Reactie uit het veld op Prinsjesdag

19 september 2023
Het kabinet presenteerde vandaag, op Prinsjesdag, onder meer de Onderwijsbegroting voor volgend jaar. Vele miljoenen euro’s aan belastinggeld gaan bijvoorbeeld naar buitenschoolse activiteiten en een goede maaltijd op school.

Waar hebben scholen uit onze achterban eigenlijk behoefte aan? Aan diverse mensen hebben we de stelling voorgelegd: “Ik hoef geen extra zak met geld, maar …” Een bloemlezing uit hun reacties:

…’het is van groot belang dat de gelden die door de overheid worden gegeven, structureel zijn en niet incidenteel. Dan weet je namelijk waar je voor meerdere jaren aan toe bent en kun je daar veel beter op sturen.’ 

Bernard Post – Directeur Petrus Dathenusschool Urk

…’ we hebben in het onderwijs rust nodig, in die zin dat we ons volledig kunnen richten op de basisvakken. Wat zou het mooi zijn als we de komende vier jaar kunnen werken aan de uitvoering daarvan, zonder dat het schoolplan moet worden opengebroken, vanwege een wetswijziging op welk vlak dan ook.

Verder is het noodzakelijk dat de overheid niet te veel de inhoud van het burgerschap gaat bepalen.’

Jaap Benschop – Directeur-bestuurder Calvijnschool Leerdam

…’de professionele ruimte om vanuit de eigen identiteit, naar artikel 23, het onderwijs goed vorm te geven. Daarbij zien we uit naar extra stimulerende maatregelen die het leraren- en directeurentekort terugdringen.’

Jan Zwerus – Directeur-bestuurder VCOG Betuwe

…’maar vraag om rust in het onderwijs. Respecteer daarnaast het eigene van bijzonder onderwijs, geef keuzevrijheid aan ouders om voor bijzonder onderwijs te kiezen.’

W.M. Stouten – Toezichthouder ds. D.L. Aangeenbrugschool Terneuzen

…’roep politici op om oog te hebben voor het belang van het kunnen uitoefenen van goed werkgeverschap. De (directeur-)bestuurder heeft tijd nodig om serieus werk te maken van sociaal werkgeverschap. De werkgever speelt een grote rol personeel als het gaat om welbevinden, werkplezier en professionalisering van medewerkers. Dit vraagt wel om tijdinvestering in en oprechte aandacht voor het personeel. De beschikbare tijd van een (directeur-)bestuurder moet niet volledig opgaan in gedetailleerde plannen en verantwoordingen die hij op verschillende thema’s moet schrijven, maar heeft juist ruimte nodig om (onderwijskundig) leiding te geven en te werken aan een goede werkomgeving voor de leerkrachten.’

Arno van Buuren – HRM-adviseur VGS

Lees ook
Beleidsarme begroting, maar boordevolle verkiezingsprogramma’s

A.R. (Arno) Bronkhorst MME
Bestuurder
Stel een vraag
Overzicht nieuws

Gerelateerd

23 november 2023

Voorstanders onderwijsvrijheid winnen verkiezingen

Met een mildere toon en een constructieve houding heeft PVV-leider Geert Wilders zijn partij de grootste gemaakt in de Tweede Kamer. Het is een enorme politieke aardverschuiving.

Lees verder
16 november 2023

Is de onderwijsvrijheid veilig bij de politieke partijen? [serie] – deel 6

D.V. volgende week 22 november mogen we weer naar de stembus om een nieuwe Tweede Kamer te kiezen. Alles wijst op een politieke aardverschuiving. De uitslag was nooit zo onvoorspelbaar als nu. Blijft de onderwijsvrijheid bestaan? Om daar antwoord op te geven, analyseren we deze weken verschillende verkiezingsprogramma’s en de voorstellen die de partijen doen over onderwijsvrijheid.

Lees verder