Wat we doen om een vitale woordcultuur te bevorderen

22 februari 2023
Met het VBSO-project Vitale woordcultuur werken we aan het bevorderen van een Woord- en woordgerichte cultuur. We delen graag welke activiteiten hiervoor zijn of worden ondernomen.

We zien dat ouders en kinderen hun weg zoeken in het omgaan met digitale middelen. Soms is het daarbij een ware worsteling om het Woord niet verder te laten verduisteren. De groepsdruk in het voortgezet onderwijs en/of onder leeftijdgenoten is hoog. Niet meedoen kan uitsluiting of pesten tot gevolg hebben. Principiële keuzes kosten soms best wel wat. Ook spanningen in het gezin. De strijd blijft, maar anderzijds geldt ook: als de strijd er niet (meer) is, moeten we ons afvragen of we wel de juiste keuze als christenouders maken.

Maar hoe zit het op onze scholen? Zijn bestuurders, directeuren en onderwijsgevenden zich ervan bewust dat ondanks de stevige investeringen in digiborden in ieder klaslokaal de resultaten niet omhoog zijn gegaan? Dat bleek al uit internationaal onderzoek van OESO in 2015. Regelmatig was juist het omgekeerde het geval. Nu zeven jaar later is er nog steeds geen rapport te vinden dat hier een ombuiging in laat zien. Hooguit op het gebied van automatiseren en het aanleren van digitale vaardigheden.

Met het project Vitale woordcultuur willen we daarom ook het belang van goed leren (diep)lezen op de kaart zetten. Kinderen leren nog steeds het meest en het best als ze goed zijn in begrijpend lezen, het tot zich nemen van het woord.

Waar zijn we mee bezig?

Op dit moment ligt onze focus betreffende Vitale woordcultuur op kerk en school. We zijn nu bezig met pilot-trajecten in kerkelijke gemeentes en bezinning op scholen op dit onderwerp, passend binnen burgerschap en duurzaam onderwijs.

Betreffende kerken is dat zowel het toerusten van gemeenteleden via thema-avonden alsook catechese-lessen. Betreffende basisscholen zijn we met name actief met de zogenoemde ouder-kindavonden waarin we na een interactieve lezing ouders en kinderen van groep 7 en 8 met elkaar in gesprek te brengen om een vitale woordcultuur in gezinnen te stimuleren. We oriënteren ons op de vraag hoe dit project een duurzaam resultaat kan opleveren.

Daarnaast heeft KOC in de afgelopen tijd als partner intensief meegedacht en -gewerkt aan een fusie van Yona, Mediawijzer en ToegerustGezin. Een goede ontwikkeling in ‘media-opvoed-land’ waarin (ervarings)deskundigen uit diverse organisaties de krachten gebundeld hebben op dit thema.

Meer weten of meedenken?

Neem contact op met onderwijsadviseur D. (Dirk) van Elzelingen via dvanelzelingen@koc.nu.

Overzicht nieuws

Gerelateerd

20 februari 2024

Plannen met kwaliteitseisen en de Inspectie

In de Kamerbrief d.d. 27 november 2023, ‘Van heldere verwachtingen naar betere resultaten’ geeft de minister aan dat de kwaliteitseisen op onderdelen duidelijker moeten worden.

Lees verder
20 februari 2024

Twee (nieuwe) subsidieregelingen voor PO

Deze maand publiceerde de minister van OCW twee specifieke subsidieregelingen. De komende weken c.q. maanden is het mogelijk om die aan te vragen. Eén regeling is een vervolg op de bekende subsidies voor verbetering van de basisvaardigheden. De ander is in het leven geroepen om een soepeler overgang van PO naar VO te stimuleren.

Lees verder