Nieuwe schoolplanperiode: Bespreek Bijbelse onderwijsvisie

1 november 2022
De voorbereidingen voor de nieuwe schoolplanperiode zijn of komen op gang. Een goed moment, het momentum, om samen weer eens na te denken over de onderwijsvisie. Het blijvende gesprek hierover is van belang. Graag willen we hiervoor wat gedachten aanreiken.

Tegelijk attenderen we u op het symposium ‘Bijbels onderwijzen’ dat op D.V. woensdagmiddag 11 januari 2023 plaats zal vinden. Dan zullen de resultaten gepresenteerd worden van het Project Duurzaam Onderwijsconcept die u kunt gebruiken bij de visievorming voor het nieuwe schoolplan.

Bijbelse opdracht

Voor reformatorische scholen is de algemeen gevraagde onderwijsvisie een visie vanuit de Bijbelse opdracht. De leerlingen inscherpen wie de Heere geweest is en zijn zal, hoe zij hun hoop alleen op God hebben te stellen, om voor Hem te leven (Psalm 78, Deuteronomium 6). Dat betekent bijvoorbeeld voor het onderwijs een liefdevolle en bescheiden benadering, zowel naar de kinderen als naar de mensen om ons heen, met verwondering over de schepping en oog voor de geestelijke strijd in de geschiedenis.

1 | Wees exclusief inclusief

Waardeer het grote goed dat we Bijbels onderwijs kunnen geven. Wat zeggen Gods Woord en onze belijdenis en hoe krijgt dat betekenis aan de bestuurstafel, in het schoolplan, in de dagelijkse praktijk? Onderzoek de Schrift en geschriften om gefundeerd te blijven op de grondslag waarop onze scholen zijn opgericht. Bewaar het exclusieve karakter van de Bijbelse boodschap in leer en leven: weerbaarheid is nodig. Alle gezinnen die zich geheel in deze boodschap herkennen, zijn van harte welkom. Onderwijs voor en aan alle kinderen vanuit de kerkelijke gemeente(n) is de opdracht.

2 | Versterk de gemeenschap

Gezin en kerk zijn van God gegeven instituten en de school is daaraan dienstbaar. Te midden van alles wat onder druk staat: waardeer, versterk en investeer in de gemeenschap. Een optimale relatie tussen gezin, school en kerk is een stevige basis als een drievoudig snoer. Zoek elkaar op, sta elkaar bij, zonder op elkaars stoel te zitten. En blijf samen staan voor de scheppingsinstellingen, zoals God die heeft bedoeld. De paradijsbloemen, hoewel geknakt, zijn van God gegeven. Laten onderwijs en opvoeding elkaar in gezamenlijkheid ondersteunen.

3 | Burgerschap: oefen in deugden

Burgerschap is een thema waarmee iedereen te maken heeft. Als Micha 6:8 (recht doen, weldadigheid liefhebben en ootmoedig wandelen met God) en de Tien Geboden in onze schoolpraktijk leidraad zijn, bieden we de beste basis voor burgerschap. Als de samenvatting van de wet de norm is op school, is er een veilig klimaat voor iedereen. Oefen daarom in christelijke deugden, die vooral gericht zijn op de Ander en de ander. Die oefening begint niet bij kinderen, maar bij bestuur, directie en leerkrachten. Gods Woord reikt genoeg aan. Oefen, verinnerlijk die deugden, in biddend opzien tot Hem Wiens zegen onmisbaar is. Wat is een Bijbelse levenshouding en hoe is (ook in uitwendige zin) merkbaar dat onze kinderen christelijk onderwijs ontvangen? Gewetensvorming (ook in mediagebruik) is cruciaal.

4 | Vertellen

Laat het scherm de vertellingen niet verdringen. Juist vertellen is op de Bijbel gebaseerd. Hoe vaak wordt deze opdracht verstrekt aan opvoeders. Vertellen vraagt aandacht en concentratie, vraagt een goede relatie en een voortdurende wisselwerking tussen verteller en luisteraars. Waardeer en agendeer de Bijbelvertellingen en de kerk- en vaderlandse geschiedenis. Neem er de tijd voor en oefen als onderwijzer en heenwijzer in vertellen en verwoorden. Een echt verhaal doet meer dan duizend beelden!

Samen in gesprek

Nadenken over een Bijbelse onderwijsvisie en de betekenis voor de praktijk, is iedere dag nodig. Juist omdat het een dagelijks proces, is het goed met enige regelmaat samen het gesprek te voeren en te verdiepen. Hebben we onze visie nog scherp? Delen we deze samen nog? Waar is de visie wat sleets geworden, wat vraagt aandacht? Allemaal vragen die juist nu op de agenda staan. Als we hierin wat voor u kunnen betekenen, staan we uiteraard open voor ‘gesprek’.

Meer weten?

Bekijk de Routekaart Schoolplan 2023-2027 of neem contact met ons op!

A.R. (Arno) Bronkhorst MME
Bestuurder
Stel een vraag
Overzicht nieuws

Gerelateerd

23 april 2024

Doe mee met beproeven kerndoelen burgerschap

De SLO heeft op 6 maart jl. de conceptkerndoelen burgerschap aangeboden aan minister Paul (Onderwijs). Scholen mogen er nu een poosje mee oefenen en er commentaar op leveren. VGS en VBSO roepen hun leden op dat te doen om vast te stellen of de doelen ook voor christelijk-reformatorische scholen werkbaar zijn.

Lees verder
23 april 2024

Verduidelijk én reduceer de deugdelijkheidseisen

Werk aan heldere, maar ook haalbare verwachtingen in de richting van schoolbesturen.

Lees verder