Vacature | Projectleider ‘En dan ben je leraar’

23 september 2022
De stuurgroep ‘En dan ben je leraar’ van de stichting ‘Meer Personeel Onderwijs’ zoekt een projectleider voor circa 8 uur in de week. Meer Personeel Onderwijs (MPO) is gericht op het werven van leraren voor het christelijk-reformatorisch onderwijs.

Door middel van activiteiten en verhalen probeert MPO potentiële leraren kennis te laten maken met het onderwijs en hen te enthousiasmeren voor een baan als leraar. Informatie en inspirerende verhalen over het werken in het onderwijs zijn te vinden op www.endanbenjeleraar.nl .

De projectleider

  • … is eigenaar van de jaarplanning die jaarlijks wordt vastgesteld met de stuurgroep;
  • … roept de marketingmedewerkers van de betrokken scholen bijeen om te brainstormen over nieuwe initiatieven en acties van de stuurgroep;
  • … draagt zorg voor de uitvoering van ingeplande acties binnen de gestelde begroting;
  • … werft ambassadeurs vanuit de scholen en stuurt hen aan;
  • … verzamelt input voor de website en draagt zorg voor zichtbaarheid op sociale media;
  • … draagt zorg voor het vacatureplatform;
  • … is verantwoordelijk voor de aansturing van concrete recruitment activiteiten;
  • … onderzoekt mogelijkheden tot samenwerking met media;
  • … is lid van de stuurgroep en geeft periodiek een update van de lopende projecten.

De projectleider krijgt een aanstelling van 0,2 fte voor een periode van 3 jaar.

Voor meer informatie

George den Breejen, voorzitter van de stuurgroep, tel. 0320 252 255.
De sollicitatie met motiviatie graag voor 22 oktober naar info@endanbenjeleraar.nl

Overzicht nieuws

Gerelateerd

06 maart 2023

Redelijkheid in de rechtszaal bij uitspraak over bekostiging

Deze uitspraak van de Raad van State d.d. 1 maart 2023 over bekostiging laat op een mooie manier zien dat de bestuursrechter soms ook de redelijkheid laat meewegen. Een bestuur dat te laat een subsidie had aangevraagd, krijgt van de rechter toch de helft ervan toegekend op grond van de belangenafweging.

Lees verder
02 maart 2023

Bijbels onderwijzen verankerd in het schoolplan

De meeste scholen zijn volop bezig met het schoolplan 2023-2027. Als KOC Diensten helpen we u graag om het concept van Bijbels onderwijzen hierin een plaats te geven.

Lees verder