Terugblik regioavonden | Nederigheid als gezindheid

31 maart 2023
Waar gaat het om als een bestuur integer en transparant werkt? Allerlei woorden komen boven bij deze begrippen. Ieder heeft er zo een eigen beeld bij. Tijdens de laatste VBSO-regioavonden heeft Bart Visser een persoonlijke zoektocht gedeeld. Nederigheid blijkt de kern (ontleend aan Fil. 2).

De VBSO-regioavonden van 21 en 28 maart jl. stonden in het teken van het vierde principe van de Code Goed Bestuur: ‘Het bestuur werkt integer en transparant’.

Om welke waarden gaat het?

Een toezichthouder en bestuurder moet veel besluiten nemen en die op goede wijze afwegen. Wat is daarvoor nodig? Er zijn tal van managementboeken, met veel en nuttige handreikingen. Over het algemeen blijft het op het niveau van kennis, vaardigheden en gedrag. Als het om integriteit gaat, vraagt het om iets anders. Een basishouding die gebaseerd is op Bijbelse waarden, heeft meerwaarde.

Bart Visser heeft hier voor zichzelf veel over nagedacht. Hij is gekomen tot een set van waarden die voor hem helpend zijn. Vanuit de basishouding ‘nederigheid’ komt hij tot vier kernwaarden: rechtvaardigheid, barmhartigheid, matigheid en wijsheid. En bij alles vanuit het perspectief dat we reizigers door de tijd naar de eeuwigheid zijn.

De Code blijvend in praktijk

Door op deze wijze integriteit en transparantie te bespreken, krijgt het een andere dimensie. Uiteraard blijft ook van belang om alles gewoon goed geregeld te hebben. Daarom heeft Leon Bolier gedeeld wat professioneel bestuur vraagt en wat de VBSO daarin kan betekenen. Bovendien heeft hij uitgelegd hoe Bijbels onderwijzen als onderwijsvisie verankerd kan worden in het bestuurlijk beleid.

Met de laatste bijeenkomsten is de serie van regioavonden rondom de Code Goed Bestuur afgerond. Nu is het van belang om de implementatie en onderhoud op de agenda te houden. Vanuit de VBSO ondersteunen we u hier graag bij. Alle relevante informatie rond de Code Goed Bestuur is te vinden op deze themapagina, alsook de veelgestelde vragen die we blijvend actueel houden.

Lees ook: Code Goed Bestuur | Alle principes in praktijk?

Bijbels onderwijzen voor toezicht en bestuur

Recent heeft de VBSO Bijbels onderwijzen gepresenteerd. Onderwijsadviseurs Henk – Jan Dekker en Heidi den Ouden hebben aan toezichthouders en bestuurders toegelicht hoe Bijbels onderwijzen relevant is voor de scholen. Bijbels onderwijzen is niet alleen een concept en product. Het is de basis voor vorming, toerusting, duiding en professionalisering van onderwijzers en allen die bij het onderwijs aan kinderen betrokken zijn.

We werken aan een programma waarin al deze pijlers terugkomen. Iedere pijler kent een aantal bouwstenen. Op deze wijze bieden we scholen een palet die helpend is om Bijbels te (blijven) onderwijzen. Dat is wat de bestuurder graag wil en waar de toezichthouder graag (op toe) ziet. Omdat dit het bestaansrecht van ons onderwijs raakt, waarvoor onze scholen er zijn.

Meer weten over Bijbels onderwijzen?

Kijk op vbso.nu/allesoverbijbelsonderwijzen of neem contact op met:

A.R. (Arno) Bronkhorst MME
Bestuurder
Stel een vraag
Overzicht nieuws

Gerelateerd

23 april 2024

Doe mee met beproeven kerndoelen burgerschap

De SLO heeft op 6 maart jl. de conceptkerndoelen burgerschap aangeboden aan minister Paul (Onderwijs). Scholen mogen er nu een poosje mee oefenen en er commentaar op leveren. VGS en VBSO roepen hun leden op dat te doen om vast te stellen of de doelen ook voor christelijk-reformatorische scholen werkbaar zijn.

Lees verder
23 april 2024

Verduidelijk én reduceer de deugdelijkheidseisen

Werk aan heldere, maar ook haalbare verwachtingen in de richting van schoolbesturen.

Lees verder