Uitgave VBSOpinie | Bent u ook geabonneerd?

2 december 2022
De tweede editie van de kwartaaluitgave VBSOpinie is verschenen. Heeft u 'm al gelezen?

Deze editie bevat bijdrages over onder meer:

  1. Het Bijbelse versus psychologische mensbeeld
  2. Blijft er ruimte voor identiteitseisen aan schoolpersoneel?
  3. Bespreking van de christelijke schoolpedagogiek Gidsen
  4. Bouwstenen voor een Bijbelse onderwijsvisie
  5. Updates over projecten van de VBSO zoals ‘Bijbelse scheppingsorde’ en ‘Vitale woordcultuur’

We hopen dat deze uitgave weer mag bijdragen aan de bezinning over belangrijke zaken in het onderwijs. Van harte aanbevolen!

VBSOpinie ook ontvangen?

Meld u dan aan via opinie@vbso.nu.

A.R. (Arno) Bronkhorst MME
Bestuurder
Stel een vraag
Overzicht nieuws

Gerelateerd

06 maart 2023

Redelijkheid in de rechtszaal bij uitspraak over bekostiging

Deze uitspraak van de Raad van State d.d. 1 maart 2023 over bekostiging laat op een mooie manier zien dat de bestuursrechter soms ook de redelijkheid laat meewegen. Een bestuur dat te laat een subsidie had aangevraagd, krijgt van de rechter toch de helft ervan toegekend op grond van de belangenafweging.

Lees verder
02 maart 2023

Bijbels onderwijzen verankerd in het schoolplan

De meeste scholen zijn volop bezig met het schoolplan 2023-2027. Als KOC Diensten helpen we u graag om het concept van Bijbels onderwijzen hierin een plaats te geven.

Lees verder