Wetsvoorstel ‘Wet herziening wettelijke grondslagen kerndoelen’

5 september 2023
Dit voorstel voorziet in een wettelijke grondslag voor het opstellen van kerndoelen voor het burgerschapsonderwijs. Die kerndoelen worden namelijk door de regering (AMvB) vastgesteld, maar daarvoor is wel een wettelijke grondslag nodig.

Op dit moment worden er door de SLO concept-kerndoelen voor burgerschap ontwikkeld, die op enig moment door de regering vervolgens vastgesteld moeten worden.

Deze wetswijziging zegt dus nog niets over de inhoud van de kerndoelen. En op zichzelf is begrijpelijk dat de minister preciezer wil omschrijven welke onderwerpen er minimaal aan bod moeten komen bij burgerschapsonderwijs.

Wel is er een ander opvallend element in dit voorstel: de kerndoelen voor burgerschapsonderwijs worden ook gekoppeld aan de algemene burgerschapsopdracht die al in de wet stond, waarmee die kerndoelen ook de nader bepaalde inhoud worden van die burgerschapsopdracht. Dat lijkt logisch, maar was juist niet de bedoeling van de wetgever bij de opdracht. De wetgever wilde juist voorkomen dat de algemeen omschreven burgerschapsopdracht (vrij in te vullen door scholen) alsnog door de wetgever inhoudelijk zou worden ingevuld. Dit omdat de burgerschapsopdracht zwaarwegend is. Dat zwaarwegende karakter is nu ook concreet tot uiting gekomen in het handhavingsinstrumentarium: op het niet voldoen aan de burgerschapsopdracht staan ernstiger sancties dan op het missen van een onderdeel uit de kerndoelen.

De koppeling die nu gelegd is, zal dus uit het wetsvoorstel gehaald moeten worden om als wetgever consequent te blijven en om aan het uitgangspunt vast te houden dat de burgerschapsopdracht door scholen vrij in te vullen is.

Hoe dan ook (maar te meer wanneer die koppeling toch intact zou blijven) is van cruciaal belang dat de kerndoelen burgerschap uitsluitend de kennisinhoud raken. De toelichting op dit wetsvoorstel wijst ook wel die kant op, van belang is om dit in een consultatiereactie nog eens te benadrukken.

De reactie van VBSO/VGS  is inmiddels ook ingediend.

A.R. (Arno) Bronkhorst MME
Bestuurder
Stel een vraag
Overzicht nieuws

Gerelateerd

06 juni 2024

Studiedagen | burgerschap en diversiteit

Komend najaar organiseert VGS in samenwerking met Driestar Educatief en KOC studiedagen burgerschap en diversiteit.

Lees verder
06 juni 2024

Audit Burgerschap

Lees verder