Zomergroet

3 juli 2023
Nog een paar dagen en de schooldeuren gaan voor zes weken dicht. Een intensieve periode ligt achter. VBSO wenst iedereen van harte een goede periode toe!

In dit schooljaar was het mogelijk voor kinderen om iedere dag weer fysiek naar school te gaan, in tegenstelling tot de twee schooljaren daarvoor. Een voorrecht! En hoe snel is het weer gewoon. Zijn we weer overgegaan tot de orde én de waan van de dag? Druk met alles regelen. Zorgen dat er iemand voor de klas staat, het welbevinden van de kinderen goed is, de resultaten op orde zijn, het schoolplan klaar is, de oudertevredenheid positief scoort etc. En wat heeft corona te zeggen gehad? Hebben we er wat van geleerd?

Moment van bezinning

Voorrechten én verantwoordelijkheid horen bij elkaar. Onderwijzen in overeenstemming met de doopbelofte, op grond van Gods Woord, de gereformeerde geloofsleer en onze belijdenisgeschriften, is een voorrecht én verantwoordelijkheid. Bij het afronden van een schooljaar, zal de vraag zich voordoen: hoe ben ik hiermee omgegaan? Goed om deze vraag binnen te laten komen. Reflecterend, bezinnend en vooruitblikkend. Wat betekent het voor mij om christelijk onderwijs te mogen geven? Hoe Bijbels (gefundeerd) is mijn onderwijs? Waaruit blijkt dat in het omgaan met de kinderzielen? Dat het nadenken over deze vragen ons bij de les mogen houden en op de knieën mogen brengen.

Even afstand

Het is goed om even afstand te nemen. Of we nu toezichthouder, bestuurder, leidinggevende, onderwijzer, ouder, hulpverlener of ambtsdrager zijn. Allemaal betrokken bij kinderen in een belangrijke opvoed-, opgroei- en ontwikkelfase. Het vraagt veel van ons om goed met kinderen om te gaan en er samen als ‘opvoeders’ om heen te staan. Mocht de Heere ons staande willen houden en als een vurige Muur rondom onze scholen, gezinnen en kerken willen zijn.

Bijbels onderwijzen

Het KOC heeft in de achterliggende periode advisering en begeleiding mogen bieden. Ondertussen is een aanbod voor ‘vorming en toerusting’ ontwikkeld, passend bij het boek en concept ‘Bijbels onderwijzen’. Kijk gerust eens op www.bijbelsonderwijzen.nu of download de flyer. Heeft u belangstelling voor dit aanbod, laat het ons weten! We blijven graag naast u staan in onderwijs en opvoeding.

Nogmaals een goede vakantieperiode toegewenst!

Lees ook:

A.R. (Arno) Bronkhorst MME
Bestuurder
Stel een vraag
Overzicht nieuws

Gerelateerd

04 juli 2024

Zomergroet

Over een paar dagen, of een enkele week, is het schooljaar 2023 – 2024 afgerond. Veel kinderen hebben onderwijs ontvangen. Onderwijzers, leidinggevenden en anderen hebben zich ingezet om dit onderwijs te geven. Na een intensieve periode, ligt een periode van rust voor. VBSO wenst iedereen van harte een goede zomervakantie toe!

Lees verder
04 juli 2024

Zomergroet

Over een paar dagen of weken is het schooljaar 2023 – 2024 afgerond. Veel kinderen hebben onderwijs ontvangen. Onderwijzers, leidinggevenden en anderen hebben zich ingezet om dit onderwijs te geven. Na een intensieve periode ligt een periode van rust voor ons. KOC wenst iedereen van harte een goede zomervakantie toe!

Lees verder