Bestuur en directie: wees secuur met de aanzegplicht

31 januari 2023
Bij een tijdelijke arbeidsovereenkomst is een werkgever verplicht om de werknemer tijdig te laten weten of de arbeidsovereenkomst wordt verlengd of niet. Dat is de aanzegplicht. Wat als een werkgever in het onderwijs zich daar niet aan gehouden heeft?

Op 29 november 2022 heeft het Gerechtshof Amsterdam een arrest (ECLI:NL:GHAMS:2022:3327) afgerond waarin de aanzegplicht een belangrijke rol speelt.

Sanctie

In artikel 3.3 CAO PO is bepaald dat uiterlijk twee maanden voor het einde van de arbeidsovereenkomst aan de aanzegverplichting moet worden voldaan. Doet een werkgever dat niet, dan wordt de werknemer met ingang van de einddatum geacht werkzaam te zijn in een verlengd dienstverband voor bepaalde tijd onder dezelfde voorwaarden als het voorgaande dienstverband. In het Beleidskader VBSO is dezelfde invulling van de aanzegplicht gegeven als in de CAO PO.

Waar buiten het primair onderwijs de sanctie op te laat aanzeggen het betalen van een maandloon is, is de sanctie binnen het primair onderwijs dus flink zwaarder: verlenging dienstverband. Daarnaast is van belang dat de aanzegtermijn langer is: twee maanden in plaats van een maand.

Onderscheid

Het Gerechtshof Amsterdam heeft geoordeeld dat de verlengde arbeidsovereenkomst inderdaad de toe te passen sanctie is bij schending van de aanzegplicht binnen het primair onderwijs. Deze sanctie komt in de plaats van het betalen van een maandloon.

Het is temeer van belang dit in de gaten te houden nu hierdoor ook onbedoeld een vaste aanstelling kan ontstaan, als het tijdelijke contract het laatst mogelijke tijdelijke contract was.

Kortom: de aanzegplicht is van belang voor duidelijkheid voor werkgever en personeel. Ook gelet op de consequenties is van belang hier secuur in te zijn.

Mr. drs. J. (Jaco) van den Brink
Onderwijsadvocaat
Stel een vraag
Overzicht nieuws

Gerelateerd

23 november 2023

Voorstanders onderwijsvrijheid winnen verkiezingen

Met een mildere toon en een constructieve houding heeft PVV-leider Geert Wilders zijn partij de grootste gemaakt in de Tweede Kamer. Het is een enorme politieke aardverschuiving.

Lees verder
16 november 2023

Is de onderwijsvrijheid veilig bij de politieke partijen? [serie] – deel 6

D.V. volgende week 22 november mogen we weer naar de stembus om een nieuwe Tweede Kamer te kiezen. Alles wijst op een politieke aardverschuiving. De uitslag was nooit zo onvoorspelbaar als nu. Blijft de onderwijsvrijheid bestaan? Om daar antwoord op te geven, analyseren we deze weken verschillende verkiezingsprogramma’s en de voorstellen die de partijen doen over onderwijsvrijheid.

Lees verder