het wetsvoorstel Burgerschap ligt er. De impact van dit wetsvoorstel is groot voor ons christelijk onderwijs op gereformeerde grondslag. Dit vraagt om bezinning en doordenking.

Lees verder