Ledenservice

Allerlei scholen nemen diensten af bij KOC Diensten. Daarnaast zijn de meeste van deze scholen lid van de VBSO. Leden van de VBSO betalen contributie. Ze profiteren van een aantal belangrijke taken en activiteiten. Coördinerende taken rond haar doelstelling voert de VBSO zelf uit. De overige dienstverlening van de VBSO is ondergebracht bij KOC Diensten en KOC Visie.

De VBSO voert voor haar leden onderstaande taken en activiteiten uit.
Bij alle taken en activiteiten is een christelijke visie op gereformeerde grondslag leidend.

Advisering

We adviseren over onderwijsrechtelijke en arbeidsrechtelijke onderwerpen.

Beleidsvorming

Een belangrijke taak van de VBSO is haar stem naar de overheid.

Ondersteuning

We bieden ondersteuning bij juridische procedures. We sluiten mantelovereenkomsten voor onder andere arbo-dienstverlening.

Voorlichting

De VBSO houdt nauwlettend wet- en regelgeving omtrent het primair onderwijs in de gaten. We lichten scholen in over relevante ontwikkelingen. We doen dit onder andere door het organiseren van voorlichtingsavonden en het schrijven van nieuwsberichten in de nieuwsbrief die we in samenwerking met KOC Diensten en KOC Visie verspreiden.

Naar overzicht taken