Wijzigingen in Onderzoekskader van de Inspectie

5 juni 2023
In het Onderzoekskader 2021 van de Inspectie staat beschreven hoe het toezicht op onderwijs wordt ingericht. De minister heeft besloten dit Onderzoekskader tussentijds (halverwege de vierjaarlijkse cyclus) op enkele punten te wijzigen. We delen de belangrijkste aanpassingen die per 1 augustus 2023 ingaan.

1. Standaard burgerschap

Allereerst is van belang dat de standaard basisvaardigheden in het Onderzoekskader is opgenomen. Hierin wordt tevens ingegaan op een standaard voor burgerschapsonderwijs.

Samen met VGS (en andere organisaties) is door de VBSO de afgelopen maanden nadrukkelijk bezwaar gemaakt tegen het toevoegen van een dergelijke standaard (we hebben immers genoeg aan de wettekst).

Nu de standaard voor burgerschap bekend is, blijkt wel dat dit een zeer open en algemene tekst is die geen aanvullende elementen bevat ten opzichte van de wettekst.

2. Normering basisvaardigheden

Verder is de normering bij de basisvaardigheden aangepast. De consequenties van achterblijvende resultaten bij taal, rekenen en burgerschap leiden nu direct tot een beoordeling onvoldoende of zeer zwak. Dit heeft tot gevolg de het burgerschapsonderwijs een ‘zware’ positie krijgt in de beoordeling.

Hiertegen hebben we als VBSO (ook namens de VGS) ook bezwaar gemaakt. Gelet op andere delen van het Onderzoekskader, gaat het toezicht op burgerschapsonderwijs niet gepaard met duidelijke waarborgen van de Inspectie om die inhoudelijke beoordeling echt terughoudend te maken. Een belangrijk voorbeeld hiervan is bijlage 8 bij het Onderzoekskader waarin de Inspectie acht basiswaarden uitwerkt. Ondanks het duidelijk signaal van de Raad van State, en het verzoek van onder andere de VBSO, blijft de Inspectie formeel van mening dat deze bijlage 8 ook juridisch bindend is.

3. Predicaat ‘Excellent’ en waardering ‘Goed’

Verder heeft de minister onlangs ook in deze Kamerbrief toegelicht dat de waardering ‘Goed’ en het predicaat ‘Excellent’ uit de kaders worden gehaald. Dit geldt echter alleen voor de beoordeling van scholen, niet voor de beoordeling van besturen. De minister gaat op zoek naar nieuwe en nog beter-functionerende manieren voor het stimulerend toezicht.

Mr. drs. J. (Jaco) van den Brink
Onderwijsadvocaat
Stel een vraag
Overzicht nieuws

Gerelateerd

23 november 2023

Voorstanders onderwijsvrijheid winnen verkiezingen

Met een mildere toon en een constructieve houding heeft PVV-leider Geert Wilders zijn partij de grootste gemaakt in de Tweede Kamer. Het is een enorme politieke aardverschuiving.

Lees verder
16 november 2023

Is de onderwijsvrijheid veilig bij de politieke partijen? [serie] – deel 6

D.V. volgende week 22 november mogen we weer naar de stembus om een nieuwe Tweede Kamer te kiezen. Alles wijst op een politieke aardverschuiving. De uitslag was nooit zo onvoorspelbaar als nu. Blijft de onderwijsvrijheid bestaan? Om daar antwoord op te geven, analyseren we deze weken verschillende verkiezingsprogramma’s en de voorstellen die de partijen doen over onderwijsvrijheid.

Lees verder