Nieuw jongerenmagazine Nabij Jou verschenen

1 december 2022
Donderdag 1 december is een nieuw jongerenmagazine verschenen: Nabij Jou. Met dit magazine willen we jongeren helpen bij vragen over leer en leven. Er volgt ook een editie voor opvoeders. Deze magazines zijn een initiatief van de VBSO i.s.m. Deputaatschap Onderwijs, Opvoeding en Catechese (DOOC) van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland.

Ga naar de website van Nabij Jou voor een abonnement of gratis proefnummer. Lezers van De Wachter Sions ontvangen het blad automatisch.

Lees hieronder het interview in het Reformatorisch Dagblad:

Een nieuw jongerenblad ziet het licht. ”Nabij jou” is een uitgave van het deputaatschap voor opvoeding, onderwijs en catechese van de Gereformeerde Gemeente in Nederland en de Vereniging tot Bevordering van SchoolOnderwijs op gereformeerde grondslag (VBSO). Vanaf 1 december verschijnt ‘Nabij jou’ bij de Wachter Sions. In gesprek met Arno Bronkhorst, hoofdredacteur van het nieuwe magazine.

Waarom verschijnt er nu een nieuw jongerenblad?

„Er komt veel op onze jongeren en opvoeders af. Nabij jou beoogt een hand en een voet te zijn bij de opvoeding op een bij deze tijd passende wijze. Dat wil zeggen, eigentijds, verbindend én gegrond op de Bijbel en de belijdenisgeschriften.

In 2019 werd in de Gereformeerde Gemeenten in Nederland het deputaatschap ”opvoeding, onderwijs en catechese” opgericht. Daardoor is meer aandacht gekomen voor de jongeren van onze kerk. Toen is ook de wens uitgesproken om te komen met een eigen jongerenblad. Een magazine om jongeren van 12 tot 25 jaar te vormen en opvoeders te helpen bij die toerusting. Tegelijkertijd is het belangrijk om het lezen te stimuleren in deze tijd van ontlezing. In het nieuwe magazine, dat acht keer per jaar uitkomt, komen beide doelen bij elkaar.”

Waar komt de naam Nabij jou vandaan?

„Het is ontleend aan Deuteronomium 30 vers 14 waar staat: „Want dit Woord is zeer nabij u, in uw mond en in uw hart, om dat te doen”. In Romeinen 10 haalt Paulus dat aan als hij zegt: „Nabij u is het Woord”. Tegelijkertijd was het een zoektocht om een goede en compacte naam te bedenken die geen waardeoordeel in zich heeft en uitnodigt om te gaan lezen. In Nabij jou zit iets van dicht om je heen, een theologische en pedagogische benadering van jongeren.

Overigens verschijnt naast Nabij jou ook het blad ”Nabij”, gericht op opvoeders. Daarin komen handreikingen te staan voor opvoeders. Nabij verschijnt vier keer per jaar.”

Een nieuw jongerenblad opzetten, dat heeft wel wat voeten in de aarde.

„Inderdaad, daar kwamen we als redactie ook achter. Vorig jaar december zaten we voor het eerst bij elkaar om na te denken over een magazine. Nu ligt het eerste nummer op tafel. Bij het opzetten ervan moet je alles doordenken: wat voor soort artikelen neem je op, op welke manieren zorgen we voor interactie met de doelgroep en hoe geef je het geheel vorm. Gelukkig heeft drukkerij Verloop haar creativiteit ingezet om ons daarbij te helpen.

De basis moet een blad zijn dat ouders en jongeren kennen, waar ze van harte achter staan en dat ze graag willen lezen. Het biedt niet allemaal pasklare antwoorden, maar Nabij jou wil Bijbels duiden, aan het denken zetten en uitnodigen tot gesprek in het gezin.”

Want dat is het doel van het blad?

„Onder meer. In wezen zijn er vier doelen. Bovenaan staat bezinning op de kern van het leven, dat wil zeggen, voor nu nuttig en voor het hiernamaals gelukkig. Daarnaast wil het verbinden, aan Gods Woord, maar ook aan elkaar; dat werkt herkenning in de hand. Ook wil het blad aan standpuntbepaling doen op het gebied van leer en leven en persoonlijke opvattingen. Tot slot willen we de kennis van jongeren vergroten. We denken dat we zo aansluiten bij de behoefte van jongeren en opvoeders.”

Zitten jongeren überhaupt op een nieuw blad te wachten?

Een spannende vraag, erkent Bronkhorst. „Als je met iets komt, moet het wel goed zijn. Daarom is onze inzet: inhoudelijk verantwoord en qua uitstraling passend bij deze tijd. Het moet jongeren en opvoeders aanspreken, inhoudelijk en qua beeldmateriaal. Het magazine moet door jongeren gepakt worden omdat het er uitnodigend uitziet en ik denk dat we daarin geslaagd zijn. Tegelijk is er ook een online-omgeving voor interactie en verdieping.

Om het blad onder de aandacht te brengen, schrijft ds. D.E. van de Kieft in de aanstaande De Wachter Sions een aanbeveling. Door een klankbordgroep houden we voeling met jongeren. Daarnaast hopen we dat een goed begin het halve werk is en dat we onze jongeren voldoende stimuleren om te gaan lezen.”

Wanneer voldoet het blad?

„Het zou mooi zijn als jongeren en opvoeders uitkijken naar het volgende nummer omdat het helpt op een Bijbels verantwoorde wijze in het leven te staan. We hopen dat het bijdraagt aan gesprek over wezenlijke thema’s en dat het de verbinding tussen school, kerk en gezin versterkt. Dan voldoet het aan het doel waartoe het opgericht is.”


Laura van Geresteijn (21) is duaal student en geeft les aan groep 7 van de Eben-Haëzerschool in Barneveld. Het eerste nummer van het magazine verrast haar in positieve zin. „Het blad ziet er aantrekkelijk uit en leest prettig. Dat komt omdat het korte stukjes zijn en geen grote lappen tekst. Het is echt een blad voor jongeren en van jongeren, omdat je de gelegenheid hebt om te reageren.”

Het nieuwe magazine informeert op een betrouwbare manier, stelt Van Geresteijn. „Je weet dat je goed en betrouwbaar geïnformeerd wordt door de redactie. Tegelijkertijd vind ik het belangrijk dat het blad theologisch onderbouwd is. Het zou mooi zijn als er bij de Bijbelse thema’s daarom concrete vindplaatsen van bewijsteksten komen te staan.”

Het thema over orgaandonatie trof Van Geresteijn het meest: „Het is een relevant onderwerp omdat het ook jongeren aangaat en je juist als christen bij zo’n maatschappelijk onderwerp een mening moet vormen. Fijn dat dit magazine me daarbij helpt. Het legt me geen dwingende keuze op, maar helpt me mijn standpunt te bepalen.”


Ook interesse?

Kijk dan op www.nabijmagazine.nu en abonneer je ook of vraag een gratis proefnummer aan!

A.R. (Arno) Bronkhorst MME
Bestuurder
Stel een vraag
Overzicht nieuws

Gerelateerd

23 april 2024

Doe mee met beproeven kerndoelen burgerschap

De SLO heeft op 6 maart jl. de conceptkerndoelen burgerschap aangeboden aan minister Paul (Onderwijs). Scholen mogen er nu een poosje mee oefenen en er commentaar op leveren. VGS en VBSO roepen hun leden op dat te doen om vast te stellen of de doelen ook voor christelijk-reformatorische scholen werkbaar zijn.

Lees verder
23 april 2024

Verduidelijk én reduceer de deugdelijkheidseisen

Werk aan heldere, maar ook haalbare verwachtingen in de richting van schoolbesturen.

Lees verder